Kubera Ashtottara Shatanamavali

ॐ कुबेराय नमः। ॐ धनदाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ यक्षेशाय नमः। ॐ गुह्यकेश्वराय नमः। ॐ निधीशाय नमः। ॐ शङ्करसखाय नमः। ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः। ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय ....

ॐ कुबेराय नमः। ॐ धनदाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ यक्षेशाय नमः। ॐ गुह्यकेश्वराय नमः। ॐ निधीशाय नमः। ॐ शङ्करसखाय नमः। ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः।

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः। ॐ सुकच्छपाख्यनिधीशाय नमः। ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः। ॐ कुन्दाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ नीलनिध्यधिपाय नमः। ॐ महते नमः। ॐ वरनिधिदीपाय नमः। ॐ पूज्याय नमः।

ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः। ॐ इलपिलापत्याय नमः। ॐ कोशाधीशाय नमः। ॐ कुलोचिताय नमः। ॐ अश्वारूढाय नमः। ॐ विश्ववन्द्याय नमः। ॐ विशेषज्ञाय नमः। ॐ विशारदाय नमः। ॐ नलकूबरनाथाय नमः। ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।

ॐ गूढमन्त्राय नमः। ॐ वैश्रवणाय नमः। ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः। ॐ एकपिनाकाय नमः। ॐ अलकाधीशाय नमः। ॐ पौलस्त्याय नमः। ॐ नरवाहनाय नमः। ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः। ॐ राज्यदाय नमः। ॐ रावणाग्रजाय नमः।

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः। ॐ उद्यानविहाराय नमः। ॐ विहारसुकुतूहलाय नमः। ॐ महोत्साहाय नमः। ॐ महाप्राज्ञाय नमः। ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः। ॐ सार्वभौमाय नमः। ॐ अङ्गनाथाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।

ॐ पुण्यात्मने नमः। ॐ पुरुहुतश्रियै नमः। ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः। ॐ नित्यकीर्तये नमः। ॐ निधिवेत्रे नमः। ॐ लङ्काप्राक्तननायकाय नमः। ॐ यक्षिणीवृताय नमः। ॐ यक्षाय नमः। ॐ परमशान्तात्मने नमः। ॐ यक्षराजे नमः।

ॐ यक्षिणीहृदयाय नमः। ॐ किन्नरेश्वराय नमः। ॐ किम्पुरुषनाथाय नमः। ॐ खड्गायुधाय नमः। ॐ वशिने नमः। ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः। ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः। ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः। ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः। ॐ नित्येश्वराय नमः।

ॐ धनाध्यक्षाय नमः। ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितालयाय नमः। ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः। ॐ सुकृतिने नमः। ॐ कोषलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः। ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः।
ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ अष्टलक्ष्मीसदावासाय नमः। ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः। ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः। ॐ अखण्डैश्वर्यसंयुक्ताय नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ सुखाश्रयाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ निराशाय नमः। ॐ निरुपद्रवाय नमः। ॐ नित्यकामाय नमः। ॐ निराकाङ्क्षाय नमः। ॐ निरुपाधिकवासभुवे नमः।

ॐ शान्ताय नमः। ॐ सर्वगुणोपेताय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ सर्वसम्मताय नमः। ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः। ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः। ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः। ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः। ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः।

ॐ महामेरूत्तरस्थाय नमः। ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः। ॐ तुष्टाय नमः। ॐ शूर्पणखाज्येष्ठाय नमः। ॐ शिवपूजारताय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः। ॐ राजशेखरपूज्याय नमः। ॐ राजराजाय नमः।

om kuberaaya namah'. om dhanadaaya namah'. om shreemate namah'. om yaksheshaaya namah'. om guhyakeshvaraaya namah'. om nidheeshaaya namah'. om shankarasakhaaya namah'. om mahaalakshmeenivaasabhuve namah'. om mahaapadmanidheeshaaya namah'. om poornaaya namah'.

om padmanidheeshvaraaya namah'. om shankhaakhyanidhinaathaaya namah'. om makaraakhyanidhipriyaaya namah'. om sukachchhapaakhyanidheeshaaya namah'. om mukundanidhinaayakaaya namah'. om kundaakhyanidhinaathaaya namah'. om neelanidhyadhipaaya namah'. om mahate namah'. om varanidhideepaaya namah'. om poojyaaya namah'.

om lakshmeesaamraajyadaayakaaya namah'. om ilapilaapatyaaya namah'. om koshaadheeshaaya namah'. om kulochitaaya namah'. om ashvaarood'haaya namah'. om vishvavandyaaya namah'. om visheshajnyaaya namah'. om vishaaradaaya namah'. om nalakoobaranaathaaya namah'. om manigreevapitre namah'.

om good'hamantraaya namah'. om vaishravanaaya namah'. om chitralekhaamanah'priyaaya namah'. om ekapinaakaaya namah'. om alakaadheeshaaya namah'. om paulastyaaya namah'. om naravaahanaaya namah'. om kailaasashailanilayaaya namah'. om raajyadaaya namah'. om raavanaagrajaaya namah'.

om chitrachaitrarathaaya namah'. om udyaanavihaaraaya namah'. om vihaarasukutoohalaaya namah'. om mahotsaahaaya namah'. om mahaapraajnyaaya namah'. om sadaapushpakavaahanaaya namah'. om saarvabhaumaaya namah'. om anganaathaaya namah'. om somaaya namah'. om saumyaadikeshvaraaya namah'.

om punyaatmane namah'. om puruhutashriyai namah'. om sarvapunyajaneshvaraaya namah'. om nityakeertaye namah'. om nidhivetre namah'. om lankaapraaktananaayakaaya namah'. om yakshineevri'taaya namah'. om yakshaaya namah'. om paramashaantaatmane namah'. om yaksharaaje namah'.

om yakshineehri'dayaaya namah'. om kinnareshvaraaya namah'. om kimpurushanaathaaya namah'. om khad'gaayudhaaya namah'. om vashine namah'. om eeshaanadakshapaarshvasthaaya namah'. om vaayuvaamasamaashrayaaya namah'. om dharmamaarganirataaya namah'. om dharmasammukhasamsthitaaya namah'. om nityeshvaraaya namah'.

om dhanaadhyakshaaya namah'. om asht'alakshmyaashritaalayaaya namah'. om manushyadharmine namah'. om sukri'tine namah'. om koshalakshmeesamaashritaaya namah'. om dhanalakshmeenityavaasaaya namah'.
om dhaanyalakshmeenivaasabhuve namah'. om asht'alakshmeesadaavaasaaya namah'. om gajalakshmeesthiraalayaaya namah'. om raajyalakshmeejanmagehaaya namah'.

om dhairyalakshmeekri'paashrayaaya namah'. om akhand'aishvaryasamyuktaaya namah'. om nityaanandaaya namah'. om sukhaashrayaaya namah'. om nityatri'ptaaya namah'. om niraashaaya namah'. om nirupadravaaya namah'. om nityakaamaaya namah'. om niraakaankshaaya namah'. om nirupaadhikavaasabhuve namah'.

om shaantaaya namah'. om sarvagunopetaaya namah'. om sarvajnyaaya namah'. om sarvasammataaya namah'. om sadaanandakri'paalayaaya namah'. om gandharvakulasamsevyaaya namah'. om saugandhikakusumapriyaaya namah'. om svarnanagareevaasaaya namah'. om nidhipeet'hasamaashrayaaya namah'.

om mahaameroottarasthaaya namah'. om maharshiganasamstutaaya namah'. om tusht'aaya namah'. om shoorpanakhaajyesht'haaya namah'. om shivapoojaarataaya namah'. om anaghaaya namah'. om raajayogasamaayuktaaya namah'. om raajashekharapoojyaaya namah'. om raajaraajaaya namah'.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |