தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் பன்னிரண்டு

ௐ தே³வ்யுவாச . ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ . தஸ்யாஹம்ʼ ஸகலாம்ʼ பா³தா⁴ம்ʼ ஶமயிஷ்யாம்யஸம்ʼஶயம் . மது⁴கைடப⁴நாஶம்ʼ ச மஹிஷாஸுரகா⁴தனம் . கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ . அஷ்டம....

ௐ தே³வ்யுவாச .
ஏபி⁴꞉ ஸ்தவைஶ்ச மாம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்தோஷ்யதே ய꞉ ஸமாஹித꞉ .
தஸ்யாஹம்ʼ ஸகலாம்ʼ பா³தா⁴ம்ʼ ஶமயிஷ்யாம்யஸம்ʼஶயம் .
மது⁴கைடப⁴நாஶம்ʼ ச மஹிஷாஸுரகா⁴தனம் .
கீர்தயிஷ்யந்தி யே தத்³வத்³வத⁴ம்ʼ ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
அஷ்டம்யாம்ʼ ச சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ நவம்யாம்ʼ சைகசேதஸ꞉ .
ஶ்ரோஷ்யந்தி சைவ யே ப⁴க்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் .
ந தேஷாம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ கிஞ்சித்³து³ஷ்க்ருʼதோத்தா² ந சாபத³꞉ .
ப⁴விஷ்யதி ந தா³ரித்³ர்யம்ʼ ந சைவேஷ்டவியோஜனம் .
ஶத்ருப்⁴யோ ந ப⁴யம்ʼ தஸ்ய த³ஸ்யுதோ வா ந ராஜத꞉ .
ந ஶஸ்த்ரானலதோயௌகா⁴த் கதா³சித் ஸம்ப⁴விஷ்யதி .
தஸ்மான்மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ படி²தவ்யம்ʼ ஸமாஹிதை꞉ .
ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச ஸதா³ ப⁴க்த்யா பரம்ʼ ஸ்வஸ்த்யயனம்ʼ மஹத் .
உபஸர்கா³னஶேஷாம்ʼஸ்து மஹாமாரீஸமுத்³ப⁴வான் .
ததா² த்ரிவித⁴முத்பாதம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶமயேன்மம .
யத்ரைதத் பட்²யதே ஸம்யங்நித்யமாயதனே மம .
ஸதா³ ந தத்³விமோக்ஷ்யாமி ஸாந்நித்⁴யம்ʼ தத்ர மே ஸ்தி²தம் .
ப³லிப்ரதா³னே பூஜாயாமக்³னிகார்யே மஹோத்ஸவே .
ஸர்வம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யமுச்சார்யம்ʼ ஶ்ராவ்யமேவ ச .
ஜானதாஜானதா வாபி ப³லிபூஜாம்ʼ யதா²க்ருʼதாம் .
ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரீத்யா வஹ்னிஹோமம்ʼ ததா²க்ருʼதம் .
ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யா ச வார்ஷிகீ .
தஸ்யாம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருத்வா ப⁴க்திஸமன்வித꞉ .

ஸர்வாபா³தா⁴விநிர்முக்தோ த⁴னதா⁴ன்யஸமன்வித꞉ .
மனுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதே³ன ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ .
ஶ்ருத்வா மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ ததா² சோத்பத்தய꞉ ஶுபா⁴꞉ .
பராக்ரமம்ʼ ச யுத்³தே⁴ஷு ஜாயதே நிர்ப⁴ய꞉ புமான் .
ரிபவ꞉ ஸங்க்ஷயம்ʼ யாந்தி கல்யாணம்ʼ சோபபத்³யதே .
நந்த³தே ச குலம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ மம ஶ்ருʼண்வதாம் .
ஶாந்திகர்மணி ஸர்வத்ர ததா² து³꞉ஸ்வப்னத³ர்ஶனே .
க்³ரஹபீடா³ஸு சோக்³ராஸு மாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருʼணுயான்மம .
உபஸர்கா³꞉ ஶமம்ʼ யாந்தி க்³ரஹபீடா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ .
து³꞉ஸ்வப்னம்ʼ ச ந்ருʼபி⁴ர்த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸுஸ்வப்னமுபஜாயதே .
பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தானாம்ʼ பா³லானாம்ʼ ஶாந்திகாரகம் .
ஸங்கா⁴தபே⁴தே³ ச ந்ருʼணாம்ʼ மைத்ரீகரணமுத்தமம் .
து³ர்வ்ருʼத்தாநாமஶேஷாணாம்ʼ ப³லஹாநிகரம்ʼ பரம் .
ரக்ஷோபூ⁴தபிஶாசானாம்ʼ பட²நாதே³வ நாஶனம் .
ஸர்வம்ʼ மமைதன்மாஹாத்ம்யம்ʼ மம ஸந்நிதி⁴காரகம் .
பஶுபுஷ்பார்க்⁴யதூ⁴பைஶ்ச க³ந்த⁴தீ³பைஸ்ததோ²த்தமை꞉ .
விப்ராணாம்ʼ போ⁴ஜனைர்ஹோமை꞉ ப்ரோக்ஷணீயைரஹர்நிஶம் .
அன்யைஶ்ச விவிதை⁴ர்போ⁴கை³꞉ ப்ரதா³னைர்வத்ஸரேண யா .
ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மின் ஸக்ருʼது³ச்சரிதே ஶ்ருதே .
ஶ்ருதம்ʼ ஹரதி பாபானி ததா²ரோக்³யம்ʼ ப்ரயச்ச²தி .
ரக்ஷாம்ʼ கரோதி பூ⁴தேப்⁴யோ ஜன்மனாம்ʼ கீர்தனம்ʼ மம .
யுத்³தே⁴ஷு சரிதம்ʼ யன்மே து³ஷ்டதை³த்யனிப³ர்ஹணம் .

தஸ்மிஞ்ச்²ருதே வைரிக்ருʼதம்ʼ ப⁴யம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ ந ஜாயதே .
யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ க்ருʼதா꞉ .
ப்³ரஹ்மணா ச க்ருʼதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்ச²ந்து ஶுபா⁴ம்ʼ மதிம் .
அரண்யே ப்ராந்தரே வாபி தா³வாக்³னிபரிவாரித꞉ .
த³ஸ்யுபி⁴ர்வா வ்ருʼத꞉ ஶூன்யே க்³ருʼஹீதோ வாபி ஶத்ருபி⁴꞉ .
ஸிம்ʼஹவ்யாக்⁴ரானுயாதோ வா வனே வா வனஹஸ்திபி⁴꞉ .
ராஜ்ஞா க்ருத்³தே⁴ன சாஜ்ஞப்தோ வத்⁴யோ ப³ந்த⁴க³தோ(அ)பி வா .
ஆகூ⁴ர்ணிதோ வா வாதேன ஸ்தி²த꞉ போதே மஹார்ணவே .
பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸங்க்³ராமே ப்⁴ருʼஶதா³ருணே .
ஸர்வாபா³தா⁴ஸு கோ⁴ராஸு வேத³நாப்⁴யர்தி³தோ(அ)பி வா .
ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம்ʼ நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் .
மம ப்ரபா⁴வாத்ஸிம்ʼஹாத்³யா த³ஸ்யவோ வைரிணஸ்ததா² .
தூ³ராதே³வ பலாயந்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம்ʼ மம .
ருʼஷிருவாச .
இத்யுக்த்வா ஸா ப⁴க³வதீ சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா .
பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³வானாம்ʼ தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத .
தே(அ)பி தே³வா நிராதங்கா꞉ ஸ்வாதி⁴காரான்யதா² புரா .
யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴ஜ꞉ ஸர்வே சக்ருர்வினிஹதாரய꞉ .
தை³த்யாஶ்ச தே³வ்யா நிஹதே ஶும்பே⁴ தே³வரிபௌ யுதி⁴ .
ஜக³த்³வித்⁴வம்ʼஸகே தஸ்மின் மஹோக்³ரே(அ)துலவிக்ரமே .
நிஶும்பே⁴ ச மஹாவீர்யே ஶேஷா꞉ பாதாலமாயயு꞉ .
ஏவம்ʼ ப⁴க³வதீ தே³வீ ஸா நித்யாபி புன꞉ புன꞉ .
ஸம்பூ⁴ய குருதே பூ⁴ப ஜக³த꞉ பரிபாலனம் .
தயைதன்மோஹ்யதே விஶ்வம்ʼ ஸைவ விஶ்வம்ʼ ப்ரஸூயதே .
ஸா யாசிதா ச விஜ்ஞானம்ʼ துஷ்டா ருʼத்³தி⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²தி .
வ்யாப்தம்ʼ தயைதத்ஸகலம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ மனுஜேஶ்வர .
மஹாதே³வ்யா மஹாகாலீ மஹாமாரீஸ்வரூபயா .
ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வத்யஜா .
ஸ்தி²திம்ʼ கரோதி பூ⁴தானாம்ʼ ஸைவ காலே ஸனாதனீ .
ப⁴வகாலே ந்ருʼணாம்ʼ ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்ருʼத்³தி⁴ப்ரதா³ க்³ருʼஹே .
ஸைவா(அ)பா⁴வே ததா²லக்ஷ்மீர்விநாஶாயோபஜாயதே .
ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்க³ந்த⁴தூ⁴பாதி³பி⁴ஸ்ததா² .
த³தா³தி வித்தம்ʼ புத்ராம்ʼஶ்ச மதிம்ʼ த⁴ர்மே ததா² ஶுபா⁴ம் .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யே
ப⁴க³வதீவாக்யம்ʼ த்³வாத³ஶ꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |