தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் பதிமூண்று

ௐ ருʼஷிருவாச . ஏதத்தே கதி²தம்ʼ பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் . ஏவம்ʼ ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம்ʼ தா⁴ர்யதே ஜக³த் . வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா . தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததை²வான்யே விவேகின꞉ . மோஹ்யந்தே மோஹிதாஶ்....

ௐ ருʼஷிருவாச .
ஏதத்தே கதி²தம்ʼ பூ⁴ப தே³வீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் .
ஏவம்ʼ ப்ரபா⁴வா ஸா தே³வீ யயேத³ம்ʼ தா⁴ர்யதே ஜக³த் .
வித்³யா ததை²வ க்ரியதே ப⁴க³வத்³விஷ்ணுமாயயா .
தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததை²வான்யே விவேகின꞉ .
மோஹ்யந்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யந்தி சாபரே .
தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம்ʼ பரமேஶ்வரீம் .
ஆராதி⁴தா ஸைவ ந்ருʼணாம்ʼ போ⁴க³ஸ்வர்கா³(அ)பவர்க³தா³ .
மார்கண்டே³ய உவாச .
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸுரத²꞉ ஸ நராதி⁴ப꞉ .
ப்ரணிபத்ய மஹாபா⁴க³ம்ʼ தம்ருʼஷிம்ʼ ஸம்ʼஶிதவ்ரதம் .
நிர்விண்ணோ(அ)திமமத்வேன ராஜ்யாபஹரணேன ச .
ஜகா³ம ஸத்³யஸ்தபஸே ஸ ச வைஶ்யோ மஹாமுனே .
ஸந்த³ர்ஶனார்த²மம்பா³யா நதீ³புலினமாஸ்தி²த꞉ .
ஸ ச வைஶ்யஸ்தபஸ்தேபே தே³வீஸூக்தம்ʼ பரம்ʼ ஜபன் .
தௌ தஸ்மின் புலினே தே³வ்யா꞉ க்ருʼத்வா மூர்திம்ʼ மஹீமயீம் .
அர்ஹணாம்ʼ சக்ரதுஸ்தஸ்யா꞉ புஷ்பதூ⁴பாக்³நிதர்பணை꞉ .
நிராஹாரௌ யதாத்மானௌ தன்மனஸ்கௌ ஸமாஹிதௌ .
த³த³துஸ்தௌ ப³லிம்ʼ சைவ நிஜகா³த்ராஸ்ருʼகு³க்ஷிதம் .
ஏவம்ʼ ஸமாராத⁴யதோஸ்த்ரிபி⁴ர்வர்ஷைர்யதாத்மனோ꞉ .
பரிதுஷ்டா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப்ராஹ சண்டி³கா .
தே³வ்யுவாச .
யத்ப்ரார்த்²யதே த்வயா பூ⁴ப த்வயா ச குலநந்த³ன .
மத்தஸ்தத்ப்ராப்யதாம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரிதுஷ்டா த³தா³மிதே .
மார்கண்டே³ய உவாச .
ததோ வவ்ரே ந்ருʼபோ ராஜ்யமவிப்⁴ரம்ʼஶ்யன்யஜன்மனி .
அத்ரைவ ச நிஜம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ஹதஶத்ருப³லம்ʼ ப³லாத் .
ஸோ(அ)பி வைஶ்யஸ்ததோ ஜ்ஞானம்ʼ வவ்ரே நிர்விண்ணமானஸ꞉ .
மமேத்யஹமிதி ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸங்க³விச்யுதிகாரகம் .
தே³வ்யுவாச .
ஸ்வல்பைரஹோபி⁴ர்ந்ருʼபதே ஸ்வம்ʼ ராஜ்யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யதே ப⁴வான் .
ஹத்வா ரிபூனஸ்க²லிதம்ʼ தவ தத்ர ப⁴விஷ்யதி .
ம்ருʼதஶ்ச பூ⁴ய꞉ ஸம்ப்ராப்ய ஜன்ம தே³வாத்³விவஸ்வத꞉ .
ஸாவர்ணிகோ மனுர்நாம ப⁴வான்பு⁴வி ப⁴விஷ்யதி .
வைஶ்யவர்ய த்வயா யஶ்ச வரோ(அ)ஸ்மத்தோ(அ)பி⁴வாஞ்சி²த꞉ .
தம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஸம்ʼஸித்³த்⁴யை தவ ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴விஷ்யதி .
மார்கண்டே³ய உவாச .
இதி த³த்த்வா தயோர்தே³வீ யதா²பி⁴லஷிதம்ʼ வரம் .
ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ஸத்³யோ ப⁴க்த்யா தாப்⁴யாமபி⁴ஷ்டுதா .
ஏவம்ʼ தே³வ்யா வரம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸுரத²꞉ க்ஷத்ரியர்ஷப⁴꞉ .
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்³ய ஸாவர்ணிர்ப⁴விதா மனு꞉ .
இதி த³த்த்வா தயோர்தே³வீ யதா²பி⁴லஷிதம்ʼ வரம் .
ப³பூ⁴வாந்தர்ஹிதா ஸத்³யோ ப⁴க்த்யா தாப்⁴யாமபி⁴ஷ்டுதா .
ஏவம்ʼ தே³வ்யா வரம்ʼ லப்³த்⁴வா ஸுரத²꞉ க்ஷத்ரியர்ஷப⁴꞉ .
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்³ய ஸாவர்ணிர்ப⁴விதா மனு꞉ .
க்லீம்ʼ ௐ .
ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே
ஸுரத²வைஶ்யயோர்வரப்ரதா³னம்ʼ நாம த்ரயோத³ஶ꞉ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |