Sharada Pancha Ratna Stotram

 

Sharada Pancharatna Stotram

 

वाराराम्भसमुज्जृम्भरविकोटिसमप्रभा।
पातु मां वरदा देवी शारदा नारदार्चिता।
अपारकाव्यसंसारशृङ्कारालङ्कृताम्बिका।
पातु मां वरदा देवी शारदा नारदार्चिता।
नवपल्लवकामाङ्गकोमला श्यामलाऽमला।
पातु मां वरदा देवी शारदा नारदार्चिता।
अखण्डलोकसन्दोहमोहशोकविनाशिनी।
पातु मां वरदा देवी शारदा नारदार्चिता।
वाणी विशारदा माता मनोबुद्धिनियन्त्रिणी।
पातु मां वरदा देवी शारदा नारदार्चिता।
शारदापञ्चरत्नाख्यं स्तोत्रं नित्यं नु यः पठेत्।
स प्राप्नोति परां विद्यां शारदायाः प्रसादतः।

 

vaaraaraambhasamujjri'mbha- ravikot'isamaprabhaa.
paatu maam varadaa devee shaaradaa naaradaarchitaa.
apaarakaavyasamsaara- shri'nkaaraalankri'taambikaa.
paatu maam varadaa devee shaaradaa naaradaarchitaa.
navapallavakaamaangakomalaa shyaamalaa'malaa.
paatu maam varadaa devee shaaradaa naaradaarchitaa.
akhand'alokasandoha- mohashokavinaashinee.
paatu maam varadaa devee shaaradaa naaradaarchitaa.
vaanee vishaaradaa maataa manobuddhiniyantrinee.
paatu maam varadaa devee shaaradaa naaradaarchitaa.
shaaradaapancharatnaakhyam stotram nityam nu yah' pat'het.
sa praapnoti paraam vidyaam shaaradaayaah' prasaadatah'.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |