தேவி மாஹாத்மியம் - பிராதானிக ரகசியம்

அத² ப்ராதா⁴னிகம்ʼ ரஹஸ்யம் . அஸ்ய ஶ்ரீஸப்தஶதீரஹஸ்யத்ரயஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . மஹாகாலீமஹாலக்ஷீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . நவது³ர்கா³மஹாலக்ஷ்மீர்பீ³ஜம் . ஶ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉ . ஸகல-அபீ⁴ஷ்டப²லஸித்³த⁴யே ஸப்....

அத² ப்ராதா⁴னிகம்ʼ ரஹஸ்யம் .
அஸ்ய ஶ்ரீஸப்தஶதீரஹஸ்யத்ரயஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . மஹாகாலீமஹாலக்ஷீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ . நவது³ர்கா³மஹாலக்ஷ்மீர்பீ³ஜம் . ஶ்ரீம்ʼ ஶக்தி꞉ . ஸகல-அபீ⁴ஷ்டப²லஸித்³த⁴யே ஸப்தஶதீபாடா²ந்தே ஜபே விநியோக³꞉ .
ராஜோவாச .
ப⁴க³வன்னவதாரா மே சண்டி³காயாஸ்த்வயோதி³தா꞉ .
ஏதேஷாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்³ரஹ்மன் ப்ரதா⁴னம்ʼ வக்துமர்ஹஸி .
ஆராத்⁴யம்ʼ யன்மயா தே³வ்யா꞉ ஸ்வரூபம்ʼ யேன வை த்³விஜ .
விதி⁴னா ப்³ரூஹி ஸகலம்ʼ யதா²வத் ப்ரணதஸ்ய மே .
ருʼஷிருவாச .
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பரமமனாக்²யேயம்ʼ ப்ரசக்ஷதே .
ப⁴க்தோ(அ)ஸீதி ந மே கிஞ்சித் தவாவாச்யம்ʼ நரா(அ)தி⁴ப .
ஸர்வஸ்யாத்³யா மஹாலக்ஷ்மீஸ்த்ரிகு³ணா பரமேஶ்வரீ .
லக்ஷ்யாலக்ஷ்யஸ்வரூபா ஸா வ்யாப்ய க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ வ்யவஸ்தி²தா .
மாதுலிங்க³ம்ʼ க³தா³ம்ʼ கே²டம்ʼ பானபாத்ரம்ʼ ச பி³ப்⁴ரதீ .
நாக³ம்ʼ லிங்க³ம்ʼ ச யோனிம்ʼ ச பி³ப்⁴ரதீ ந்ருʼப மூர்த⁴னி .
தப்தகாஞ்சனவர்ணாபா⁴ தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணா .
ஶூன்யம்ʼ தத³கி²லம்ʼ ஸ்வேன பூரயாமாஸ தேஜஸா .
ஶூன்யம்ʼ தத³கி²லம்ʼ லோகம்ʼ விலோக்ய பரமேஶ்வரீ .
ப³பா⁴ர ரூபமபரம்ʼ தமஸா கேவலேன ஹி .
ஸா பி⁴ன்னாஞ்ஜனஸங்காஶா த³ம்ʼஷ்ட்ராஞ்சிதவரானனா .
விஶாலலோசனா நாரீ ப³பூ⁴வ தனுமத்⁴யமா .
க²ட்³க³பாத்ரஶிர꞉கே²டைரலங்க்ருʼதசதுர்பு⁴ஜா .
கப³ந்த⁴ஹாரம்ʼ ஶிரஸா பி³ப்⁴ராணா ஹி ஶிர꞉ஸ்ரஜம் .
தாம்ʼ ப்ரோவாச மஹாலக்ஷ்மீஸ்தாமஸீம்ʼ ப்ரமதோ³த்தமாம் .
த³தா³மி தவ நாமானி யானி கர்மாணி தானி தே .
மஹாமாயா மஹாகாலீ மஹாமாரீ க்ஷுதா⁴ ருஷா .
நித்³ரா த்ருʼஷ்ணா சைகவீரா காலராத்ரிர்து³ரத்யயா .
இமானி தவ நாமானி ப்ரதிபாத்³யானி கர்மபி⁴꞉ .
ஏபி⁴꞉ கர்மாணி தே ஜ்ஞாத்வா யோ(அ)தீ⁴தே ஸோ(அ)ஶ்னுதே ஸுக²ம் .
தாமித்யுக்த்வா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வரூபமமரம்ʼ ந்ருʼப .
ஸத்த்வாக்²யேனா(அ)திஶுத்³தே⁴ன கு³ணேனேந்து³ப்ரப⁴ம்ʼ த³தௌ⁴ .
அக்ஷமாலாங்குஶத⁴ரா வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ .
ஸா ப³பூ⁴வ வரா நாரீ நாமான்யஸ்யை ச ஸா த³தௌ³ .
மஹாவித்³யா மஹாவாணீ பா⁴ரதீ வாக் ஸரஸ்வதீ .
ஆர்யா ப்³ராஹ்மீ காமதே⁴னுர்வேத³க³ர்பா⁴ ஸுரேஶ்வரீ .
அதோ²வாச மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீம்ʼ ஸரஸ்வதீம் .
யுவாம்ʼ ஜனயதாம்ʼ தே³வ்யௌ மிது²னே ஸ்வானுரூபத꞉ .
இத்யுக்த்வா தே மஹாலக்ஷ்மீ꞉ ஸஸர்ஜ மிது²னம்ʼ ஸ்வயம் .
ஹிரண்யக³ர்பௌ⁴ ருசிரௌ ஸ்த்ரீபும்ʼஸௌ கமலாஸனௌ .
ப்³ரஹ்மன் விதே⁴ விரிஞ்சேதி தா⁴தரித்யாஹ தம்ʼ நரம் .
ஶ்ரீ꞉ பத்³மே கமலே லக்ஷ்மீமீத்யாஹ மாதா ஸ்த்ரியம்ʼ ச தாம் .
மஹாகாலீ பா⁴ரதீ ச மிது²னே ஸ்ருʼஜத꞉ ஸஹ .
ஏதயோரபி ரூபாணி நாமானி ச வதா³மி தே .
நீலகண்ட²ம்ʼ ரக்தபா³ஹும்ʼ ஶ்வேதாங்க³ம்ʼ சந்த்³ரஶேக²ரம் .
ஜனயாமாஸ புருஷம்ʼ மஹாகாலீம்ʼ ஸிதாம்ʼ ஸ்த்ரியம் .
ஸ ருத்³ர꞉ ஶங்கர꞉ ஸ்தா²ணு꞉ கபர்தீ³ ச த்ரிலோசன꞉ .
த்ரயீ வித்³யா காமதே⁴னு꞉ ஸா ஸ்த்ரீ பா⁴ஷா ஸ்வரா(அ)க்ஷரா .
ஸரஸ்வதீ ஸ்த்ரியம்ʼ கௌ³ரீம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ச புருஷம்ʼ ந்ருʼப .
ஜனயாமாஸ நாமானி தயோரபி வதா³மி தே .
விஷ்ணு꞉ க்ருʼஷ்ணோ ஹ்ருʼஷீகேஶோ வாஸுதே³வோ ஜனார்த³ன꞉ .
உமா கௌ³ரீ ஸதீ சண்டீ³ ஸுந்த³ரீ ஸுப⁴கா³ ஶுபா⁴ .
ஏவம்ʼ யுவதய꞉ ஸத்³ய꞉ புருஷத்வம்ʼ ப்ரபேதி³ரே .
சாக்ஷுஷ்மந்தோ நு பஶ்யந்தி நேதரே(அ)தத்³விதோ³ ஜனா꞉ .
ப்³ரஹ்மணே ப்ரத³தௌ³ பத்னீம்ʼ மஹாலக்ஷ்மீர்ந்ருʼப த்ரயீம் .
ருத்³ராய கௌ³ரீம்ʼ வரதா³ம்ʼ வாஸுதே³வாய ச ஶ்ரியம் .
ஸ்வரயா ஸஹ ஸம்பூ⁴ய விரிஞ்சோ(அ)ண்ட³மஜீஜனத் .
பி³பே⁴த³ ப⁴க³வான் ருத்³ரஸ்தத்³ கௌ³ர்யா ஸஹ வீர்யவான் .
அண்ட³மத்⁴யே ப்ரதா⁴நாதி³ கார்யஜாதமபூ⁴ந்ந்ருʼப .
மஹாபூ⁴தாத்மகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் .
புபோஷ பாலயாமாஸ தல்லக்ஷ்ம்யா ஸஹ கேஶவ꞉ .
மஹாலக்ஷ்மீரேவமஜா ஸா(அ)பி ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ .
நிராகாரா ச ஸாகாரா ஸைவ நாநாபி⁴தா⁴னப்⁴ருʼத் .
நாமாந்தரைர்நிரூப்யைஷா நாம்னா நா(அ)ன்யேன கேனசித் .
மார்கண்டே³யபுராணே ப்ராதா⁴னிகம்ʼ ரஹஸ்யம் .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |