தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் பதினொன்று

32.7K

Comments

Ge5hd
மிகவும் பயனுள்ளதான மந்திரம் -நந்தினி

நன்மைகள் நிறைந்த மந்திரம் -லதா காந்திமதி

பயன்படுத்த ஏற்ற இணையதளம் -லலிதா

பயனுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம்🙏 -பரமசிவம்

மிகவும் தாக்கமுள்ள மந்திரம் 🙌 -சுப்ரமணியன் K

Read more comments

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

இலங்கைப் போரில் ஸ்ரீராமர் வெற்றிக்கு விபீஷணன் அளித்த தகவல்கள் எவ்வாறு உதவியது?

விபீஷணனின் இலங்கையின் இரகசியங்களைப் பற்றிய அந்தரங்க அறிவு, இராமரின் மூலோபாய நகர்வுகளில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தது, ராவணன் மீதான அவனது வெற்றிக்குக் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்களிப்பை அளித்தது. எடுத்துக்காட்டாக - ராவணனின் படை மற்றும் அதன் தளபதிகளின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் பற்றிய விரிவான தகவல்கள், ராவணனின் அரண்மனை மற்றும் கோட்டைகள் பற்றிய விவரங்கள் மற்றும் ராவணனின் அழியாத ரகசியம். சிக்கலான சவால்களைச் சமாளிக்கும் போது உள் தகவல்களை வைத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை இது விளக்குகிறது. உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில், ஒரு சூழ்நிலை, அமைப்பு அல்லது பிரச்சனை பற்றிய விரிவான, உள் அறிவை சேகரிப்பது உங்கள் மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் முடிவெடுப்பதை  மேம்படுத்தும்

Quiz

அர்ஜுனன் யுத்தத்தில் உயிரிழந்த பொழுது, அவரது மனைவி உலுபி எந்த ரத்தின கல்லைக்கொண்டு அவனை உயிர் பிழைப்பித்தாள்?

ௐ ருʼஷிருவாச . தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் . காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³ விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ . தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²ல....

ௐ ருʼஷிருவாச .
தே³வ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேந்த்³ரே
ஸேந்த்³ரா꞉ ஸுரா வஹ்னிபுரோக³மாஸ்தாம் .
காத்யாயனீம்ʼ துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா⁴த்³
விகாஶிவக்த்ராப்³ஜவிகாஶிதாஶா꞉ .
தே³வி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத³
ப்ரஸீத³ மாதர்ஜக³தோ(அ)கி²லஸ்ய .
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி பாஹி விஶ்வம்ʼ
த்வமீஶ்வரீ தே³வி சராசரஸ்ய .
ஆதா⁴ரபூ⁴தா ஜக³தஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யத꞉ ஸ்தி²தாஸி .
அபாம்ʼ ஸ்வரூபஸ்தி²தயா த்வயைத-
தா³ப்யாயதே க்ருʼத்ஸ்னமலங்க்⁴யவீர்யே .
த்வம்ʼ வைஷ்ணவீஶக்திரனந்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீ³ஜம்ʼ பரமாஸி மாயா .
ஸம்மோஹிதம்ʼ தே³வி ஸமஸ்தமேதத்
த்வம்ʼ வை ப்ரஸன்னா பு⁴வி முக்திஹேது꞉ .
வித்³யா꞉ ஸமஸ்தாஸ்தவ தே³வி பே⁴தா³꞉
ஸ்த்ரிய꞉ ஸமஸ்தா꞉ ஸகலா ஜக³த்ஸு .
த்வயைகயா பூரிதமம்ப³யைதத்
கா தே ஸ்துதி꞉ ஸ்தவ்யபராபரோக்தி꞉ .
ஸர்வபூ⁴தா யதா³ தே³வீ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ .
த்வம்ʼ ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா ப⁴வந்து பரமோக்தய꞉ .

ஸர்வஸ்ய பு³த்³தி⁴ரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்ருʼதி³ ஸம்ʼஸ்தி²தே .
ஸ்வர்கா³பவர்க³தே³ தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
கலாகாஷ்டா²தி³ரூபேண பரிணாமப்ரதா³யினி .
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே .
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திவிநாஶானாம்ʼ ஶக்திபூ⁴தே ஸனாதனி .
கு³ணாஶ்ரயே கு³ணமயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶரணாக³ததீ³னார்தபரித்ராணபராயணே .
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹம்ʼஸயுக்தவிமானஸ்தே² ப்³ரஹ்மாணீரூபதா⁴ரிணி .
கௌஶாம்ப⁴꞉க்ஷரிகே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
த்ரிஶூலசந்த்³ராஹித⁴ரே மஹாவ்ருʼஷப⁴வாஹினி .
மாஹேஶ்வரீஸ்வரூபேண நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .
மயூரகுக்குடவ்ருʼதே மஹாஶக்தித⁴ரே(அ)னகே⁴ .
கௌமாரீரூபஸம்ʼஸ்தா²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶங்க²சக்ரக³தா³ஶார்ங்க³க்³ருʼஹீதபரமாயுதே⁴ .
ப்ரஸீத³ வைஷ்ணவீரூபே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
க்³ருʼஹீதோக்³ரமஹாசக்ரே த³ம்ʼஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருʼதவஸுந்த⁴ரே .
வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ந்ருʼஸிம்ʼஹரூபேணோக்³ரேண ஹந்தும்ʼ தை³த்யான் க்ருʼதோத்³யமே .
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரநயனோஜ்ஜ்வலே .
வ்ருʼத்ரப்ராணஹரே சைந்த்³ரி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஶிவதூ³தீஸ்வரூபேண ஹததை³த்யமஹாப³லே .
கோ⁴ரரூபே மஹாராவே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னே ஶிரோமாலாவிபூ⁴ஷணே .
சாமுண்டே³ முண்ட³மத²னே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
லக்ஷ்மி லஜ்ஜே மஹாவித்³யே ஶ்ரத்³தே⁴ புஷ்டி ஸ்வதே⁴ த்⁴ருவே .
மஹாராத்ரி மஹாமாயே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே .
மேதே⁴ ஸரஸ்வதி வரே பூ⁴தி பா³ப்⁴ரவி தாமஸி .
நியதே த்வம்ʼ ப்ரஸீதே³ஶே நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே .
ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே .
ப⁴யேப்⁴யஸ்த்ராஹி நோ தே³வி து³ர்கே³ தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஏதத்தே வத³னம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ லோசனத்ரயபூ⁴ஷிதம் .
பாது ந꞉ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴ய꞉ காத்யாயனி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஜ்வாலாகராலமத்யுக்³ரமஶேஷாஸுரஸூத³னம் .
த்ரிஶூலம்ʼ பாது நோ பீ⁴தேர்ப⁴த்³ரகாலி நமோ(அ)ஸ்து தே .
ஹினஸ்தி தை³த்யதேஜாம்ʼஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜக³த் .
ஸா க⁴ண்டா பாது நோ தே³வி பாபேப்⁴யோ ந꞉ ஸுதானிவ .
அஸுராஸ்ருʼக்³வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்ஜ்வல꞉ .
ஶுபா⁴ய க²ட்³கோ³ ப⁴வது சண்டி³கே த்வாம்ʼ நதா வயம் .
ரோகா³னஶேஷானபஹம்ʼஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமான் ஸகலானபீ⁴ஷ்டான் .
த்வாமாஶ்ரிதானாம்ʼ ந விபன்னராணாம்ʼ
த்வாமாஶ்ரிதா ஹ்யாஶ்ரயதாம்ʼ ப்ரயாந்தி .
ஏதத்க்ருʼதம்ʼ யத்கத³னம்ʼ த்வயாத்³ய
த⁴ர்மத்³விஷாம்ʼ தே³வி மஹாஸுராணாம் .
ரூபைரனேகைர்ப³ஹுதா⁴த்மமூர்திம்ʼ
க்ருʼத்வாம்பி³கே தத்ப்ரகரோதி கான்யா .
வித்³யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேகதீ³பே-
ஷ்வாத்³யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வத³ன்யா .
மமத்வக³ர்தே(அ)திமஹாந்த⁴காரே
விப்⁴ராமயத்யேதத³தீவ விஶ்வம் .
ரக்ஷாம்ʼஸி யத்ரோக்³ரவிஷாஶ்ச நாகா³
யத்ராரயோ த³ஸ்யுப³லானி யத்ர .
தா³வானலோ யத்ர ததா²ப்³தி⁴மத்⁴யே
தத்ர ஸ்தி²தா த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம் .
விஶ்வேஶ்வரி த்வம்ʼ பரிபாஸி விஶ்வம்ʼ
விஶ்வாத்மிகா தா⁴ரயஸீஹ விஶ்வம் .
விஶ்வேஶவந்த்³யா ப⁴வதீ ப⁴வந்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யே த்வயி ப⁴க்தினம்ரா꞉ .
தே³வி ப்ரஸீத³ பரிபாலய நோ(அ)ரிபீ⁴தே-
ர்நித்யம்ʼ யதா²ஸுரவதா⁴த³து⁴னைவ ஸத்³ய꞉ .
பாபானி ஸர்வஜக³தாம்ʼ ப்ரஶமம்ʼ நயாஶு
உத்பாதபாகஜனிதாம்ʼஶ்ச மஹோபஸர்கா³ன் .
ப்ரணதானாம்ʼ ப்ரஸீத³ த்வம்ʼ தே³வி விஶ்வார்திஹாரிணி .
த்ரைலோக்யவாஸிநாமீட்³யே லோகானாம்ʼ வரதா³ ப⁴வ .
தே³வ்யுவாச .
வரதா³ஹம்ʼ ஸுரக³ணா வரம்ʼ யன்மனஸேச்ச²த² .
தம்ʼ வ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ஜக³தாமுபகாரகம் .
தே³வா ஊசு꞉ .
ஸர்வாபா³தா⁴ப்ரஶமனம்ʼ த்ரைலோக்யஸ்யாகி²லேஶ்வரி .
ஏவமேவ த்வயா கார்யமஸ்மத்³வைரிவிநாஶனம் .
தே³வ்யுவாச .
வைவஸ்வதே(அ)ந்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ʼஶதிமே யுகே³ .
ஶும்போ⁴ நிஶும்ப⁴ஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ .
நந்த³கோ³பக்³ருʼஹே ஜாதா யஶோதா³க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா .
ததஸ்தௌ நாஶயிஷ்யாமி விந்த்⁴யாசலநிவாஸினீ .
புனரப்யதிரௌத்³ரேண ரூபேண ப்ருʼதி²வீதலே .
அவதீர்ய ஹநிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ʼஶ்ச தா³னவான் .
ப⁴க்ஷயந்த்யாஶ்ச தானுக்³ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான் .
ரக்தா த³ந்தா ப⁴விஷ்யந்தி தா³டி³மீகுஸுமோபமா꞉ .
ததோ மாம்ʼ தே³வதா꞉ ஸ்வர்கே³ மர்த்யலோகே ச மானவா꞉ .
ஸ்துவந்தோ வ்யாஹரிஷ்யந்தி ஸததம்ʼ ரக்தத³ந்திகாம் .
பூ⁴யஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாமனாவ்ருʼஷ்ட்யாமனம்ப⁴ஸி .
முனிபி⁴꞉ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதா பூ⁴மௌ ஸம்ப⁴விஷ்யாம்யயோநிஜா .
தத꞉ ஶதேன நேத்ராணாம்ʼ நிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம்ʼ முனீன் .
கீர்தயிஷ்யந்தி மனுஜா꞉ ஶதாக்ஷீமிதி மாம்ʼ தத꞉ .
ததோ(அ)ஹமகி²லம்ʼ லோகமாத்மதே³ஹஸமுத்³ப⁴வை꞉ .
ப⁴ரிஷ்யாமி ஸுரா꞉ ஶாகைராவ்ருʼஷ்டே꞉ ப்ராணதா⁴ரகை꞉ .
ஶாகம்ப⁴ரீதி விக்²யாதிம்ʼ ததா³ யாஸ்யாம்யஹம்ʼ பு⁴வி .
தத்ரைவ ச வதி⁴ஷ்யாமி து³ர்க³மாக்²யம்ʼ மஹாஸுரம் .
து³ர்கா³தே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
புனஶ்சாஹம்ʼ யதா³ பீ⁴மம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வா ஹிமாசலே .
ரக்ஷாம்ʼஸி ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி முனீனாம்ʼ த்ராணகாரணாத் .
ததா³ மாம்ʼ முனய꞉ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யந்த்யானம்ரமூர்தய꞉ .
பீ⁴மாதே³வீதி விக்²யாதம்ʼ தன்மே நாம ப⁴விஷ்யதி .
யதா³ருணாக்²யஸ்த்ரைலோக்யே மஹாபா³தா⁴ம்ʼ கரிஷ்யதி .
ததா³ஹம்ʼ ப்⁴ராமரம்ʼ ரூபம்ʼ க்ருʼத்வாஸங்க்²யேயஷட்பத³ம் .
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தா²ய வதி⁴ஷ்யாமி மஹாஸுரம் .
ப்⁴ராமரீதி ச மாம்ʼ லோகாஸ்ததா³ ஸ்தோஷ்யந்தி ஸர்வத꞉ .
இத்த²ம்ʼ யதா³ யதா³ பா³தா⁴ தா³னவோத்தா² ப⁴விஷ்யதி .
ததா³ ததா³வதீர்யாஹம்ʼ கரிஷ்யாம்யரிஸங்க்ஷயம் .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே நாராயணீஸ்துதிர்நாமைகாத³ஶ꞉.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |