ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರ

యోగీశ్వరో మహాసేనః కార్తికేయోఽగ్నినందనః. స్కందః కుమారః సేనానీః స్వామిశంకరసంభవః. గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ శిఖిధ్వజః. తారకారిరుమాపుత్రః క్రౌంచారిశ్చ షడాననః. శబ్దబ్రహ్మసముద్రశ్చ సిద్ధసారస్వతో గుహః. సన....

యోగీశ్వరో మహాసేనః కార్తికేయోఽగ్నినందనః.
స్కందః కుమారః సేనానీః స్వామిశంకరసంభవః.
గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ శిఖిధ్వజః.
తారకారిరుమాపుత్రః క్రౌంచారిశ్చ షడాననః.
శబ్దబ్రహ్మసముద్రశ్చ సిద్ధసారస్వతో గుహః.
సనత్కుమారో భగవాన్ భోగమోక్షఫలప్రదః.
శరజన్మా గణాధీశపూర్వజో ముక్తిమార్గకృత్.
సర్వాగమప్రణేతా చ వాంచ్ఛితార్థప్రదర్శనః.
అష్టావింశతినామాని మదీయానీతి యః పఠేత్.
ప్రత్యూషం శ్రద్ధయా యుక్తో మూకో వాచస్పతిర్భవేత్.
మహామంత్రమయానీతి మమ నామానుకీర్తనం.
మహాప్రజ్ఞామవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా. . . .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |