புகழ் பெற சூரிய மந்திரம்

38.6K

Comments

aixvc

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

Quiz

ராதராணி பிறந்த இடம் எது?

ஆதி³த்யாய வித்³மஹே ஸஹஸ்ரகராய தீ⁴மஹி| தன்ன꞉ ஸூர்ய꞉ ப்ரசோத³யாத்|....

ஆதி³த்யாய வித்³மஹே ஸஹஸ்ரகராய தீ⁴மஹி|
தன்ன꞉ ஸூர்ய꞉ ப்ரசோத³யாத்|

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |