அறிவு மற்றும் புத்திசாலித்தனத்திற்கான சுப்ரமணிய மந்திரம்

79.6K

Comments

jxfvy

பிரம்மவாதினி மற்றும் ரிஷிகா இருவரும் ஒன்றா?

பிரம்மவாதி என்பவர் வேதத்தின் முழு பொருளும் பற்றிப் பேசக் கூடியவர் ஆவார். பிரம்மவாதினி பெண் அறிஞர் ஆவார். இவர்கள் பிரம்மவாதியின் பெண்பால் ஆகும். ரிஷி என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிப்பவர் ஆவார். ரிஷிகா என்பவர் மந்திரங்களை உபதேசிக்கும் பெண்கள் ஆவார். அனைத்து ரிஷிகாகளும் பிரம்மவாதினி ஆவார்கள், ஆனால் பிரம்ம வாதினி அனைவரும் ரிஷிகா அல்ல.

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

Quiz

எந்த கடவுளுக்கு நான்கு தலைகள் உண்டு?

யோகீஶ்வரோ மஹாஸேன꞉ கார்திகேயோ(அ)க்னிநந்தன꞉. ஸ்கந்த꞉ குமார꞉ ஸேனானீ꞉ ஸ்வாமிஶங்கரஸம்பவ꞉. காங்கேயஸ்தாம்ரசூடஶ்ச ப்ரஹ்மசாரீ ஶிகித்வஜ꞉. தாரகாரிருமாபுத்ர꞉ க்ரௌஞ்சாரிஶ்ச ஷடானன꞉. ஶப்தப்ரஹ்மஸமுத்ரஶ்ச ஸித்தஸாரஸ்வதோ கு....

யோகீஶ்வரோ மஹாஸேன꞉ கார்திகேயோ(அ)க்னிநந்தன꞉.
ஸ்கந்த꞉ குமார꞉ ஸேனானீ꞉ ஸ்வாமிஶங்கரஸம்பவ꞉.
காங்கேயஸ்தாம்ரசூடஶ்ச ப்ரஹ்மசாரீ ஶிகித்வஜ꞉.
தாரகாரிருமாபுத்ர꞉ க்ரௌஞ்சாரிஶ்ச ஷடானன꞉.
ஶப்தப்ரஹ்மஸமுத்ரஶ்ச ஸித்தஸாரஸ்வதோ குஹ꞉.
ஸனத்குமாரோ பகவான் போகமோக்ஷபலப்ரத꞉.
ஶரஜன்மா கணாதீஶபூர்வஜோ முக்திமார்கக்ருத்.
ஸர்வாகமப்ரணேதா ச வாஞ்ச்சிதார்தப்ரதர்ஶன꞉.
அஷ்டாவிம்ஶதிநாமானி மதீயாநீதி ய꞉ படேத்.
ப்ரத்யூஷம் ஶ்ரத்தயா யுக்தோ மூகோ வாசஸ்பதிர்பவேத்.
மஹாமந்த்ரமயாநீதி மம நாமானுகீர்தனம்.
மஹாப்ரஜ்ஞாமவாப்னோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |