ಗೌರವ ಪಡೆಯಲು ಶುಕ್ರ ಮಂತ್ರ

25.3K

Comments

ix775

ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?

ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದಾನವಾರ್ಚಿತಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನಃ ಶುಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.....

ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ದಾನವಾರ್ಚಿತಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನಃ ಶುಕ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |