தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் ஆறு

ௐ ருʼஷிருவாச . இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ . ஸமாசஷ்ட ஸமாக³ம்ய தை³த்யராஜாய விஸ்தராத் . தஸ்ய தூ³தஸ்ய தத்³வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் தத꞉ . ஸக்ரோத⁴꞉ ப்ராஹ தை³த்யாநாமதி⁴பம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் . ஹே தூ⁴ம்ரலோசநாஶ....

ௐ ருʼஷிருவாச .
இத்யாகர்ண்ய வசோ தே³வ்யா꞉ ஸ தூ³தோ(அ)மர்ஷபூரித꞉ .
ஸமாசஷ்ட ஸமாக³ம்ய தை³த்யராஜாய விஸ்தராத் .
தஸ்ய தூ³தஸ்ய தத்³வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் தத꞉ .
ஸக்ரோத⁴꞉ ப்ராஹ தை³த்யாநாமதி⁴பம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .
ஹே தூ⁴ம்ரலோசநாஶு த்வம்ʼ ஸ்வஸைன்யபரிவாரித꞉ .
தாமானய ப³லாத்³து³ஷ்டாம்ʼ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் .
தத்பரித்ராணத³꞉ கஶ்சித்³யதி³ வோத்திஷ்ட²தே(அ)பர꞉ .
ஸ ஹந்தவ்யோ(அ)மரோ வாபி யக்ஷோ க³ந்த⁴ர்வ ஏவ வா .
ருʼஷிருவாச .
தேனாஜ்ஞப்தஸ்தத꞉ ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸ தை³த்யோ தூ⁴ம்ரலோசன꞉ .
வ்ருʼத꞉ ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாமஸுராணாம்ʼ த்³ருதம்ʼ யயௌ .
ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ ததோ தே³வீம்ʼ துஹினாசலஸம்ʼஸ்தி²தாம் .
ஜகா³தோ³ச்சை꞉ ப்ரயாஹீதி மூலம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
ந சேத்ப்ரீத்யாத்³ய ப⁴வதீ மத்³ப⁴ர்தாரமுபைஷ்யதி .
ததோ ப³லான்னயாம்யேஷ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் .
தே³வ்யுவாச .
தை³த்யேஶ்வரேண ப்ரஹிதோ ப³லவான்ப³லஸம்ʼவ்ருʼத꞉ .
ப³லான்னயஸி மாமேவம்ʼ தத꞉ கிம்ʼ தே கரோம்யஹம் .
ருʼஷிருவாச .
இத்யுக்த꞉ ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாமஸுரோ தூ⁴ம்ரலோசன꞉ .
ஹுங்காரேணைவ தம்ʼ ப⁴ஸ்ம ஸா சகாராம்பி³கா ததா³ .
அத² க்ருத்³த⁴ம்ʼ மஹாஸைன்யமஸுராணாம்ʼ ததா²ம்பி³கா .
வவர்ஷ ஸாயகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா² ஶக்திபரஶ்வதை⁴꞉ .
ததோ து⁴தஸட꞉ கோபாத்க்ருʼத்வா நாத³ம்ʼ ஸுபை⁴ரவம் .
பபாதாஸுரஸேனாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹோ தே³வ்யா꞉ ஸ்வவாஹன꞉ .
காம்ʼஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தை³த்யானாஸ்யேன சாபரான் .
ஆக்ராந்த்யா சாத⁴ரேணான்யான் ஜகா⁴ன ஸ மஹாஸுரான் .
கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ நகை²꞉ கோஷ்டா²னி கேஸரீ .
ததா² தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ʼஸி க்ருʼதவான்ப்ருʼத²க் .
விச்சி²ன்னபா³ஹுஶிரஸ꞉ க்ருʼதாஸ்தேன ததா²பரே .
பபௌ ச ருதி⁴ரம்ʼ கோஷ்டா²த³ன்யேஷாம்ʼ து⁴தகேஸர꞉ .
க்ஷணேன தத்³ப³லம்ʼ ஸர்வம்ʼ க்ஷயம்ʼ நீதம்ʼ மஹாத்மனா .
தேன கேஸரிணா தே³வ்யா வாஹனேனாதிகோபினா .
ஶ்ருத்வா தமஸுரம்ʼ தே³வ்யா நிஹதம்ʼ தூ⁴ம்ரலோசனம் .
ப³லம்ʼ ச க்ஷயிதம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ தே³வீகேஸரிணா தத꞉ .
சுகோப தை³த்யாதி⁴பதி꞉ ஶும்ப⁴꞉ ப்ரஸ்பு²ரிதாத⁴ர꞉ .
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்ட³முண்டௌ³ மஹாஸுரௌ .
ஹே சண்ட³ ஹே முண்ட³ ப³லைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பரிவாரிதௌ .
தத்ர க³ச்ச²த க³த்வா ச ஸா ஸமானீயதாம்ʼ லகு⁴ .
கேஶேஷ்வாக்ருʼஷ்ய ப³த்³த்⁴வா வா யதி³ வ꞉ ஸம்ʼஶயோ யுதி⁴ .
ததா³ஶேஷாயுதை⁴꞉ ஸர்வைரஸுரைர்வினிஹன்யதாம் .
தஸ்யாம்ʼ ஹதாயாம்ʼ து³ஷ்டாயாம்ʼ ஸிம்ʼஹே ச விநிபாதிதே .
ஶீக்⁴ரமாக³ம்யதாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா க்³ருʼஹீத்வா தாமதா²ம்பி³காம் .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ஷஷ்ட²꞉ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |