நாராயண அதர்வ ஷீர்ஷம்

38.6K

Comments

xpw2m
மிகவும் தாக்கமுள்ள மந்திரம் 🙌 -சுப்ரமணியன் K

வேததாராவின் தாக்கம் மாற்றம் கொண்டது. என் வாழ்க்கையில் நேர்மறைக்காக மனமார்ந்த நன்றி. 🙏🏻 -Harini

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

இது எனது பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்க உதவுகிறது 🙏 -கீர்த்தனா

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

Read more comments

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் யார்?

மகாமுனி வியாஸர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் வேதவியாஸர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

மரணத்தின் உருவாக்கம்

சிருஷ்டியின் போது, பிரம்மா உலகம் விரைவில் உயிர்வாழும் பிராணிகளால் நிரம்பி விடும் என நினைக்கவில்லை. பிரம்மா உலகின் நிலையை பார்த்தபோது கவலைப்பட்டார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எரிக்க அக்னியை அனுப்பினார். பகவான் சிவன் தலையிட்டு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த ஒரு முறையான வழியை பரிந்துரைத்தார். அப்போதே பிரம்மா அதை செயல்படுத்த மரணத்தையும், மரண தெய்வத்தையும் உருவாக்கினார்.

Quiz

திரிபுர பைரவியை பற்றி சொல்லப்படுவதில் எது உண்மை இல்லை?

ௐ ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை . தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ . அத² நாராயணாத²ர்வஶிரோ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ . ௐ அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஜேயேதி . நாராயணாத்ப....

ௐ ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை .
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ .
அத² நாராயணாத²ர்வஶிரோ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ .
ௐ அத² புருஷோ ஹ வை நாராயணோ(அ)காமயத ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஜேயேதி .
நாராயணாத்ப்ராணோ ஜாயதே . மன꞉ ஸர்வேந்த்³ரியாணி ச .
க²ம் வாயுர்ஜ்யோதிராப꞉ ப்ருதி²வீ விஶ்வஸ்ய தா⁴ரிணீ .
நாராயணாத்³ ப்³ரஹ்மா ஜாயதே . நாராயணாத்³ருத்³ரோ ஜாயதே .
நாராயணாதி³ந்த்³ரோ ஜாயதே . நாராயணாத்ப்ரஜாபதய꞉ ப்ரஜாயந்தே .
நாராயணாத்³த்³வாத³ஶாதி³த்யா ருத்³ரா வஸவ꞉ ஸர்வாணி ச ச²ந்தா³ம்ஸி .
நாராயணாதே³வ ஸமுத்பத்³யந்தே . நாராயணே ப்ரவர்தந்தே . நாராயணே ப்ரலீயந்தே .
ௐ அத² நித்யோ நாராயண꞉ . ப்³ரஹ்மா நாராயண꞉ . ஶிவஶ்ச நாராயண꞉ .
ஶக்ரஶ்ச நாராயண꞉ . த்³யாவாப்ருதி²வ்யௌ ச நாராயண꞉ .
காலஶ்ச நாராயண꞉ . தி³ஶஶ்ச நாராயண꞉ . ஊர்த்⁴வஶ்ச நாராயண꞉ .
அத⁴ஶ்ச நாராயண꞉ . அந்தர்ப³ஹிஶ்ச நாராயண꞉ . நாராயண ஏவேத³ம் ஸர்வம் .
யத்³பூ⁴தம் யச்ச ப⁴வ்யம் . நிஷ்கலோ நிரஞ்ஜனோ நிர்விகல்போ நிராக்²யாத꞉
ஶுத்³தோ⁴ தே³வ ஏகோ நாராயண꞉ . ந த்³விதீயோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித் . ய ஏவம் வேத³ .
ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி ஸ விஷ்ணுரேவ ப⁴வதி .
ஓமித்யக்³ரே வ்யாஹரேத் . நம இதி பஶ்சாத் . நாராயணாயேத்யுபரிஷ்டாத் .
ஓமித்யேகாக்ஷரம் . நம இதி த்³வே அக்ஷரே . நாராயணாயேதி பஞ்சாக்ஷராணி .
ஏதத்³வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³ம் .
யோ ஹ வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத³மத்⁴யேதி . அனபப்³ரவஸ்ஸர்வமாயுரேதி .
விந்த³தே ப்ராஜாபத்யம் ராயஸ்போஷம் கௌ³பத்யம் .
ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்னுதே ததோ(அ)ம்ருதத்வமஶ்னுத இதி . ய ஏவம் வேத³ .
ப்ரத்யகா³னந்த³ம் ப்³ரஹ்மபுருஷம் ப்ரணவஸ்வரூபம் . அகார-உகார-மகார இதி .
தானேகதா⁴ ஸமப⁴ரத்ததே³ததோ³மிதி .
யமுக்த்வா முச்யதே யோகீ³ ஜன்மஸம்ஸாரப³ந்த⁴னாத் .
ௐ நமோ நாராயணாயேதி மந்த்ரோபாஸக꞉ . வைகுண்ட²பு⁴வனலோகம் க³மிஷ்யதி .
ததி³த³ம் பரம் புண்ட³ரீகம் விஜ்ஞானக⁴னம் . தஸ்மாத்ததி³தா³வன்மாத்ரம் .
ப்³ரஹ்மண்யோ தே³வகீபுத்ரோ ப்³ரஹ்மண்யோ மது⁴ஸூத³னோம் .
ஸர்வபூ⁴தஸ்த²மேகம் நாராயணம் . காரணரூபமகாரபரப்³ரஹ்மோம் .
ஏதத³த²ர்வஶிரோயோ(அ)தீ⁴தே .
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி .
ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி .
மாத்⁴யந்தி³னமாதி³த்யாபி⁴முகோ²(அ)தீ⁴யான꞉ பஞ்சமஹாபாதகோபபாதகாத் ப்ரமுச்யதே .
ஸர்வவேத³பாராயணபுண்யம் லப⁴தே .
நாராயணஸாயுஜ்யமவாப்னோதி நாராயணஸாயுஜ்யமவாப்னோதி .
ய ஏவம் வேத³ . இத்யுபநிஷத் .
ஸஹ நாவவது . ஸஹ நௌ பு⁴னக்து . ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை .
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை . ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ .
ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயனம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³னஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் .
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி³பி⁴ர்த்⁴யானக³ம்யம்
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |