தேவி மாஹாத்மியம் - நியாசங்கள் மற்றும் நவார்ண மந்திரங்கள்

66.7K
1.3K

Comments

xet5x
அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

இது சாமானியர்களுக்கு ஓரு பொக்கிஷம் -முரளிதரன்

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

மிகவும் சாந்தமானது -கிருஷ்ணவேணி

பயனுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம்🙏 -பரமசிவம்

Read more comments

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் எது?

சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த மந்திரம் - நமசிவாய. இது பஞ்சாக்ஷர மந்திரம் எனப்படும். இந்த மந்திரம் ஓம் உடன் ஓம் நமசிவாய என்ற வடிவத்திலும் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

ஆஞ்சநேயர் என்ன நற்பண்புகளை அடையாளப்படுத்துகிறார்?

ஆஞ்சநேயர் பக்தி, விசுவாசம், தைரியம், வலிமை, பணிவு மற்றும் தன்னலமற்ற தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறார். இவர் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் நற்பண்புகளை உள்ளடக்கி, தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியை வழிகாட்டுவார்.

Quiz

கீழ்க்கண்டவற்றில் சாஸ்திர ரீதியில் வேதங்களின் எந்த பகுப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன?

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநவார்ணமந்த்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ³ஜானி . அக்³ன....

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீநவார்ணமந்த்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரா-ருʼஷய꞉ . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப⁴ஶ்ச²ந்தா³ம்ʼஸி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வத்யோ தே³வதா꞉ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மா꞉ ஶக்தய꞉ . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமர்யோ பீ³ஜானி . அக்³னிவாயுஸூர்யாஸ்தத்த்வானி . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வதீப்ரீத்யர்த²ம்ʼ ஜபே விநியோக³꞉ . ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ர-ருʼஷிப்⁴யோ நம꞉ ஶிரஸி . கா³யத்ர்யுஷ்ணிக³னுஷ்டுப்ச²ந்தோ³ப்⁴யோ நமோ முகே² . ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீமஹாகாலீமஹாஸரஸ்வதீதே³வதாப்⁴யோ நமோ ஹ்ருʼதி³ . நந்தா³ஶாகம்ப⁴ரீபீ⁴மாஶக்திப்⁴யோ நமோ த³க்ஷிணஸ்தனே . ரக்தத³ந்திகாது³ர்கா³ப்⁴ராமரீபீ³ஜேப்⁴யோ நமோ வாமஸ்தனே . அக்³னிவாயுஸூர்யஸ்தத்த்வேப்⁴யோ நமோ நாபௌ⁴ . அதை²காத³ஶந்யாஸா꞉ . ௐ அம்ʼ நமோ லலாடே . ௐ ஆம்ʼ நமோ முக²வ்ருʼத்தே . ௐ இம்ʼ நமோ த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ ஈம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ உம்ʼ நமோ த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ ஊம்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ ருʼம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனஸி . ௐ ரூʼம்ʼ நமோ வாமனஸி . ௐ ல்ருʼம்ʼ நமோ த³க்ஷிணக³ண்டே³ . ௐ ல்ரூʼ நமோ வாமக³ண்டே³ . ௐ ஏம்ʼ நமோ உர்த்⁴வேஷ்டே² . ௐ ஐம்ʼ நமோ(அ)த⁴ரோஷ்டே² . ௐ ஓம்ʼ நம உர்த்⁴வத³ந்தபங்க்தௌ . ௐ ஔம்ʼ நமோ(அ)தோ⁴த³ந்தபங்க்தௌ . ௐ அம்ʼ நம꞉ ஶிரஸி . ௐ அ꞉ நமோ முகே² . ௐ கம்ʼ நமோ த³க்ஷபா³ஹுமூலே . ௐ க²ம்ʼ நமோ த³க்ஷகூர்பரே . ௐ க³ம்ʼ நமோ த³க்ஷமணிப³ந்தே⁴ . ௐ க⁴ம்ʼ நமோ த³க்ஷாங்கு³லிமூலே . ௐ ஙம்ʼ நமோ த³க்ஷாங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ சம்ʼ நமோ த³க்ஷபா³ஹுமூலே . ௐ ச²ம்ʼ நமோ வாமகூர்பரே . ௐ ஜம்ʼ நமோ வாமமணிப³ந்தே⁴ . ௐ ஜ²ம்ʼ நமோ வாமாங்கு³லிமூலே . ௐ ஞம்ʼ நமோ வாமாங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ டம்ʼ நமோ த³க்ஷபாத³மூலே . ௐ ட²ம்ʼ நமோ த³க்ஷஜானுனி . ௐ ட³ம்ʼ நமோ த³க்ஷகு³ல்பே² . ௐ ட⁴ம்ʼ நமோ த³க்ஷபாதா³ங்கு³லிமூலே . ௐ ணம்ʼ நமோ த³க்ஷபாதா³ங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ தம்ʼ நமோ வாமபாத³மூலே . ௐ த²ம்ʼ நமோ வாமஜானுனி . ௐ த³ம்ʼ நமோ வாமகு³ல்பே² . ௐ த⁴ம்ʼ நமோ வாமபாதா³ங்கு³லிமூலே . ௐ நம்ʼ நமோ வாமபாதா³ங்கு³ல்யக்³ரே . ௐ பம்ʼ நமோ த³க்ஷபார்ஶ்வே . ௐ ப²ம்ʼ நமோ வாமபார்ஶ்வே . ௐ ப³ம்ʼ நம꞉ ப்ருʼஷ்டே² . ௐ ப⁴ம்ʼ நமோ நாபௌ⁴ . ௐ மம்ʼ நமோ ஜட²ரே . ௐ யம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதி³ . ௐ ரம்ʼ நமோ த³க்ஷாம்ʼஸே . ௐ லம்ʼ நம꞉ ககுதி³ . ௐ வம்ʼ நமோ வாமாம்ʼஸே . ௐ ஶம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³த³க்ஷஹஸ்தாந்தே . ௐ ஷம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³வாமஹஸ்தாந்தே . ௐ ஶம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³த³க்ஷபாதா³ந்தே . ௐ ஹம்ʼ நமோ ஹ்ருʼதா³தி³வாமபாதா³ந்தே . ௐ ளம்ʼ நமோ ஜட²ரே . ௐ க்ஷம்ʼ நமோ முகே² . இதி மாத்ருʼகாந்யாஸோ தே³வஸாரூப்யப்ரத³꞉ ப்ரத²ம꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கநிஷ்ட²யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அநாமிகயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – மத்⁴யமயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – தர்ஜன்யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அங்கு³ஷ்ட²யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கரமத்⁴யே . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கரப்ருʼஷ்டே² . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – மணிப³ந்த⁴யோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கூர்பரயோ꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – ஶிகா²யை வஷட் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – கவசாய ஹும் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ நம꞉ – அஸ்த்ராய ப²ட் . இதி ஸாரஸ்வதோ ஜாட்³யவிநாஶகோ த்³விதீய꞉ .
ௐ ஹ்ரீம்ʼ ப்³ராஹ்மீ பூர்வஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ மாஹேஶ்வரீ ஆக்³னேய்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ கௌமாரீ த³க்ஷிணஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ வைஷ்ணவீ நைர்ருʼத்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ வாராஹீ பஶ்சிமாயாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம் இந்த்³ராணீ வாயவ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ சாமுண்டா³ உத்தரஸ்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ மஹாலக்ஷ்மீ ஐஶான்யாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ யோனேஶ்வரீ ஊர்த்⁴வாம்ʼ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஸப்தத்³வீபேஶ்வரீ பூ⁴மௌ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹ்ரீம்ʼ காமேஶ்வரீ பாதாலே மாம்ʼ பாது . இதி மாத்ருʼக³ணந்யாஸஸ்த்ரைலோக்யவிஜயப்ரத³ஸ்த்ருʼதீய꞉ . ௐ கமலாங்குஶமண்டி³தா நந்த³ஜா பூர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ க²ட்³க³பாத்ரத⁴ரா ரக்தத³ந்திகா த³க்ஷிணாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ புஷ்பபல்லவஸம்ʼயுதா ஶாகம்ப⁴ரீ பஶ்சிமாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ த⁴னுர்பா³ணகரா து³ர்கா³ வாமாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஶிர꞉பாத்ரகரா பீ⁴மா மஸ்தகாச்சரணாவதி⁴ மாம்ʼ பாது . ௐ சித்ரகாந்திப்⁴ருʼத்³ ப்⁴ராமரீ பாதா³தி³மஸ்தகாந்தம்ʼ மே பாது . இதி ஜராம்ருʼத்யுஹரோ நந்த³ஜாதி³ந்யாஸஶ்சதுர்த²꞉ . ௐ பாதா³தி³நாபி⁴பர்யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மா மாம்ʼ பாது . ௐ நாபே⁴ர்விஶுத்³தி⁴பர்யந்தம்ʼ ஜனார்த³னோ மாம்ʼ பாது . ௐ விஶுத்³தே⁴ர்ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராந்தம்ʼ ருத்³ரோ மாம்ʼ பாது . ௐ ஹம்ʼஸோ மே பத³த்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ வைனதேய꞉ கரத்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ ருʼஷப⁴ஶ்சக்ஷுஷீ மே பாது . ௐ க³ஜானன꞉ ஸர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஆனந்த³மயோ ஹரி꞉ பரா(அ)பரௌ தே³ஹபா⁴கௌ³ மே பாது . இதி ஸர்வகாமப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மாதி³ந்யாஸ꞉ பஞ்சம꞉ .
ௐ அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா லக்ஷ்மீர்மத்⁴யபா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ அஷ்டபு⁴ஜா மஹாஸரஸ்வதீ ஊர்த்⁴வபா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ த³ஶபு⁴ஜா மஹாகாலீ அதோ⁴பா⁴க³ம்ʼ மே பாது . ௐ ஸிம்ʼஹோ ஹஸ்தத்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ பரஹம்ʼஸோ(அ)க்ஷியுக³ம்ʼ மே பாது . ௐ மஹிஷாரூடோ⁴ யம꞉ பத³த்³வயம்ʼ மே பாது . ௐ மஹேஶஶ்சண்டி³கயுக்த꞉ ஸர்வாங்க³ம்ʼ மே பாது . இதி மஹாலக்ஷ்ம்யாதி³ந்யாஸ꞉ ஸத்³க³திப்ரத³꞉ ஷஷ்ட²꞉ . ௐ ஐம்ʼ நமோ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நமோ த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ க்லீம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ ஜாம்ʼ நமோ த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ மும்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ டா³ம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனாஸாபுடே . ௐ யைம்ʼ நமோ வாமனாஸாபுடே . ௐ விம்ʼ நமோ முகே² . ௐ சேம்ʼ நமோ கு³ஹ்யே . இதி மூலாக்ஷரந்யாஸோ ரோக³க்ஷயகர꞉ ஸப்தம꞉ . ௐ சேம்ʼ நமோ கு³ஹ்யே . ௐ விம்ʼ நமோ முகே² . ௐ யைம்ʼ நமோ வாமனாஸாபுடே . ௐ டா³ம்ʼ நமோ த³க்ஷிணனாஸாபுடே . ௐ மும்ʼ நமோ வாமகர்ணே . ௐ ஜாம்ʼ நமோ த³க்ஷகர்ணே . ௐ க்லீம்ʼ நமோ வாமநேத்ரே . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நமோ த³க்ஷநேத்ரே . ௐ ஐம்ʼ நமோ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரே . இதி விலோமாக்ஷரந்யாஸ꞉ ஸர்வது³꞉க²நாஶகோ(அ)ஷ்டம꞉ .
மூலமுச்சார்ய . அஷ்டவாரம்ʼ வ்யாபகம்ʼ குர்யாத் . இதி தே³வதாப்ராப்திகரோ மூலவ்யாபகோ நவம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – ஶிகா²யை வஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – கவசாய ஹும் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே – அஸ்த்ராய ப²ட் . இதி மூலஷட³ங்க³ந்யாஸஸ்த்ரைலோக்யவஶகரோ த³ஶம꞉ .
ௐ க²ட்³கி³ணீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபிணீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஸௌம்யா ஸௌம்யதரா(அ)ஶேஷஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ .
பரா(அ)பராணாம்ʼ பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ .
யச்ச கிஞ்சித் க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வா(அ)கி²லாத்மிகே .
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம்ʼ கிம்ʼ ஸ்தூயதே மயா .
யயா த்வயா ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் .
ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம்ʼ நீத꞉ கஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ .
விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச .
காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம்ʼ க꞉ ஸ்தோதும்ʼ ஶக்திமான் ப⁴வேத் .
ஆத்³யம்ʼ வாக்³பீ³ஜம்ʼ க்ருʼஷ்ணபரம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
ௐ ஶூலேன பாஹி நோ தே³வி பாஹி க²ட்³கே³ன சாம்பி³கே .
க⁴ண்டாஸ்வனேன ந꞉ பாஹி சாபஜ்யாநி꞉ஸ்வனேன ச .
ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம்ʼ ச சண்டி³கே ரக்ஷ த³க்ஷிணே .
தா⁴ரணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம்ʼ ததே²ஶ்வரி .
ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரந்தி தே .
யானி சாத்யந்தகோ⁴ராணி தை ரக்ஷாம்ʼஸ்மாம்ʼஸ்ததா² பு⁴வம் .
க²ட்³க³ஶூலக³தா³தீ³னி யானி சாஸ்த்ராணி தே(அ)ம்பி³கே .
கரபல்லவஸங்கீ³னி தைரஸ்மான் ரக்ஷ ஸர்வத꞉ .
த்³விதீயம்ʼ மாயாபீ³ஜம்ʼ ஸூர்யஸத்³ருʼஶம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
ௐ ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஏதத் தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹினஸ்தி தை³த்யதே³யாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ .
அஸுராஸ்ருʼக்கலாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜவல꞉ .
ஸுகா²ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம் .
த்ருʼதீயம்ʼ காமபீ³ஜம்ʼ ஸ்ப²டிகாப⁴ம்ʼ த்⁴யாத்வா ஸர்வாங்கே³ வின்யஸாமி .
இதி ஸூக்தாதி³பீ³ஜத்ரயந்யாஸ꞉ பஞ்சம꞉ ஸர்வாரிஷ்டஹர꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டத³꞉ ஸர்வரக்ஷாகரஶ்சைகாத³ஶ꞉ .
அத² மூலஷட³ங்க³ந்யாஸ꞉ .
ௐ ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ சாமுண்டா³யை அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ விச்சே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ . ௐ ஐம்ˮ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா . ௐ க்லீம்ʼ ஶிகா²யை வஷட் . ௐ சாமுண்டா³யை கவசாய ஹும் . ௐ விச்சே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே அஸ்த்ராய ப²ட் . ௐ ஐம்ʼ நம꞉ - ஶிகா²யாம் . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணநேத்ரே . ௐ க்லீம்ʼ நம꞉ – வாமநேத்ரே . ௐ சாம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணகர்ணே . ௐ மும்ʼ நம꞉ - வாமகர்ணே . ௐ டா³ம்ʼ நம꞉ - த³க்ஷிணனாஸாயாம் . ௐ யைம்ʼ நம꞉ - வாமனாஸாயாம் . ௐ விம்ʼ நம꞉ - முகே² . ௐ சேம்ʼ நம꞉ – கு³ஹ்யே . ௐ ஐம்ʼ ப்ராச்யை நம꞉ . ௐ ஐம் ஆக்³னேய்யை நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ த³க்ஷிணாயை நம꞉ . ௐ ஹ்ரீம்ʼ நைர்ருʼத்யை நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ ப்ரதீச்யை நம꞉ . ௐ க்லீம்ʼ வாயவ்யை நம꞉ . ௐ சாமுண்டா³யை உதீ³ச்யை நம꞉ . ௐ விச்சே ஈஶான்யை நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே ஊர்த்⁴வாயை நம꞉ . ௐ ஐம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே பூ⁴ம்யை நம꞉ .
அத² த்⁴யானம் .
க²ட்³க³ம்ʼ சக்ரக³தே³ஷுகா³பபரிகா⁴ஞ்சூ²லம்ʼ பு⁴ஶுண்டீ³ம்ʼ ஶிர꞉-
ஶங்க²ம்ʼ ஸந்த³த⁴தீம்ʼ கரைஸ்த்ரிநயனாம்ʼ ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருʼதாம் .
நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம்ʼ ஸேவே மஹாகாலிகாம்ʼ
யாமஸ்தௌத் ஸ்வபிதே ஹரௌ கமலஜோ ஹந்தும்ʼ மது⁴ம்ʼ கைடப⁴ம் ..
அக்ஷஸ்ரக்பரஶூக³தே³ஷுகுலிஷம்ʼ பத்³மம்ʼ த⁴னு꞉ குண்டி³காம்ʼ
த³ண்ட³ம்ʼ ஶக்திமஸிம்ʼ ச சர்ம ஜலஜம்ʼ க⁴ண்டாம்ʼ ஸுராபா⁴ஜனம் .
ஶூலம்ʼ பாஶஸுத³ர்ஶனே ச த³த⁴தீம்ʼ ஹஸ்தை꞉ ப்ரவாலப்ரபா⁴ம்ʼ
ஸேவே ஸைரிப⁴மர்தி³னீமிவ மஹாலக்ஷ்மீம்ʼ ஸரோஜஸ்தி²தாம் ..
க⁴ண்டாஶூலஹலாநிஶங்க²முஸலே சக்ரம்ʼ த⁴னு꞉ஸாயகம்ʼ
ஹஸ்தாப்³ஜைர்த³த⁴தீம்ʼ க⁴னாந்தவிகஸச்சீ²தாம்ʼஶுதுல்யப்ரபா⁴ம் .
கௌ³ரீதே³ஹஸமுத்³ப⁴வாம்ʼ த்ரிஜக³தாமாதா⁴ரபூ⁴தாம்ʼ மஹாபூர்வா-
மத்ரஸரஸ்வதீமனு ப⁴ஜே ஶும்பா⁴தி³தை³த்யார்தி³னீம் ..
ௐ மாம்ʼ மாயே மஹாமாயே ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணி .
சதுர்வர்க³ஸ்த்வயி ந்யஸ்தஸ்தஸ்மான்மாம்ʼ ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வ .
ௐ ஸித்³த்⁴யை நம꞉ .
மஹாஸரஸ்வத்யாதி³ரூபே சித்ஸதா³னந்த³மயே சண்டி³கே த்வாம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ வயம்ʼ ஸர்வதா³ த்⁴யாயாம꞉ .
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ சாமுண்டா³யை விச்சே .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |