தேவி மாஹாத்மியம் - மூர்த்தி ரகசியம்

52.5K
1.1K

Comments

zhp2j
மிகவும் பயனுள்ள இணையதளம் 😊 -ஆதி

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

பயன்படுத்த ஏற்ற இணையதளம் -லலிதா

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

மிக இதமான மற்றும் சாந்தமானது 😌 -ரம்யா

Read more comments

Knowledge Bank

பிரபஞ்ச தூதராக நாரதரின் பங்கு

நாரத முனிவர் ஒரு தெய்வீக முனிவராகவும், பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் பயணிக்கக்கூடிய பிரபஞ்ச தூதுவராகவும் அறியப்படுகிறார். அவர் அடிக்கடி குறும்பு மற்றும் முரண்பாட்டை ஏற்படுத்துவதாக சித்தரிக்கப்படுகிறார், ஆனால் இறுதியில் தெய்வீக நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் மோதல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் உதவுகிறார். நாரதரின் கதைகள் ஞானத்தைப் பரப்புவதிலும் இந்து புராணங்களில் முக்கியமான நிகழ்வுகளை எளிதாக்குவதிலும் அவரது குறிப்பிடத்தக்க பங்கை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

அஷ்டவக்ரன் - எட்டு குறைபாடுகள் கொண்ட முனிவர்

அஷ்டாவக்ர முனிவர், அத்வைத வேதாந்தத்தின் ஆழமான போதனைகளுக்காக அறியப்பட்டவர், பிறப்பிலிருந்தே எட்டு உடல் குறைபாடுகளைக் கொண்டிருந்தார். இருந்தபோதிலும், அவர் ஒரு மதிப்பிற்குரிய அறிஞர் மற்றும் ஆன்மீக குரு. அவரது போதனைகள், அஷ்டவக்ர கீதையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன, இருமை இல்லாத தன்மையை வலியுறுத்துகின்றன.

Quiz

அறிவின் தேவதை யார்?

அத² மூர்திரஹஸ்யம் . ருʼஷிருவாச . நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா . ஸா ஸ்துதா பூஜிதா த்⁴யாதா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் . கனகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகனகாம்ப³ரா . தே³வீ கனகவர்ணாபா⁴ கனகோத்தமபூ⁴ஷணா . கமலாங்குஶப....

அத² மூர்திரஹஸ்யம் .
ருʼஷிருவாச .
நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா .
ஸா ஸ்துதா பூஜிதா த்⁴யாதா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் .
கனகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகனகாம்ப³ரா .
தே³வீ கனகவர்ணாபா⁴ கனகோத்தமபூ⁴ஷணா .
கமலாங்குஶபாஶாப்³ஜைரலங்க்ருʼதசதுர்பு⁴ஜா .
இந்தி³ரா கமலா லக்ஷ்மீ꞉ ஸா ஶ்ரீ ருக்மாம்பு³ஜாஸனா .
யா ரக்தத³ந்திகா நாம தே³வீ ப்ரோக்தா மயா(அ)னக⁴ .
தஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம்ʼ வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு ஸர்வப⁴யா(அ)பஹம் .
ரக்தாம்ப³ரா ரக்தவர்ணா ரக்தஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா .
ரக்தாயுதா⁴ ரக்தநேத்ரா ரக்தகேஶாதிபீ⁴ஷணா .
ரக்ததீக்ஷ்ணநகா² ரக்தத³ஶனா ரக்தஷ்ட்ரிகா .
பதிம்ʼ நாரீவானுரக்தா தே³வீ ப⁴க்தம்ʼ ப⁴ஜேஜ்ஜனம் .
வஸுதே⁴வ விஶாலா ஸா ஸுமேருயுக³லஸ்தனீ .
தீ³ர்கௌ⁴ லம்பா³வதிஸ்தூ²லௌ தாவதீவ மனோஹரௌ .
கர்கஶாவதிகாந்தௌ தௌ ஸர்வானந்த³பயோநிதீ⁴ .
ப⁴க்தான் ஸம்பாயயேத்³தே³வீஸர்வகாமது³கௌ⁴ ஸ்தனௌ .
க²ட்³க³பாத்ரம்ʼ ச முஸலம்ʼ லாங்க³லம்ʼ ச பி³ப⁴ர்தி ஸா .
ஆக்²யாதா ரக்தசாமுண்டா³ தே³வீ யோகே³ஶ்வவரீதி ச .
அனயா வ்யாப்தமகி²லம்ʼ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் .
இமாம்ʼ ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ஸ வ்யாப்னோதி சரா(அ)சரம் .
அதீ⁴தே ய இமம்ʼ நித்யம்ʼ ரக்தத³ந்த்யாவபு꞉ஸ்தவம் .
தம்ʼ ஸா பரிசரேத்³தே³வீ பதிம்ʼ ப்ரியமிவாங்க³னா .
ஶாகம்ப⁴ரீ நீலவர்ணா நீலோத்பலவிலோசனா .
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீவிபூ⁴ஷிததனூத³ரீ .
ஸுகர்கஶஸமோத்துங்க³வ்ருʼத்தபீனக⁴னஸ்தனீ .
முஷ்டிம்ʼ ஶிலீமுகை²꞉ பூர்ணம்ʼ கமலம்ʼ கமலாலயா .
புஷ்பபல்லவமூலாதி³ப²லாட்⁴யம்ʼ ஶாகஸஞ்சயம் .
காம்யானந்தரஸைர்யுக்தம்ʼ க்ஷுத்த்ருʼண்ம்ருʼத்யுஜரா(அ)பஹம் .
கார்முகம்ʼ ச ஸ்பு²ரத்காந்திபி³ப்⁴ரதி பரமேஶ்வரீ .
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶதாக்ஷீ ஸ்யாத் ஸைவ து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா .
ஶாகம்ப⁴ரீம்ʼ ஸ்துவன் த்⁴யாயன் ஜபன் ஸம்பூஜயன் நமன் .
அக்ஷய்யமஶ்னுதே ஶீக்⁴ரமன்னபாநாதி³ ஸர்வஶ꞉ .
பீ⁴மா(அ)பி நீலவர்ணா ஸா த³ம்ʼஷ்ட்ராத³ஶனபா⁴ஸுரா .
விஶாலலோசனா நாரீ வ்ருʼத்தபீனக⁴னஸ்தனீ .
சந்த்³ரஹாஸம்ʼ ச ட³மரும்ʼ ஶிர꞉பாத்ரம்ʼ ச பி³ப்⁴ரதீ .
ஏகவீரா காலராத்ரி꞉ ஸைவோக்தா காமதா³ ஸ்துதா .
தேஜோமண்ட³லது³ர்த⁴ர்ஷா ப்⁴ராமரீ சித்ரகாந்திப்⁴ருʼத் .
சித்ரப்⁴ரமரஸங்காஶா மஹாமாரீதி கீ³யதே .
இத்யேதா மூர்தயோ தே³வ்யா வ்யாக்²யாதா வஸுதா⁴தி⁴ப .
ஜக³ன்மாதுஶ்சண்டி³காயா꞉ கீர்திதா꞉ காமதே⁴னவ꞉ .
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பரமம்ʼ ந வாச்யம்ʼ யஸ்ய கஸ்யசித் .
வ்யாக்²யானம்ʼ தி³வ்யமூர்தீநாமபீ⁴ஶ்வாவஹித꞉ ஸ்வயம் .
தே³வ்யா த்⁴யானம்ʼ தவா(ஆ)க்²யாதம்ʼ கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ மஹத் .
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஸர்வம்ʼ காமப²லப்ரத³ம் .
மார்கண்டே³யபுராணே(அ)கி²லாம்ʼஶே மூர்திரஹஸ்யம் .
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஸப்தஶதிசண்டி³கே உத்கீலனம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |