அறிவு மற்றும் புத்திசாலித்தனத்திற்கான சுப்ரமணிய மந்திரம்

Disclaimer

இந்த கேட்பொலி சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளோ சேவையோ வேததாராவால் வழங்கப்படுவதில்லை 

யோகீஶ்வரோ மஹாஸேன꞉ கார்திகேயோ(அ)க்னிநந்தன꞉. ஸ்கந்த꞉ குமார꞉ ஸேனானீ꞉ ஸ்வாமிஶங்கரஸம்பவ꞉. காங்கேயஸ்தாம்ரசூடஶ்ச ப்ரஹ்மசாரீ ஶிகித்வஜ꞉. தாரகாரிருமாபுத்ர꞉ க்ரௌஞ்சாரிஶ்ச ஷடானன꞉. ஶப்தப்ரஹ்மஸமுத்ரஶ்ச ஸித்தஸாரஸ்வதோ கு....

யோகீஶ்வரோ மஹாஸேன꞉ கார்திகேயோ(அ)க்னிநந்தன꞉.
ஸ்கந்த꞉ குமார꞉ ஸேனானீ꞉ ஸ்வாமிஶங்கரஸம்பவ꞉.
காங்கேயஸ்தாம்ரசூடஶ்ச ப்ரஹ்மசாரீ ஶிகித்வஜ꞉.
தாரகாரிருமாபுத்ர꞉ க்ரௌஞ்சாரிஶ்ச ஷடானன꞉.
ஶப்தப்ரஹ்மஸமுத்ரஶ்ச ஸித்தஸாரஸ்வதோ குஹ꞉.
ஸனத்குமாரோ பகவான் போகமோக்ஷபலப்ரத꞉.
ஶரஜன்மா கணாதீஶபூர்வஜோ முக்திமார்கக்ருத்.
ஸர்வாகமப்ரணேதா ச வாஞ்ச்சிதார்தப்ரதர்ஶன꞉.
அஷ்டாவிம்ஶதிநாமானி மதீயாநீதி ய꞉ படேத்.
ப்ரத்யூஷம் ஶ்ரத்தயா யுக்தோ மூகோ வாசஸ்பதிர்பவேத்.
மஹாமந்த்ரமயாநீதி மம நாமானுகீர்தனம்.
மஹாப்ரஜ்ஞாமவாப்னோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |