கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்தின் ருத்ரம்

53.1K
1.1K

Comments

kGvnj
வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

பயனுள்ள மந்திரம் 😊 -குமரவேலு

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

எனது பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவுகிறது 🙏 -மாலா தர்மலிங்கம்

தனித்தன்மை வாய்ந்த இணையதளம் 🌟 -ஆனந்தி

Read more comments

மரணத்தின் உருவாக்கம்

சிருஷ்டியின் போது, பிரம்மா உலகம் விரைவில் உயிர்வாழும் பிராணிகளால் நிரம்பி விடும் என நினைக்கவில்லை. பிரம்மா உலகின் நிலையை பார்த்தபோது கவலைப்பட்டார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எரிக்க அக்னியை அனுப்பினார். பகவான் சிவன் தலையிட்டு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த ஒரு முறையான வழியை பரிந்துரைத்தார். அப்போதே பிரம்மா அதை செயல்படுத்த மரணத்தையும், மரண தெய்வத்தையும் உருவாக்கினார்.

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

Quiz

ஐம்பெரும் ஆலயங்களில் ரத்தினசபை என்று அழைக்கப்படுவது எது?

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய நமஸ்தே ருத்³ரமன்யவ உதோத இஷவே நம꞉ நமஸ்தே அஸ்து த⁴ன்வனே பா³ஹுப்⁴யாமுத தே நம꞉ யாத இஷு꞉ ஶிவதமா ஶிவம் ப³பூ⁴வ தே த⁴னு꞉ ஶிவா ஶரவ்யா யா தவ தயா நோ ருத்³ர ம்ருட³ய யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூரகோ⁴ரா(அ)பாபகாஶின....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய
நமஸ்தே ருத்³ரமன்யவ உதோத இஷவே நம꞉
நமஸ்தே அஸ்து த⁴ன்வனே பா³ஹுப்⁴யாமுத தே நம꞉
யாத இஷு꞉ ஶிவதமா ஶிவம் ப³பூ⁴வ தே த⁴னு꞉
ஶிவா ஶரவ்யா யா தவ தயா நோ ருத்³ர ம்ருட³ய
யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூரகோ⁴ரா(அ)பாபகாஶினீ
தயா நஸ்தனுவா ஶந்தமயா கி³ரிஶந்தாபி⁴சாகஶீஹி
யாமிஷுங்கி³ரிஶந்த ஹஸ்தே பி³ப⁴ர்ஷ்யஸ்தவே
ஶிவாங்கி³ரித்ர தாங்குரு மா ஹிம்ஸீ꞉ புருஷஞ்ஜக³த்
ஶிவேன வசஸா த்வா கி³ரிஶாச்சா² வதா³மஸி
யதா² ந꞉ ஸர்வமிஜ்ஜக³த³யக்ஷ்மம்ஸுமனா அஸத்
அத்⁴யவோசத³தி⁴வக்தா ப்ரத²மோ தை³வ்யோ பி⁴ஷக்
அஹீம்ஶ்ச ஸர்வாஞ்ஜம்ப⁴யன் ஸர்வாஶ்ச யாதுதா⁴ன்ய꞉
அஸௌ யஸ்தாம்ரோ அருண உத ப³ப்⁴ரு꞉ ஸுமங்க³ல꞉
யே சேமாம் ருத்³ரா அபி⁴தோ தி³க்ஷு ஶ்ரிதா꞉ ஸஹஸ்ரஶோ(அ)வைஷாம் ஹேட³ ஈமஹே
அஸௌ யோ(அ)வஸர்பதி நீலக்³ரீவோ விலோஹித꞉
உதைனங்கோ³பா அத்³ருஶன்னத்³ருஶன்னுத³ஹார்ய꞉
உதைனம் விஶ்வா பூ⁴தானி ஸ த்³ருஷ்டோ ம்ருட³யாதி ந꞉
நமோ அஸ்து நீலக்³ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடு⁴ஷே
அதோ² யே அஸ்ய ஸத்வானோ(அ)ஹந்தேப்⁴யோ(அ)கரந்நம꞉
ப்ரமுஞ்ச த⁴ன்வனஸ்த்வமுப⁴யோரார்த்நியோர்ஜ்யாம்
யாஶ்ச தே ஹஸ்த இஷவ꞉ பரா தா ப⁴க³வோ வப
அவதத்ய த⁴னுஸ்த்வம் ஸஹஸ்ராக்ஷ ஶதேஷுதே⁴
நிஶீர்ய ஶல்யானாம்முகா² ஶிவோ ந꞉ ஸுமனா ப⁴வ
விஜ்யந்த⁴னு꞉ கபர்தி³னோ விஶல்யோ பா³ணவாம் உத
அனேஶன்னஸ்யேஷவ ஆபு⁴ரஸ்ய நிஷங்க³தி²꞉
யா தே ஹேதிர்மீடு⁴ஷ்டம ஹஸ்தே ப³பூ⁴வ தே த⁴னு꞉
தயா(அ)ஸ்மான்விஶ்வதஸ்த்வமயக்ஷ்மயா பரிப்³பு⁴ஜ
நமஸ்தே அஸ்த்வாயுதா⁴யானாததாய த்⁴ருஷ்ணவே
உபா⁴ப்⁴யாமுத தே நமோ பா³ஹுப்⁴யாந்தவ த⁴ன்வனே
பரி தே த⁴ன்வனோ ஹேதிரஸ்மான்வ்ருணக்து விஶ்வத꞉
அதோ² ய இஷுதி⁴ஸ்தவாரே அஸ்மந்நிதே⁴ஹி தம்
நமஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வன் விஶ்வேஶ்வராய மஹாதே³வாய த்ர்யம்ப³காய
த்ரிபுராந்தகாய த்ரிகாக்³னிகாலாய காலாக்³நிருத்³ராய நீலகண்டா²ய
ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸர்வேஶ்வராய ஸதா³ஶிவாய ஶ்ரீமன்மஹாதே³வாய நம꞉
நமோ ஹிரண்யபா³ஹவே ஸேனான்யே தி³ஶாஞ்ச பதயே நமோ நமோ
வ்ருக்ஷேப்⁴யோ ஹரிகேஶேப்⁴ய꞉ பஶூனாம் பதயே நமோ நம꞉
ஸஸ்பிஞ்சராய த்விஷீமதே பதீ²னாம் பதயே நமோ நமோ
ப³ப்⁴லுஶாய விவ்யாதி⁴னே(அ)ன்னானாம் பதயே நமோ நமோ
ஹரிகேஶாயோபவீதினே புஷ்டானாம் பதயே நமோ நமோ
ப⁴வஸ்ய ஹேத்யை ஜக³தாம் பதயே நமோ நமோ
ருத்³ராயாததாவினே க்ஷேத்ராணாம் பதயே நமோ நம꞉
ஸூதாயாஹந்த்யாய வனானாம் பதயே நமோ நமோ
ரோஹிதாய ஸ்த²பதயே வ்ருக்ஷாணாம் பதயே நமோ நமோ
மந்த்ரிணே வாணிஜாய கக்ஷாணாம் பதயே நமோ நமோ
பு⁴வந்தயே வாரிவஸ்க்ருதாயௌஷதீ⁴னாம் பதயே நமோ நம
உச்சைர்கோ⁴ஷாயாக்ரந்த³யதே பத்தீனாம் பதயே நமோ நம꞉
க்ருத்ஸ்னவீதாய தா⁴வதே ஸத்வனாம் பதயே நம꞉.
நம꞉ ஸஹமானாய நிவ்யாதி⁴ன ஆவ்யாதி⁴னீனாம் பதயே நமோ நம꞉
ககுபா⁴ய நிஷங்கி³ணே ஸ்தேனானாம் பதயே நமோ நமோ
நிஷங்கி³ண இஷுதி⁴மதே தஸ்கராணாம் பதயே நமோ நமோ
வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ஸ்தாயூனாம் பதயே நமோ நமோ
நிசேரவே பரிசராயாரண்யானாம் பதயே நமோ நம꞉
ஸ்ருகாவிப்⁴யோ ஜிகா⁴ஸத்³ப்⁴யோ முஷ்ணதாம் பதயே நமோ நமோ(அ)ஸிமத்³ப்⁴யோ
நக்தம் சரத்³ப்⁴ய꞉ ப்ரக்ருந்தானாம் பதயே நமோ நம
உஷ்ணீஷிணே கி³ரிசராய குலுஞ்சானாம் பதயே நமோ நம
இஷுமத்³ப்⁴யோ த⁴ன்வாவிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
ஆதன்வானேப்⁴ய꞉ ப்ரதித³தா⁴னேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
ஆயச்ச²த்³ப்⁴யோ விஸ்ருஜத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ(அ)ஸ்யத்³ப்⁴யோ
வித்³த்⁴யத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
ஆஸீனேப்⁴ய꞉ ஶயானேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
ஸ்வபத்³ப்⁴யோ ஜாக்³ரத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமஸ்திஷ்ட²த்³ப்⁴யோ
தா⁴வத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
ஸபா⁴ப்⁴ய꞉ ஸபா⁴பதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
அஶ்வேப்⁴யோ(அ)ஶ்வபதிப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉
நம ஆவ்யதி⁴னீப்⁴யோ விவித்⁴யந்தீப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
உக³ணாப்⁴யஸ்த்ரும்ஹதீப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
க்³ருத்ஸேப்⁴யோ க்³ருத்ஸபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
வ்ராதேப்⁴யோ வ்ராதபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
க³ணேப்⁴யோ க³ணபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
விரூபேப்⁴யோ விஶ்வரூபேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
மஹத்³ப்⁴ய꞉ க்ஷுல்லகேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
ரதி²ப்⁴யோ(அ)ரதே²ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
ரதே²ப்⁴ய꞉ ரத²பதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
ஸேநாப்⁴ய꞉ ஸேனனிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
க்ஷத்த்ருப்⁴ய꞉ ஸங்க்³ரஹீத்ருப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமஸ்தக்ஷப்⁴யோ
ரத²காரேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
குலாலேப்⁴ய꞉ கர்மாரேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
புஞ்ஜிஷ்டேப்⁴யோ நிஷாதே³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
இஷுக்ருத்³ப்⁴யோ த⁴ன்வக்ருத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ
ம்ருக³யுப்⁴ய꞉ ஶ்வனிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉
ஶ்வப்⁴ய꞉ ஶ்வபதிப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉
நமோ ப⁴வாய ச ருத்³ராய ச
நம꞉ ஶர்வாய ச பஶுபதயே ச
நமோ நீலக்³ரீவாய ச ஶிதிகண்டா²ய ச
நம꞉ கபர்தி³னே ச வ்யுப்தகேஶாய ச
நம꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷாய ச ஶதத⁴ன்வனே ச
நமோ கி³ரிஶாய ச ஶிபிவிஷ்டாய ச
நமோ மீடு⁴ஷ்டமாய சேஷுமதே ச
நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமனாய ச
நமோ ப்³ருஹதே ச வர்ஷீயஸே ச
நமோ வ்ருத்³தா⁴ய ச ஸம்வ்ருத்³த்⁴வனே ச
நமோ அக்³ரியாய ச ப்ரத²மாய ச
நம ஆஶவே சாஜிராய ச
நம꞉ ஶீக்⁴ரியாய ச ஶீப்⁴யாய ச
நம ஊர்ம்யாய சாவஸ்வந்யாய ச
நம꞉ ஸ்ரோதஸ்யாய ச த்³வீப்யாய ச
நமோ ஜ்யேஷ்டா²ய ச கநிஷ்டா²ய ச
நம꞉ பூர்வஜாய சாபரஜாய ச
நமோ மத்⁴யமாய சாபக³ல்பா⁴ய ச
நமோ ஜக⁴ந்யாய ச பு³த்⁴னியாய ச
நம꞉ ஸோப்⁴யாய ச ப்ரதிஸர்யாய ச
நமோ யாம்யாய ச க்ஷேம்யாய ச
நம உர்வர்யாய ச க²ல்யாய ச
நம꞉ ஶ்லோக்யாய சாவஸாந்யாய ச
நமோ வந்யாய ச கக்ஷ்யாய ச
நம꞉ ஶ்ரவாய ச ப்ரதிஶ்ரவாய ச
நம ஆஶுஷேணாய சாஶுரதா²ய ச
நம꞉ ஶூராய சாவபி⁴ந்த³தே ச
நமோ வர்மிணே ச வரூதி²னே ச
நமோ பி³ல்மினே ச கவசினே ச
நம꞉ ஶ்ருதாய ச ஶ்ருதஸேனாய ச
நமோ து³ந்து³ப்⁴யாய சாஹனந்யாய ச நமோ த்⁴ருஷ்ணவே ச ப்ரம்ருஶாய ச
நமோ தூ³தாய ச ப்ரஹிதாய ச நமோ நிஷங்கி³ணே சேஷுதி⁴மதே ச
நமஸ்தீக்ஷ்ணேஷவே சாயுதி⁴னே ச நம꞉ ஸ்வாயுதா⁴ய ச ஸுத⁴ன்வனே ச
நம꞉ ஸ்ருத்யாய ச பத்²யாய ச நம꞉ காட்யாய ச நீப்யாய ச
நம꞉ ஸூத்³யாய ச ஸரஸ்யாய ச நமோ நாத்³யாய ச வைஶந்தாய ச
நம꞉ கூப்யாய சாவட்யாய ச நமோ வர்ஷ்யாய சாவர்ஷ்யாய ச
நமோ மேக்⁴யாய ச வித்³யுத்யாய ச நம ஈத்⁴ரியாய சாதப்யாய ச
நமோ வாத்யாய ச ரேஷ்மியாய ச நமோ வாஸ்தவ்யாய ச வாஸ்துபாய ச
நம꞉ ஸோமாய ச ருத்³ராய ச நமஸ்தாம்ராய சாருணாய ச
நம꞉ ஶங்கா³ய ச பஶுபதயே ச நம உக்³ராய ச பீ⁴மாய ச
நமோ அக்³ரேவதா⁴ய ச தூ³ரேவதா⁴ய ச
நமோ ஹந்த்ரே ச ஹனீயஸே ச நமோ வ்ருக்ஷேப்⁴யோ ஹரிகேஶேப்⁴யோ
நமஸ்தாராய நம꞉ ஶம்ப⁴வே ச மயோப⁴வே ச
நம꞉ ஶங்கராய ச மயஸ்கராய ச
நம꞉ ஶிவாய ச ஶிவதராய ச
நமஸ்தீர்த்²யாய ச கூல்யாய ச
நம꞉ பார்யாய சாவார்யாய ச
நம꞉ ப்ரதரணாய சோத்தரணாய ச
நம ஆதார்யாய சாலாத்³யாய ச
நம꞉ ஶஷ்ப்யாய ச பே²ந்யாய ச
நம꞉ ஸிகத்யாய ச ப்ரவாஹ்யாய ச
நம இரிண்யாய ச ப்ரபத்²யாய ச
நம꞉ கிம்ஶிலாய ச க்ஷயணாய ச
நம꞉ கபர்தி³னே ச புலஸ்தயே ச
நமோ கோ³ஷ்ட்²யாய ச க்³ருஹ்யாய ச
நமஸ்தல்ப்யாய ச கே³ஹ்யாய ச
நம꞉ காட்யாய ச க³ஹ்வரேஷ்டா²ய ச
நமோ ஹ்ருத³ய்யாய ச நிவேஷ்ப்யாய ச
நம꞉ பாம்ஸவ்யாய ச ரஜஸ்யாய ச
நம꞉ ஶுஷ்க்யாய ச ஹரித்யாய ச
நமோ லோப்யாய சோலப்யாய ச
நம ஊர்வ்யாய ச ஸூர்ம்யாய ச
நம꞉ பர்ண்யாய ச பர்ணஶத்³யாய ச
நமோ(அ)பகு³ரமாணாய சாபி⁴க்⁴னதே ச
நம ஆக்²கி²த³தே ச ப்ரக்²கி²த³தே ச
நமோ வ꞉ கிரிகேப்⁴யோ தே³வானாம் ஹ்ருத³யேப்⁴யோ
நமோ விக்ஷீணகேப்⁴யோ நமோ விசின்வத்கேப்⁴யோ
நம ஆநிர்ஹதேப்⁴யோ நம ஆமீவத்கேப்⁴ய꞉
த்³ராபே அந்த⁴ஸஸ்பதே த³ரித்³ரந்நீலலோஹித
ஏஷாம் புருஷாணாமேஷாம் பஶூனாம் மா பே⁴ர்மாரோ மோ ஏஷாங்கிஞ்சநாமமத்
யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூ꞉ ஶிவா விஶ்வாஹ பே⁴ஷஜீ
ஶிவா ருத்³ரஸ்ய பே⁴ஷஜீ தயா நோ ம்ருட³ ஜீவஸே
இமாம் ருத்³ராய தவஸே கபர்தி³னே க்ஷயத்³வீராய ப்ரப⁴ராமஹே மதிம்
யதா² ந꞉ ஶமஸத்³த்³விபதே³ சதுஷ்பதே³ விஶ்வம் புஷ்டங்க்³ராமே ஆஸ்மின்னனாதுரம்
ம்ருடா³ நோ ருத்³ரோதனோ மயஸ்க்ருதி⁴ க்ஷயத்³வீராய நமஸா விதே⁴ம தே
யச்ச²ஞ்ச யோஶ்ச மனுராயஜே பிதா தத³ஶ்யாம தவ ருத்³ர ப்ரணீதௌ
மா நோ மஹாந்தமுத மா நோ அர்ப⁴கம் மா ந உக்ஷந்தமுத மா ந உக்ஷிதம்
மா நோ வதீ⁴꞉ பிதரம் மோத மாதரம் ப்ரியா மா நஸ்தனுவோ ருத்³ர ரீரிஷ
மானஸ்தோகே தனயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோ³ஷு மா நோ அஶ்வேஷு ரீரிஷ꞉
வீரான்மா நோ ருத்³ர பா⁴மிதோ(அ)வதீ⁴ர்ஹவிஷ்மந்தோ நமஸா விதே⁴ம தே
ஆராத்தே கோ³க்⁴ன உத்த பூருஷக்⁴னே க்ஷயத்³வீராய ஸும்நமஸ்மே தே அஸ்து
ரக்ஷா ச நோ அதி⁴ ச தே³வ ப்³ரூஹ்யதா² ச ந꞉ ஶர்ம யச்ச² த்³விப³ர்ஹா꞉
ஸ்துஹி ஶ்ருதங்க³ர்தஸத³ம் யுவானம் ம்ருக³ன்ன பீ⁴மமுபஹத்னுமுக்³ரம்
ம்ருடா³ ஜரித்ரே ருத்³ர ஸ்தவானோ அன்யந்தே அஸ்மன்னிவபந்து ஸேனா꞉
பரிணோ ருத்³ரஸ்ய ஹேதிர்வ்ருணக்து பரி த்வேஷஸ்ய து³ர்மதிரகா⁴யோ꞉
அவ ஸ்தி²ரா மக⁴வத்³ப்⁴யஸ்தனுஷ்வ மீட்⁴வஸ்தோகாய தனயாய ம்ருட³ய
மீடு⁴ஷ்டம ஶிவதம ஶிவோ ந꞉ ஸுமனா ப⁴வ
பரமே வ்ருக்ஷ ஆயுத⁴ந்நிதா⁴ய க்ருத்திம்வஸான ஆசர பினாகம் பி³ப்⁴ரதா³க³ஹி
விகிரித³ விலோஹித நமஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வ꞉
யாஸ்தே ஸஹஸ்ரம் ஹேதயோ(அ)ன்யமஸ்மன்னிவபந்து தா꞉
ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா⁴ பா³ஹுவோஸ்தவ ஹேதய꞉
தாஸாமீஶானோ ப⁴க³வ꞉ பராசீனா முகா² க்ருதி⁴
ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரஶோ யே ருத்³ரா அதி⁴ பூ⁴ம்யாம்
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனே(அ)வத⁴ன்வானி தன்மஸி
அஸ்மின் மஹத்யர்ணவே(அ)ந்தரிக்ஷே ப⁴வா அதி⁴
நீலக்³ரீவா꞉ ஶிதிகண்டா²꞉ ஶர்வா அத⁴꞉ க்ஷமாசரா꞉
நீலக்³ரீவா꞉ ஶிதிகண்டா² தி³வம் ருத்³ரா உபஶ்ரிதா꞉
யே வ்ருக்ஷேஷு ஸஸ்பிஞ்ஜரா நீலக்³ரீவா விலோஹிதா꞉
யே பூ⁴தாநாமதி⁴பதயோ விஶிகா²ஸ꞉ கபர்தி³ன꞉
யே அன்னேஷு விவித்⁴யந்தி பாத்ரேஷு பிப³தோ ஜனான்
யே பதா²ம் பதி²ரக்ஷய ஐலப்³ருதா³ யவ்யுத⁴꞉
யே தீர்தா²னி ப்ரசரந்தி ஸ்ருகாவந்தோ நிஷங்கி³ண꞉
ய ஏதாவந்தஶ்ச பூ⁴யாம்ஸஶ்ச தி³ஶோ ருத்³ரா விதஸ்தி²ரே
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனே(அ)வத⁴ன்வானி தன்மஸி
நமோ ருத்³ரேப்⁴யோ யே ப்ருதி²வ்யாம் யே(அ)ந்தரிக்ஷே
யே தி³வி யேஷாமன்னம் வாதோ வர்ஷமிஷவஸ்தேப்⁴யோ த³ஶ
ப்ராசீர்த³ஶ த³க்ஷிணா த³ஶ ப்ரதீசீர்த³ஶோதீ³சீர்த³ஶோர்த்⁴வாஸ்தேப்⁴யோ
நமஸ்தே நோ ம்ருட³யந்து தே யந்த்³விஷ்மோ யஶ்ச நோ த்³வேஷ்டி
தம் வோ ஜம்பே⁴ த³தா⁴மி
த்ர்யம்ப³கம் யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம் புஷ்டிவர்த⁴னம்
உர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருத்யோர்முக்ஷீய மா(அ)ம்ருதாத்
யோ ருத்³ரோ அக்³னௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷதீ⁴ஷு
யோ ருத்³ரோ விஶ்வா பு⁴வனா(ஆ)விவேஶ தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து
தமுஷ்டுஹி ய꞉ ஸ்விஷு꞉ ஸுத⁴ன்வா யோ விஶ்வஸ்ய க்ஷயதி பே⁴ஷஜஸ்ய
யக்ஷ்வாமஹே ஸௌமனஸாய ருத்³ரந்நமோபி⁴ர்தே³வமஸுரந்து³வஸ்ய
அயம் மே ஹஸ்தோ ப⁴க³வானயம் மே ப⁴க³வத்தர꞉
அயம் மே விஶ்வபே⁴ஷஜோ(அ)யம் ஶிவாபி⁴மர்ஶன꞉
யே தே ஸஹஸ்ரமயுதம் பாஶா ம்ருத்யோ மர்த்யாய ஹந்தவே
தான் யஜ்ஞஸ்ய மாயயா ஸர்வானவ யஜாமஹே
ம்ருத்யவே ஸ்வாஹா ம்ருத்யவே ஸ்வாஹா
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யுர்மே பாஹி
ப்ராணானாங்க்³ரந்தி²ரஸி ருத்³ரோ மா விஶாந்தக꞉
தேனான்னேனாப்யாயஸ்வ
நமோ ருத்³ராய விஷ்ணவே ம்ருத்யுர்மே பாஹி
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |