జో అచ్యుతానంద

జో అచ్యుతానంద జోజో ముకుందా
రావె పరమానంనద రామ గోవిందా జోజో జోజో
నందునింటనుజేరి నయముమీరంగా
చంద్రవదనలు నీకు సేవచేయంగా
అందముగ వారిండ్ల ఆడుచుండంగా
మందలకు దొంగ మా ముద్దురంగా జోజో జోజో
పాలవారాశిలో పవళించినావు
బాలుగా మునులుకు అభయమిచ్చినావు
మేలుగా వసుదేవుకుదయించినావు
బాలుడై ఉండి గోపాలుడైనావూ జోజో జోజో
అట్టుగట్టిన మీగడట్టె తిన్నాడే
పట్టి కోడలు మూతిపై రాసినాడే
అట్టే తినెనని యత్త యడుగ విన్నాడే
గట్టిగా నిది దొంగ కొట్టుమన్నాడే
గొల్లవారిండ్లకు గొబ్బునకు బోయి
కొల్లలుగా త్రావి కుండలను నేయి
చెల్లునా మగనాండ్ర జెలిగి యీశాయీ
చిల్లతనములు సేయ జెల్లునటవోయి
రేపల్లె సతులెల్ల గోపంబుతోను
గోపమ్మ మీకొడుకు మాయిండ్లలోను
మాపుగానే వచ్చి మా మానములను
నీ పాపడే చెరిచె నేమందుమమ్మ
ఒకనియాలిని దెచ్చి నొకని కడబెట్టి
జగడములు కలిపించి సతిపతుల బట్టి
పగలు నలుజాములును బాలుడై నట్టి
మగనాండ్ర చేపట్టి మదనుడై నట్టి
గోవర్థనంబెల్ల గొడుగుగాగ పట్టి
కావరమ్మున నున్న కంసు పడకొట్టి
నీవుమధురాపురము నేల చేబట్టి
ఠీవితో నేలిన దేవకీ పట్టి
అంగజునిగన్న మాయన్నయిటు రారా
బంగారుగిన్నెలో పాలుపోసేరా
దొంగనీవని సతులు పొంగుచున్నరా
ముంగిటానాడరా మొహనాకారా జోజో జోజో
అంగుగా తాళ్ళాపాకనయ్య చాలా
శృంగార రచనగా చెప్పెనీ జోల
సంగతిగ సకల సంపదలు నీవేలా
మంగళము తిరుపట్ల మదనగోపాలా జోజో జోజో

 

 

15.3K

Comments

u7wzc
ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

Knowledge Bank

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

హనుమాన్ చాలీసా అనేది గోస్వామి తులసీదాస్ జీ స్వరపరిచిన భక్తి గీతం, ఇది హనుమాన్ స్వామి యొక్క సద్గుణాలు మరియు పనులను కీర్తిస్తుంది. రక్షణ, ధైర్యం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం అవసరమైన సమయాల్లో లేదా రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా మీరు దీనిని పఠించవచ్చు.

అన్నదానం చేయడంవల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి?

బ్రహ్మాండ పురాణం ప్రకారం, అన్నదానం చేసే వారి ఆయువు, ధన-సంపత్తి, కాంతి మరియు ఆకర్షణీయత పెరుగుతాయి. వారిని తీసుకెళ్లడానికి స్వర్గలోక నుండి బంగారంతో తయారు చేసిన విమానం వస్తుంది. పద్మ పురాణం ప్రకారం, అన్నదానం సమానంగా ఇంకొక దానం లేదు. ఆకలితో ఉన్నవారిని భోజనం పెట్టడం వలన ఇహలోకంలో మరియు పరలోకంలో సుఖం కలుగుతుంది. పరలోకంలో కొండలంత రుచికరమైన భోజనం అటువంటి దాత కోసం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. అన్నదాతకు దేవతలు మరియు పితృదేవతలు ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. అతనికి అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.

Quiz

ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని ఋతువులు ఉంటాయి?
Devotional Music

Devotional Music

భక్తి పాటలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |