ബഹുമാനം ലഭിക്കാൻ ശുക്ര മന്ത്രം

ഓം ഭാർഗവായ വിദ്മഹേ ദാനവാർചിതായ ധീമഹി. തന്നഃ ശുക്രഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം ഭാർഗവായ വിദ്മഹേ ദാനവാർചിതായ ധീമഹി.
തന്നഃ ശുക്രഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |