தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் ஓன்று

ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ . மஹாகாலீ தே³வதா . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . நந்தா³ ஶக்தி꞉ . ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³நிஸ்தத்த்வம் . ருக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்த²ம் த⁴ர்மார்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ . க²ட்³க³ம் சக்ரக³த....

ப்ரத²மசரித்ரஸ்ய . ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ .
மஹாகாலீ தே³வதா . கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ . நந்தா³ ஶக்தி꞉ .
ரக்தத³ந்திகா பீ³ஜம் . அக்³நிஸ்தத்த்வம் .
ருக்³வேத³꞉ ஸ்வரூபம் . ஶ்ரீமஹாகாலீப்ரீத்யர்த²ம் த⁴ர்மார்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ .
க²ட்³க³ம் சக்ரக³தே³ஷுசாபபரிகா⁴ஞ்சூ²லம் பு⁴ஶுண்டீ³ம் ஶிர꞉
ஶங்க²ம் ஸந்த³த⁴தீம் கரைஸ்த்ரிநயனாம் ஸர்வாங்க³பூ⁴ஷாவ்ருதாம் .
நீலாஶ்மத்³யுதிமாஸ்யபாத³த³ஶகாம் ஸேவே மஹாகாலிகாம்
யாமஸ்தௌத்ஸ்வபிதே ஹரௌ கமலஜோ ஹந்தும் மது⁴ம் கௌடப⁴ம் .
ௐ நமஶ்சண்டி³காயை .
ௐ ஐம் மார்கண்டே³ய உவாச .
ஸாவர்ணி꞉ ஸூர்யதனயோ யோ மனு꞉ கத்²யதே(அ)ஷ்டம꞉ .
நிஶாமய தது³த்பத்திம் விஸ்தராத்³க³த³தோ மம .
மஹாமாயானுபா⁴வேன யதா² மன்வந்தராதி⁴ப꞉ .
ஸ ப³பூ⁴வ மஹாபா⁴க³꞉ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவே꞉ .
ஸ்வாரோசிஷே(அ)ந்தரே பூர்வம் சைத்ரவம்ஶஸமுத்³ப⁴வ꞉ .
ஸுரதோ² நாம ராஜாபூ⁴த்ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்ட³லே .
தஸ்ய பாலயத꞉ ஸம்யக் ப்ரஜா꞉ புத்ரானிவௌரஸான் .
ப³பூ⁴வு꞉ ஶத்ரவோ பூ⁴பா꞉ கோலாவித்⁴வம்ஸினஸ்ததா³ .
தஸ்ய தைரப⁴வத்³ யுத்³த⁴மதிப்ரப³லத³ண்டி³ன꞉ .
ந்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்³தே⁴ கோலாவித்⁴வம்ஸிபி⁴ர்ஜித꞉ .
தத꞉ ஸ்வபுரமாயாதோ நிஜதே³ஶாதி⁴போ(அ)ப⁴வத் .
ஆக்ராந்த꞉ ஸ மஹாபா⁴க³ஸ்தைஸ்ததா³ ப்ரப³லாரிபி⁴꞉ .
அமாத்யைர்ப³லிபி⁴ர்து³ஷ்டைர்து³ர்ப³லஸ்ய து³ராத்மபி⁴꞉ .
கோஶோ ப³லம் சாபஹ்ருதம் தத்ரா(அ)பி ஸ்வபுரே தத꞉ .
ததோ ம்ருக³யாவ்யாஜேன ஹ்ருதஸ்வாம்ய꞉ ஸ பூ⁴பதி꞉ .
ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகா³ம க³ஹனம் வனம் .
ஸ தத்ராஶ்ரமமத்³ராக்ஷீத்³த்³விஜவர்யஸ்ய மேத⁴ஸ꞉ .
ப்ரஶாந்த꞉ ஶ்வாபதா³கீர்ணம் முநிஶிஷ்யோபஶோபி⁴தம் .
தஸ்தௌ² கஞ்சித்ஸ காலம் ச முனினா தேன ஸத்க்ருத꞉ .
இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே .
ஸோ(அ)சிந்தயத்ததா³ தத்ர மமத்வாக்ருஷ்டமானஸ꞉ .
மத்பூர்வை꞉ பாலிதம் பூர்வம் மயா ஹீனம் புரம் ஹி தத் .
மத்³ப்⁴ருத்யைஸ்தைரஸத்³வ்ருத்தைர்த⁴ர்மத꞉ பால்யதே ந வா .
ந ஜானே ஸ ப்ரதா⁴னோ மே ஶூரோ ஹஸ்தீ ஸதா³மத³꞉ .
மம வைரிவஶம் யாத꞉ கான் போ⁴கா³னுபலப்ஸ்யதே .
யே மமானுக³தா நித்யம் ப்ரஸாத³த⁴னபோ⁴ஜனை꞉ .
அனுவ்ருத்திம் த்⁴ருவம் தே(அ)த்³ய குர்வந்த்யன்யமஹீப்⁴ருதாம் .
அஸம்யக்³வ்யயஶீலைஸ்தை꞉ குர்வத்³பி⁴꞉ ஸததம் வ்யயம் .
ஸஞ்சித꞉ ஸோ(அ)திது³꞉கே²ன க்ஷயம் கோஶோ க³மிஷ்யதி .
ஏதச்சான்யச்ச ஸததம் சிந்தயாமாஸ பார்தி²வ꞉ .
தத்ர விப்ராஶ்ரமாப்⁴யாஶே வைஶ்யமேகம் த³த³ர்ஶ ஸ꞉ .
ஸ ப்ருஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம் போ⁴ ஹேதுஶ்சாக³மனே(அ)த்ர க꞉ .
ஸஶோக இவ கஸ்மாத்த்வம் து³ர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே .
இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூ⁴பதே꞉ ப்ரணயோதி³தம் .
ப்ரத்யுவாச ஸ தம் வைஶ்ய꞉ ப்ரஶ்ரயாவனதோ ந்ருபம் .
வைஶ்ய உவாச .
ஸமாதி⁴ர்நாம வைஶ்யோ(அ)ஹமுத்பன்னோ த⁴னினாம் குலே .
புத்ரதா³ரைர்நிரஸ்தஶ்ச த⁴னலோபா⁴த³ஸாது⁴பி⁴꞉ .
விஹீனஶ்ச த⁴னைர்தா³ரை꞉ புத்ரைராதா³ய மே த⁴னம் .
வனமப்⁴யாக³தோ து³꞉கீ² நிரஸ்தஶ்சாப்தப³ந்து⁴பி⁴꞉ .
ஸோ(அ)ஹம் ந வேத்³மி புத்ராணாம் குஶலாகுஶலாத்மிகாம் .
ப்ரவ்ருத்திம் ஸ்வஜனானாம் ச தா³ராணாம் சா(அ)த்ர ஸம்ஸ்தி²த꞉ .
கிம் நு தேஷாம் க்³ருஹே க்ஷேமமக்ஷேமம் கிம் நு ஸாம்ப்ரதம் .
கத²ம் தே கிம் நு ஸத்³வ்ருத்தா து³ர்வ்ருத்தா꞉ கிம் நு மே ஸுதா꞉ .
ராஜோவாச .
யைர்நிரஸ்தோ ப⁴வாம்ல்லுப்³தை⁴꞉ புத்ரதா³ராதி³பி⁴ர்த⁴னை꞉ .
தேஷு கிம் ப⁴வத꞉ ஸ்னேஹமனுப³த்⁴னாதி மானஸம் .
வைஶ்ய உவாச .
ஏவமேதத்³யதா² ப்ராஹ ப⁴வானஸ்மத்³க³தம் வச꞉ .
கிம் கரோமி ந ப³த்⁴னாதி மம நிஷ்டு²ரதாம் மன꞉ .
யை꞉ ஸந்த்யஜ்ய பித்ருஸ்னேஹம் த⁴னலுப்³தை⁴ர்நிராக்ருத꞉ .
பதிஸ்வஜனஹார்த³ம் ச ஹார்தி³தேஷ்வேவ மே மன꞉ .
கிமேதந்நாபி⁴ஜாநாமி ஜானன்னபி மஹாமதே .
யத்ப்ரேமப்ரவணம் சித்தம் விகு³ணேஷ்வபி ப³ந்து⁴ஷு .
தேஷாம் க்ருதே மே நி꞉ஶ்வாஸோ தௌ³ர்மனஸ்யம் ச ஜாயதே .
கரோமி கிம் யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு நிஷ்டு²ரம் .
மார்கண்டே³ய உவாச .
ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம் முனிம் ஸமுபஸ்தி²தௌ .
ஸமாதி⁴ர்நாம வைஶ்யோ(அ)ஸௌ ஸ ச பார்தி²வஸத்தம꞉ .
க்ருத்வா து தௌ யதா²ந்யாயம் யதா²ர்ஹம் தேன ஸம்வித³ம் .
உபவிஷ்டௌ கதா²꞉ காஶ்சிச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்தி²வௌ .
ராஜோவாச .
ப⁴க³வம்ஸ்த்வாமஹம் ப்ரஷ்டுமிச்சா²ம்யேகம் வத³ஸ்வ தத் .
து³꞉கா²ய யன்மே மனஸ꞉ ஸ்வசித்தாயத்ததாம் வினா .
மமத்வம் க³தராஜ்யஸ்ய ராஜ்யாங்கே³ஷ்வகி²லேஷ்வபி .
ஜானதோ(அ)பி யதா²ஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முநிஸத்தம .
அயம் ச நிக்ருத꞉ புத்ரைர்தா³ரைர்ப்⁴ருத்யைஸ்ததோ²ஜ்ஜி²த꞉ .
ஸ்வஜனேன ச ஸந்த்யக்தஸ்தேஷு ஹார்தீ³ ததா²ப்யதி .
ஏவமேஷ ததா²ஹம் ச த்³வாவப்யத்யந்தது³꞉கி²தௌ .
த்³ருஷ்டதோ³ஷே(அ)பி விஷயே மமத்வாக்ருஷ்டமானஸௌ .
தத்கிமேதன்மஹாபா⁴க³ யன்மோஹோ ஜ்ஞானினோரபி .
மமாஸ்ய ச ப⁴வத்யேஷா விவேகாந்த⁴ஸ்ய மூட⁴தா .
ருஷிருவாச .
ஜ்ஞாநமஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜந்தோர்விஷயகோ³சரே .
விஷயாஶ்ச மஹாபா⁴க³ யாந்தி சைவம் ப்ருத²க்ப்ருத²க் .
தி³வாந்தா⁴꞉ ப்ராணின꞉ கேசித்³ராத்ராவந்தா⁴ஸ்ததா²பரே .
கேசித்³தி³வா ததா² ராத்ரௌ ப்ராணினஸ்துல்யத்³ருஷ்டய꞉ .
ஜ்ஞானினோ மனுஜா꞉ ஸத்யம் கிம் து தே ந ஹி கேவலம் .
யதோ ஹி ஜ்ஞானின꞉ ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்ருகா³த³ய꞉ .
ஜ்ஞானம் ச தன்மனுஷ்யாணாம் யத்தேஷாம் ம்ருக³பக்ஷிணாம் .
மனுஷ்யாணாம் ச யத்தேஷாம் துல்யமன்யத்ததோ²ப⁴யோ꞉ .
ஜ்ஞானே(அ)பி ஸதி பஶ்யைதான் பதங்கா³ஞ்சா²வசஞ்சுஷு .
கணமோக்ஷாத்³ருதான் மோஹாத்பீட்³யமானானபி க்ஷுதா⁴ .
மானுஷா மனுஜவ்யாக்⁴ர ஸாபி⁴லாஷா꞉ ஸுதான் ப்ரதி .
லோபா⁴த் ப்ரத்யுபகாராய நன்வேதான் கிம் ந பஶ்யஸி .
ததா²பி மமதாவர்த்தே மோஹக³ர்தே நிபாதிதா꞉ .
மஹாமாயாப்ரபா⁴வேண ஸம்ஸாரஸ்தி²திகாரிணா .
தன்னாத்ர விஸ்மய꞉ கார்யோ யோக³நித்³ரா ஜக³த்பதே꞉ .
மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜக³த் .
ஜ்ஞானிநாமபி சேதாம்ஸி தே³வீ ப⁴க³வதீ ஹி ஸா .
ப³லாதா³க்ருஷ்ய மோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்ச²தி .
தயா விஸ்ருஜ்யதே விஶ்வம் ஜக³தே³தச்சராசரம் .
ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா³ ந்ருணாம் ப⁴வதி முக்தயே .
ஸா வித்³யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூ⁴தா ஸனாதனீ .
ஸம்ஸாரப³ந்த⁴ஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ .
ராஜோவாச .
ப⁴க³வன் கா ஹி ஸா தே³வீ மஹாமாயேதி யாம் ப⁴வான் .
ப்³ரவீதி கத²முத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்³விஜ .
யத்ப்ரபா⁴வா ச ஸா தே³வீ யத்ஸ்வரூபா யது³த்³ப⁴வா .
தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர .
ருஷிருவாச .
நித்யைவ ஸா ஜக³ன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமித³ம் ததம் .
ததா²பி தத்ஸமுத்பத்திர்ப³ஹுதா⁴ ஶ்ரூயதாம் மம .
தே³வானாம் கார்யஸித்³த்⁴யர்த²மாவிர்ப⁴வதி ஸா யதா³ .
உத்பன்னேதி ததா³ லோகே ஸா நித்யாப்யபி⁴தீ⁴யதே .
யோக³நித்³ராம் யதா³ விஷ்ணுர்ஜக³த்யேகார்ணவீக்ருதே .
ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமப⁴ஜத் கல்பாந்தே ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴꞉ .
ததா³ த்³வாவஸுரௌ கோ⁴ரௌ விக்²யாதௌ மது⁴கைடபௌ⁴ .
விஷ்ணுகர்ணமலோத்³பூ⁴தௌ ஹந்தும் ப்³ரஹ்மாணமுத்³யதௌ .
ஸ நாபி⁴கமலே விஷ்ணோ꞉ ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதி꞉ .
த்³ருஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்³ரௌ ப்ரஸுப்தம் ச ஜனார்த³னம் .
துஷ்டாவ யோக³நித்³ராம் தாமேகாக்³ரஹ்ருத³ய꞉ ஸ்தி²த꞉ .
விபோ³த⁴னார்தா²ய ஹரேர்ஹரிநேத்ரக்ருதாலயாம் .
விஶ்வேஶ்வரீம் ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீம் .
நித்³ராம் ப⁴க³வதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸ꞉ ப்ரபு⁴꞉ .
ப்³ரஹ்மோவாச .
த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா⁴ த்வம் ஹி வஷட்கார꞉ ஸ்வராத்மிகா .
ஸுதா⁴ த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா .
அர்த⁴மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷத꞉ .
த்வமேவ ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்வம் தே³வி ஜனனீ பரா .
த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே விஶ்வம் த்வயைதத் ஸ்ருஜ்யதே ஜக³த் .
த்வயைதத் பால்யதே தே³வி த்வமத்ஸ்யந்தே ச ஸர்வதா³ .
விஸ்ருஷ்டௌ ஸ்ருஷ்டிரூபா த்வம் ஸ்தி²திரூபா ச பாலனே .
ததா² ஸம்ஹ்ருதிரூபாந்தே ஜக³தோ(அ)ஸ்ய ஜக³ன்மயே .
மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹாஸ்ம்ருதி꞉ .
மஹாமோஹா ச ப⁴வதீ மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ .
ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய கு³ணத்ரயவிபா⁴வினீ .
காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தா³ருணா .
த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் பு³த்³தி⁴ர்போ³த⁴லக்ஷணா .
லஜ்ஜா புஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டிஸ்த்வம் ஶாந்தி꞉ க்ஷாந்திரேவ ச .
க²ட்³கி³னீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா² .
ஶங்கி²னீ சாபினீ பா³ணபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴ .
ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுந்த³ரீ .
பராபராணாம் பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ .
யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே .
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி꞉ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸே மயா .
யயா த்வயா ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாத்யத்தி யோ ஜக³த் .
ஸோ(அ)பி நித்³ராவஶம் நீத꞉ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர꞉ .
விஷ்ணு꞉ ஶரீரக்³ரஹணமஹமீஶான ஏவ ச .
காரிதாஸ்தே யதோ(அ)தஸ்த்வாம் க꞉ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் ப⁴வேத் .
ஸா த்வமித்த²ம் ப்ரபா⁴வை꞉ ஸ்வைருதா³ரைர்தே³வி ஸம்ஸ்துதா .
மோஹயைதௌ து³ராத⁴ர்ஷாவஸுரௌ மது⁴கைடபௌ⁴ .
ப்ரபோ³த⁴ம் ச ஜக³த்ஸ்வாமீ நீயதாமச்யுதோ லகு⁴ .
போ³த⁴ஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹந்துமேதௌ மஹாஸுரௌ .
ருஷிருவாச .
ஏவம் ஸ்துதா ததா³ தே³வீ தாமஸீ தத்ர வேத⁴ஸா .
விஷ்ணோ꞉ ப்ரபோ³த⁴னார்தா²ய நிஹந்தும் மது⁴கைடபௌ⁴ .
நேத்ராஸ்யநாஸிகாபா³ஹுஹ்ருத³யேப்⁴யஸ்ததோ²ரஸ꞉ .
நிர்க³ம்ய த³ர்ஶனே தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்மணோ(அ)வ்யக்தஜன்மன꞉ .
உத்தஸ்தௌ² ச ஜக³ந்நாத²ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்த³ன꞉ .
ஏகார்ணவே(அ)ஹிஶயனாத்தத꞉ ஸ த³த்³ருஶே ச தௌ .
மது⁴கைடபௌ⁴ து³ராத்மானாவதிவீர்யபராக்ரமௌ .
க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணாவத்தும் ப்³ரஹ்மாணம் ஜனிதோத்³யமௌ .
ஸமுத்தா²ய ததஸ்தாப்⁴யாம் யுயுதே⁴ ப⁴க³வான் ஹரி꞉ .
பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்ராணி பா³ஹுப்ரஹரணோ விபு⁴꞉ .
தாவப்யதிப³லோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ .
உக்தவந்தௌ வரோ(அ)ஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் .
ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச .
ப⁴வேதாமத்³ய மே துஷ்டௌ மம வத்⁴யாவுபா⁴வபி .
கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவத்³தி⁴ வ்ருதம் மயா .
ருஷிருவாச .
வஞ்சிதாப்⁴யாமிதி ததா³ ஸர்வமாபோமயம் ஜக³த் .
விலோக்ய தாப்⁴யாம் க³தி³தோ ப⁴க³வான் கமலேக்ஷண꞉ .
ஆவாம் ஜஹி ந யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா .
ருஷிருவாச .
ததே²த்யுக்த்வா ப⁴க³வதா ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருதா .
க்ருத்வா சக்ரேண வை சி²ன்னே ஜக⁴னே ஶிரஸீ தயோ꞉ .
ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்³ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துதா ஸ்வயம் .
ப்ரபா⁴வமஸ்யா தே³வ்யாஸ்து பூ⁴ய꞉ ஶ்ருணு வதா³மி தே .
. ஐம் ௐ .
ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே ப்ரத²ம꞉ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |