தேவி மாஹாத்மியம் - தேவி சூக்தம்

ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ரித்யஷ்டர்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய . வாகா³ம்ப்⁴ருʼணீ-ருʼஷி꞉ . ஶ்ரீ-ஆதி³ஶக்திர்தே³வதா . த்ரிஷ்டுப்-ச²ந்த³꞉. த்ருʼதீயா ஜக³தீ . ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீஜபாந்தே ஜபே விநியோக³꞉ . ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராம....

ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ரித்யஷ்டர்சஸ்ய ஸூக்தஸ்ய . வாகா³ம்ப்⁴ருʼணீ-ருʼஷி꞉ . ஶ்ரீ-ஆதி³ஶக்திர்தே³வதா . த்ரிஷ்டுப்-ச²ந்த³꞉. த்ருʼதீயா ஜக³தீ . ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்தே² ஸப்தஶதீஜபாந்தே ஜபே விநியோக³꞉ .
ௐ அஹம்ʼ ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராம்யஹமாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ .
அஹம்ʼ மித்ராவருணோபா⁴ பி³ப⁴ர்ம்யஹமிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினோபா⁴ .. 1..
அஹம்ʼ ஸோமமாஹனஸம்ʼ பி³ப⁴ர்ம்யஹம்ʼ த்வஷ்டாரமுத பூஷணம்ʼ ப⁴க³ம் .
அஹம்ʼ த³தா⁴மி த்³ரவிணம்ʼ ஹவிஷ்மதே ஸுப்ராவ்யே யஜமானாய ஸுன்வதே .. 2..
அஹம்ʼ ராஷ்ட்ரீ ஸங்க³மனீ வஸூனாம்ʼ சிகிதுஷீ ப்ரத²மா யஜ்ஞியானாம் .
தாம்ʼ மா தே³வா வ்யத³து⁴꞉ புருத்ரா பூ⁴ரிஸ்தா²த்ராம்ʼ பூ⁴ர்யாவேஶயந்தீம் .. 3..
மயா ஸோ அன்னமத்தி யோ விபஶ்யதி ய꞉ ப்ராணிதி ய ஈம்ʼ ஶ்ருʼணோத்யுக்தம் .
அமந்தவோ மாம்ʼ த உபக்ஷியந்தி ஶ்ருதி⁴ ஶ்ருத ஶ்ரத்³தி⁴வம்ʼ தே வதா³மி .. 4..
அஹமேவ ஸ்வயமித³ம்ʼ வதா³மி ஜுஷ்டம்ʼ தே³வேபி⁴ருத மானுஷேபி⁴꞉ .
யம்ʼ காமயே தம்ʼ தமுக்³ரம்ʼ க்ருʼணோமி தம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ தம்ʼ ஸுமேதா⁴ம் .. 5..
அஹம்ʼ ருத்³ராய த⁴னுரா தனோமி ப்³ரஹ்மத்³விஷே ஶரவே ஹந்தவா உ .
அஹம்ʼ ஜனாய ஸமத³ம்ʼ க்ருʼணோம்யஹம்ʼ த்³யாவாப்ருʼதி²வீ ஆ விவேஶ .. 6..
அஹம்ʼ ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்த⁴ன் மம யோநிரப்ஸ்வந்த꞉ ஸமுத்³ரே .
ததோ வி திஷ்டே² பு⁴வனானு விஶ்வோ தாமூம்ʼ த்³யாம்ʼ வர்ஷ்மணோப ஸ்ப்ருʼஶாமி .. 7..
அஹமேவ வாத இவ ப்ர வாம்யா ரப⁴மாணா பு⁴வனானி விஶ்வா .
பரோ தி³வா பர ஏனா ப்ருʼதி²வ்யை தாவதீ மஹினா ஸம்ʼ ப³பூ⁴வ .. 8..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |