தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் பத்து

ௐ ருʼஷிருவாச . நிஶும்ப⁴ம்ʼ நிஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ராணஸம்மிதம் . ஹன்யமானம்ʼ ப³லம்ʼ சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ . ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம்ʼ மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ . அந்யாஸாம்ʼ ப³லமாஶ்ரித்ய யுத்³த்⁴யஸே ச....

ௐ ருʼஷிருவாச .
நிஶும்ப⁴ம்ʼ நிஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ராணஸம்மிதம் .
ஹன்யமானம்ʼ ப³லம்ʼ சைவ ஶும்ப⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ .
ப³லாவலேபது³ஷ்டே த்வம்ʼ மா து³ர்கே³ க³ர்வமாவஹ .
அந்யாஸாம்ʼ ப³லமாஶ்ரித்ய யுத்³த்⁴யஸே சாதிமானினீ .
தே³வ்யுவாச .
ஏகைவாஹம்ʼ ஜக³த்யத்ர த்³விதீயா கா மமாபரா .
பஶ்யைதா து³ஷ்ட மய்யேவ விஶந்த்யோ மத்³விபூ⁴தய꞉ .
தத꞉ ஸமஸ்தாஸ்தா தே³வ்யோ ப்³ரஹ்மாணீப்ரமுகா² லயம் .
தஸ்யா தே³வ்யாஸ்தனௌ ஜக்³முரேகைவாஸீத்ததா³ம்பி³கா .
தே³வ்யுவாச .
அஹம்ʼ விபூ⁴த்யா ப³ஹுபி⁴ரிஹ ரூபைர்யதா³ஸ்தி²தா .
தத்ஸம்ʼஹ்ருʼதம்ʼ மயைகைவ திஷ்டா²ம்யாஜௌ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ .
ருʼஷிருவாச .
தத꞉ ப்ரவவ்ருʼதே யுத்³த⁴ம்ʼ தே³வ்யா꞉ ஶும்ப⁴ஸ்ய சோப⁴யோ꞉ .
பஶ்யதாம்ʼ ஸர்வதே³வாநாமஸுராணாம்ʼ ச தா³ருணம் .
ஶரவர்ஷை꞉ ஶிதை꞉ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா² சாஸ்த்ரை꞉ ஸுதா³ருணை꞉ .
தயோர்யுத்³த⁴மபூ⁴த்³பூ⁴ய꞉ ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் .
தி³வ்யான்யஸ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யான்யதா²ம்பி³கா .
ப³ப⁴ஞ்ஜ தானி தை³த்யேந்த்³ரஸ்தத்ப்ரதீகா⁴தகர்த்ருʼபி⁴꞉ .
முக்தானி தேன சாஸ்த்ராணி தி³வ்யானி பரமேஶ்வரீ .
ப³ப⁴ஞ்ஜ லீலயைவோக்³ரஹுங்காரோச்சாரணாதி³பி⁴꞉ .
தத꞉ ஶரஶதைர்தே³வீமாச்சா²த³யத ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸாபி தத்குபிதா தே³வீ த⁴னுஶ்சிச்சே²த³ சேஷுபி⁴꞉ .
சி²ன்னே த⁴னுஷி தை³த்யேந்த்³ரஸ்ததா² ஶக்திமதா²த³தே³ .
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரே ஸ்தி²தாம் .
தத꞉ க²ட்³க³முபாதா³ய ஶதசந்த்³ரம்ʼ ச பா⁴னுமத் .
அப்⁴யதா⁴ வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ தை³த்யாநாமதி⁴பேஶ்வர꞉ .
தஸ்யாபதத ஏவாஶு க²ட்³க³ம்ʼ சிச்சே²த³ சண்டி³கா .
த⁴னுர்முக்தை꞉ ஶிதைர்பா³ணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம் .
அஶ்வாம்ʼஶ்ச பாதயாமாஸ ரத²ம்ʼ ஸாரதி²னா ஸஹ .
ஹதாஶ்வ꞉ ஸ ததா³ தை³த்யஶ்சி²ன்னத⁴ன்வா விஸாரதி²꞉ .
ஜக்³ராஹ முத்³க³ரம்ʼ கோ⁴ரமம்பி³காநித⁴னோத்³யத꞉ .
சிச்சே²தா³பததஸ்தஸ்ய முத்³க³ரம்ʼ நிஶிதை꞉ ஶரை꞉ .
ததா²பி ஸோ(அ)ப்⁴யதா⁴வத்தாம்ʼ முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் .
ஸ முஷ்டிம்ʼ பாதயாமாஸ ஹ்ருʼத³யே தை³த்யபுங்க³வ꞉ .
தே³வ்யாஸ்தம்ʼ சாபி ஸா தே³வீ தலேனோரஸ்யதாட³யத் .
தலப்ரஹாராபி⁴ஹதோ நிபபாத மஹீதலே .
ஸ தை³த்யராஜ꞉ ஸஹஸா புனரேவ ததோ²த்தி²த꞉ .
உத்பத்ய ச ப்ரக்³ருʼஹ்யோச்சைர்தே³வீம்ʼ க³க³னமாஸ்தி²த꞉ .
தத்ராபி ஸா நிராதா⁴ரா யுயுதே⁴ தேன சண்டி³கா .
நியுத்³த⁴ம்ʼ கே² ததா³ தை³த்யஶ்சண்டி³கா ச பரஸ்பரம் .
சக்ரது꞉ ப்ரத²மம்ʼ ஸித்³த⁴முனிவிஸ்மயகாரகம் .
ததோ நியுத்³த⁴ம்ʼ ஸுசிரம்ʼ க்ருʼத்வா தேனாம்பி³கா ஸஹ .
உத்பாட்ய ப்⁴ராமயாமாஸ சிக்ஷேப த⁴ரணீதலே .
ஸ க்ஷிப்தோ த⁴ரணீம்ʼ ப்ராப்ய முஷ்டிமுத்³யம்ய வேக³வான் .
அப்⁴யதா⁴வத து³ஷ்டாத்மா சண்டி³காநித⁴னேச்ச²யா .
தமாயாந்தம்ʼ ததோ தே³வீ ஸர்வதை³த்யஜனேஶ்வரம் .
ஜக³த்யாம்ʼ பாதயாமாஸ பி⁴த்த்வா ஶூலேன வக்ஷஸி .
ஸ க³தாஸு꞉ பபாதோர்வ்யாம்ʼ தே³வீ ஶூலாக்³ரவிக்ஷத꞉ .
சாலயன் ஸகலாம்ʼ ப்ருʼத்²வீம்ʼ ஸாப்³தி⁴த்³வீபாம்ʼ ஸபர்வதாம் .
தத꞉ ப்ரஸன்னமகி²லம்ʼ ஹதே தஸ்மின் து³ராத்மனி .
ஜக³த்ஸ்வாஸ்த்²யமதீவாப நிர்மலம்ʼ சாப⁴வன்னப⁴꞉ .
உத்பாதமேகா⁴꞉ ஸோல்கா யே ப்ராகா³ஸம்ʼஸ்தே ஶமம்ʼ யயு꞉ .
ஸரிதோ மார்க³வாஹின்யஸ்ததா²ஸம்ʼஸ்தத்ர பாதிதே .
ததோ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே ஹர்ஷநிர்ப⁴ரமானஸா꞉ .
ப³பூ⁴வுர்னிஹதே தஸ்மின் க³ந்த⁴ர்வா லலிதம்ʼ ஜகு³꞉ .
அவாத³யம்ʼஸ்ததை²வான்யே நந்ருʼதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ .
வவு꞉ புண்யாஸ்ததா² வாதா꞉ ஸுப்ரபோ⁴(அ)பூ⁴த்³தி³வாகர꞉ .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே த³ஶம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |