தேவி மாஹாத்மியம் - மூர்த்தி ரகசியம்

அத² மூர்திரஹஸ்யம் . ருʼஷிருவாச . நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா . ஸா ஸ்துதா பூஜிதா த்⁴யாதா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் . கனகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகனகாம்ப³ரா . தே³வீ கனகவர்ணாபா⁴ கனகோத்தமபூ⁴ஷணா . கமலாங்குஶப....

அத² மூர்திரஹஸ்யம் .
ருʼஷிருவாச .
நந்தா³ ப⁴க³வதீ நாம யா ப⁴விஷ்யதி நந்த³ஜா .
ஸா ஸ்துதா பூஜிதா த்⁴யாதா வஶீகுர்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் .
கனகோத்தமகாந்தி꞉ ஸா ஸுகாந்திகனகாம்ப³ரா .
தே³வீ கனகவர்ணாபா⁴ கனகோத்தமபூ⁴ஷணா .
கமலாங்குஶபாஶாப்³ஜைரலங்க்ருʼதசதுர்பு⁴ஜா .
இந்தி³ரா கமலா லக்ஷ்மீ꞉ ஸா ஶ்ரீ ருக்மாம்பு³ஜாஸனா .
யா ரக்தத³ந்திகா நாம தே³வீ ப்ரோக்தா மயா(அ)னக⁴ .
தஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம்ʼ வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு ஸர்வப⁴யா(அ)பஹம் .
ரக்தாம்ப³ரா ரக்தவர்ணா ரக்தஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா .
ரக்தாயுதா⁴ ரக்தநேத்ரா ரக்தகேஶாதிபீ⁴ஷணா .
ரக்ததீக்ஷ்ணநகா² ரக்தத³ஶனா ரக்தஷ்ட்ரிகா .
பதிம்ʼ நாரீவானுரக்தா தே³வீ ப⁴க்தம்ʼ ப⁴ஜேஜ்ஜனம் .
வஸுதே⁴வ விஶாலா ஸா ஸுமேருயுக³லஸ்தனீ .
தீ³ர்கௌ⁴ லம்பா³வதிஸ்தூ²லௌ தாவதீவ மனோஹரௌ .
கர்கஶாவதிகாந்தௌ தௌ ஸர்வானந்த³பயோநிதீ⁴ .
ப⁴க்தான் ஸம்பாயயேத்³தே³வீஸர்வகாமது³கௌ⁴ ஸ்தனௌ .
க²ட்³க³பாத்ரம்ʼ ச முஸலம்ʼ லாங்க³லம்ʼ ச பி³ப⁴ர்தி ஸா .
ஆக்²யாதா ரக்தசாமுண்டா³ தே³வீ யோகே³ஶ்வவரீதி ச .
அனயா வ்யாப்தமகி²லம்ʼ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் .
இமாம்ʼ ய꞉ பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ஸ வ்யாப்னோதி சரா(அ)சரம் .
அதீ⁴தே ய இமம்ʼ நித்யம்ʼ ரக்தத³ந்த்யாவபு꞉ஸ்தவம் .
தம்ʼ ஸா பரிசரேத்³தே³வீ பதிம்ʼ ப்ரியமிவாங்க³னா .
ஶாகம்ப⁴ரீ நீலவர்ணா நீலோத்பலவிலோசனா .
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீவிபூ⁴ஷிததனூத³ரீ .
ஸுகர்கஶஸமோத்துங்க³வ்ருʼத்தபீனக⁴னஸ்தனீ .
முஷ்டிம்ʼ ஶிலீமுகை²꞉ பூர்ணம்ʼ கமலம்ʼ கமலாலயா .
புஷ்பபல்லவமூலாதி³ப²லாட்⁴யம்ʼ ஶாகஸஞ்சயம் .
காம்யானந்தரஸைர்யுக்தம்ʼ க்ஷுத்த்ருʼண்ம்ருʼத்யுஜரா(அ)பஹம் .
கார்முகம்ʼ ச ஸ்பு²ரத்காந்திபி³ப்⁴ரதி பரமேஶ்வரீ .
ஶாகம்ப⁴ரீ ஶதாக்ஷீ ஸ்யாத் ஸைவ து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா .
ஶாகம்ப⁴ரீம்ʼ ஸ்துவன் த்⁴யாயன் ஜபன் ஸம்பூஜயன் நமன் .
அக்ஷய்யமஶ்னுதே ஶீக்⁴ரமன்னபாநாதி³ ஸர்வஶ꞉ .
பீ⁴மா(அ)பி நீலவர்ணா ஸா த³ம்ʼஷ்ட்ராத³ஶனபா⁴ஸுரா .
விஶாலலோசனா நாரீ வ்ருʼத்தபீனக⁴னஸ்தனீ .
சந்த்³ரஹாஸம்ʼ ச ட³மரும்ʼ ஶிர꞉பாத்ரம்ʼ ச பி³ப்⁴ரதீ .
ஏகவீரா காலராத்ரி꞉ ஸைவோக்தா காமதா³ ஸ்துதா .
தேஜோமண்ட³லது³ர்த⁴ர்ஷா ப்⁴ராமரீ சித்ரகாந்திப்⁴ருʼத் .
சித்ரப்⁴ரமரஸங்காஶா மஹாமாரீதி கீ³யதே .
இத்யேதா மூர்தயோ தே³வ்யா வ்யாக்²யாதா வஸுதா⁴தி⁴ப .
ஜக³ன்மாதுஶ்சண்டி³காயா꞉ கீர்திதா꞉ காமதே⁴னவ꞉ .
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பரமம்ʼ ந வாச்யம்ʼ யஸ்ய கஸ்யசித் .
வ்யாக்²யானம்ʼ தி³வ்யமூர்தீநாமபீ⁴ஶ்வாவஹித꞉ ஸ்வயம் .
தே³வ்யா த்⁴யானம்ʼ தவா(ஆ)க்²யாதம்ʼ கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ மஹத் .
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஸர்வம்ʼ காமப²லப்ரத³ம் .
மார்கண்டே³யபுராணே(அ)கி²லாம்ʼஶே மூர்திரஹஸ்யம் .
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஸப்தஶதிசண்டி³கே உத்கீலனம்ʼ குரு குரு ஸ்வாஹா.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |