துர்கா ஸூக்தம்

28.1K

Comments

j5h55
Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Good Spiritual Service -Rajaram.D

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Read more comments

பக்தி பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் -

பக்தி என்பது புத்தியின் விஷயம் அல்ல, இதயம்; அது தெய்வீகத்திற்கான ஆன்மாவின் ஏக்கம்

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

Quiz

ஜராசந்தனை வதம் செய்தது யார்?

ௐ ஜாதவேதஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நிதஹாதி வேத꞉ . ஸ ந꞉ பர்ஷததி துர்காணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்தும் துரிதா(அ)த்யக்னி꞉ .. தாமக்நிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் வைரோசனீம் கர்மபலேஷு ஜுஷ்டாம் . துர்காம் தேவீக்ம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே ஸுதரஸி ....

ௐ ஜாதவேதஸே ஸுனவாம ஸோம மராதீயதோ நிதஹாதி வேத꞉ .
ஸ ந꞉ பர்ஷததி துர்காணி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்தும் துரிதா(அ)த்யக்னி꞉ ..
தாமக்நிவர்ணாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் வைரோசனீம் கர்மபலேஷு ஜுஷ்டாம் .
துர்காம் தேவீக்ம் ஶரணமஹம் ப்ரபத்யே ஸுதரஸி தரஸே நம꞉ ..
அக்னே த்வம் பாரயா நவ்யோ அஸ்மாந்த்ஸ்வஸ்திபிரதி துர்காணி விஶ்வா .
பூஶ்ச ப்ருத்வீ பஹுலா ந உர்வீ பவா தோகாய தனயாய ஶம்யோ꞉ ..
விஶ்வானி நோ துர்கஹா ஜாதவேத꞉ ஸிந்துன்ன நாவா துரிதா(அ)திபர்ஷி .
அக்னே அத்ரிவன்மனஸா க்ருணானோ(அ)ஸ்மாகம் போத்யவிதா தனூனாம் ..
ப்ருதனா ஜிதக்ம் ஸஹமானமுக்ரமக்னிக்ம் ஹுவேம பரமாத்ஸதஸ்தாத் .
ஸ ந꞉ பர்ஷததி துர்காணி விஶ்வா க்ஷாமத்தேவோ அதி துரிதா(அ)த்யக்னி꞉ ..
ப்ரத்னோஷி கமீட்யோ அத்வரேஷு ஸனாச்ச ஹோதா நவ்யஶ்ச ஸத்ஸி .
ஸ்வாஞ்சா(அ)க்னே தனுவம் பிப்ரயஸ்வாஸ்மப்யம் ச ஸௌபகமாயஜஸ்வ ..
கோபிர்ஜுஷ்டமயுஜோ நிஷிக்தம் தவேந்த்ர விஷ்ணோரனுஸஞ்சரேம .
நாகஸ்ய ப்ருஷ்டமபி ஸம்வஸானோ வைஷ்ணவீம் லோக இஹ மாதயந்தாம் ..
காத்யாயனாய வித்மஹே கன்யகுமாரி தீமஹி .
தன்னோ துர்கி꞉ ப்ரசோதயாத் ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |