தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் ஓன்பது

85.6K

Comments

jc38x

நரசிம்மர் ஏன் அஹோபிலத்தை தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார்?

நரசிம்மர் ஹிரண்யகசிபு என்ற அரக்கனை அஹோபிலத்தில் வீழ்த்தியதால் அதைத் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். இந்த நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, ஹிரண்யகசிபுவின் மகனும், விஷ்ணுவின் தீவிர பக்தருமான பிரஹலாதன், அஹோபிலத்தை தனது நிரந்தர வசிப்பிடமாக மாற்ற நரசிம்மரிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். பிரஹலாதரின் மனப்பூர்வமான வேண்டுதலுக்கு இணங்க, நரசிம்மர் அந்த இடத்தைத் தனது இருப்பிடமாக மாற்றி அருள்பாலித்தார். பகவான் நரசிம்மர் அஹோபிலத்தை ஏன் தனது இருப்பிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதை அறிவது உங்கள் ஆன்மீக நுண்ணறிவை ஆழப்படுத்தும் மற்றும் பக்தியை வளர்க்கும்

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

Quiz

கூர்மாவதாரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் எது?

ௐ ராஜோவாச . விசித்ரமித³மாக்²யாதம்ʼ ப⁴க³வன் ப⁴வதா மம . தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம்ʼ ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் . பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம்ʼ ஶ்ரோதும்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே . சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபன꞉ . ருʼஷிருவாச .....

ௐ ராஜோவாச .
விசித்ரமித³மாக்²யாதம்ʼ ப⁴க³வன் ப⁴வதா மம .
தே³வ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம்ʼ ரக்தபீ³ஜவதா⁴ஶ்ரிதம் .
பூ⁴யஶ்சேச்சா²ம்யஹம்ʼ ஶ்ரோதும்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே .
சகார ஶும்போ⁴ யத்கர்ம நிஶும்ப⁴ஶ்சாதிகோபன꞉ .
ருʼஷிருவாச .
சகார கோபமதுலம்ʼ ரக்தபீ³ஜே நிபாதிதே .
ஶும்பா⁴ஸுரோ நிஶும்ப⁴ஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே .
ஹன்யமானம்ʼ மஹாஸைன்யம்ʼ விலோக்யாமர்ஷமுத்³வஹன் .
அப்⁴யதா⁴வந்நிஶும்போ⁴(அ)த² முக்²யயாஸுரஸேனயா .
தஸ்யாக்³ரதஸ்ததா² ப்ருʼஷ்டே² பார்ஶ்வயோஶ்ச மஹாஸுரா꞉ .
ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடா꞉ க்ருத்³தா⁴ ஹந்தும்ʼ தே³வீமுபாயயு꞉ .
ஆஜகா³ம மஹாவீர்ய꞉ ஶும்போ⁴(அ)பி ஸ்வப³லைர்வ்ருʼத꞉ .
நிஹந்தும்ʼ சண்டி³காம்ʼ கோபாத்க்ருʼத்வா யுத்³த⁴ம்ʼ து மாத்ருʼபி⁴꞉ .
ததோ யுத்³த⁴மதீவாஸீத்³தே³வ்யா ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴யோ꞉ .
ஶரவர்ஷமதீவோக்³ரம்ʼ மேக⁴யோரிவ வர்ஷதோ꞉ .
சிச்சே²தா³ஸ்தாஞ்ச²ராம்ʼஸ்தாப்⁴யாம்ʼ சண்டி³கா ஸ்வஶரோத்கரை꞉ .
தாட³யாமாஸ சாங்கே³ஷு ஶஸ்த்ரௌகை⁴ரஸுரேஶ்வரௌ .
நிஶும்போ⁴ நிஶிதம்ʼ க²ட்³க³ம்ʼ சர்ம சாதா³ய ஸுப்ரப⁴ம் .
அதாட³யன்மூர்த்⁴னி ஸிம்ʼஹம்ʼ தே³வ்யா வாஹனமுத்தமம் .
தாடி³தே வாஹனே தே³வீ க்ஷுரப்ரேணாஸிமுத்தமம் .
நிஶும்ப⁴ஸ்யாஶு சிச்சே²த³ சர்ம சாப்யஷ்டசந்த்³ரகம் .
சி²ன்னே சர்மணி க²ட்³கே³ ச ஶக்திம்ʼ சிக்ஷேப ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
தாமப்யஸ்ய த்³விதா⁴ சக்ரே சக்ரேணாபி⁴முகா²க³தாம் .
கோபாத்⁴மாதோ நிஶும்போ⁴(அ)த² ஶூலம்ʼ ஜக்³ராஹ தா³னவ꞉ .
ஆயாதம்ʼ முஷ்டிபாதேன தே³வீ தச்சாப்யசூர்ணயத் .
ஆவித்³யாத² க³தா³ம்ʼ ஸோ(அ)பி சிக்ஷேப சண்டி³காம்ʼ ப்ரதி .
ஸாபி தே³வ்யாஸ்த்ரிஶூலேன பி⁴ன்னா ப⁴ஸ்மத்வமாக³தா .
தத꞉ பரஶுஹஸ்தம்ʼ தமாயாந்தம்ʼ தை³த்யபுங்க³வம் .
ஆஹத்ய தே³வீ பா³ணௌகை⁴ரபாதயத பூ⁴தலே .
தஸ்மிந்நிபதிதே பூ⁴மௌ நிஶும்பே⁴ பீ⁴மவிக்ரமே .
ப்⁴ராதர்யதீவ ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரயயௌ ஹந்துமம்பி³காம் .
ஸ ரத²ஸ்த²ஸ்ததா²த்யுச்சைர்க்³ருʼஹீதபரமாயுதை⁴꞉ .
பு⁴ஜைரஷ்டாபி⁴ரதுலைர்வ்யாப்யாஶேஷம்ʼ ப³பௌ⁴ நப⁴꞉ .
தமாயாந்தம்ʼ ஸமாலோக்ய தே³வீ ஶங்க²மவாத³யத் .
ஜ்யாஶப்³த³ம்ʼ சாபி த⁴னுஷஶ்சகாராதீவ து³꞉ஸஹம் .
பூரயாமாஸ ககுபோ⁴ நிஜக⁴ண்டாஸ்வனேன ச .
ஸமஸ்ததை³த்யஸைன்யானாம்ʼ தேஜோவத⁴விதா⁴யினா .
தத꞉ ஸிம்ʼஹோ மஹாநாதை³ஸ்த்யாஜிதேப⁴மஹாமதை³꞉ .
பூரயாமாஸ க³க³னம்ʼ கா³ம்ʼ ததை²வ தி³ஶோ த³ஶ .
தத꞉ காலீ ஸமுத்பத்ய க³க³னம்ʼ க்ஷ்மாமதாட³யத் .
கராப்⁴யாம்ʼ தன்னிநாதே³ன ப்ராக்ஸ்வனாஸ்தே திரோஹிதா꞉ .
அட்டாட்டஹாஸமஶிவம்ʼ ஶிவதூ³தீ சகார ஹ .
வை꞉ ஶப்³தை³ரஸுராஸ்த்ரேஸு꞉ ஶும்ப⁴꞉ கோபம்ʼ பரம்ʼ யயௌ .
து³ராத்மம்ʼஸ்திஷ்ட² திஷ்டே²தி வ்யாஜஹாராம்பி³கா யதா³ .
ததா³ ஜயேத்யபி⁴ஹிதம்ʼ தே³வைராகாஶஸம்ʼஸ்தி²தை꞉ .
ஶும்பே⁴நாக³த்ய யா ஶக்திர்முக்தா ஜ்வாலாதிபீ⁴ஷணா .
ஆயாந்தீ வஹ்னிகூடாபா⁴ ஸா நிரஸ்தா மஹோல்கயா .
ஸிம்ʼஹநாதே³ன ஶும்ப⁴ஸ்ய வ்யாப்தம்ʼ லோகத்ரயாந்தரம் .
நிர்கா⁴தநி꞉ஸ்வனோ கோ⁴ரோ ஜிதவானவனீபதே .
ஶும்ப⁴முக்தாஞ்ச²ராந்தே³வீ ஶும்ப⁴ஸ்தத்ப்ரஹிதாஞ்ச²ரான் .
சிச்சே²த³ ஸ்வஶரைருக்³ரை꞉ ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ .
தத꞉ ஸா சண்டி³கா க்ருத்³தா⁴ ஶூலேநாபி⁴ஜகா⁴ன தம் .
ஸ ததா³பி⁴ஹதோ பூ⁴மௌ மூர்ச்சி²தோ நிபபாத ஹ .
ததோ நிஶும்ப⁴꞉ ஸம்ப்ராப்ய சேதநாமாத்தகார்முக꞉ .
ஆஜகா⁴ன ஶரைர்தே³வீம்ʼ காலீம்ʼ கேஸரிணம்ʼ ததா² .
புனஶ்ச க்ருʼத்வா பா³ஹூநாமயுதம்ʼ த³னுஜேஶ்வர꞉ .
சக்ராயுதே⁴ன தி³திஜஶ்சா²த³யாமாஸ சண்டி³காம் .
ததோ ப⁴க³வதீ க்ருத்³தா⁴ து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶினீ .
சிச்சே²த³ தே³வீ சக்ராணி ஸ்வஶரை꞉ ஸாயகாம்ʼஶ்ச தான் .
ததோ நிஶும்போ⁴ வேகே³ன க³தா³மாதா³ய சண்டி³காம் .
அப்⁴யதா⁴வத வை ஹந்தும்ʼ தை³த்யஸைன்யஸமாவ்ருʼத꞉ .
தஸ்யாபதத ஏவாஶு க³தா³ம்ʼ சிச்சே²த³ சண்டி³கா .
க²ட்³கே³ன ஶிததா⁴ரேண ஸ ச ஶூலம்ʼ ஸமாத³தே³ .
ஶூலஹஸ்தம்ʼ ஸமாயாந்தம்ʼ நிஶும்ப⁴மமரார்த³னம் .
ஹ்ருʼதி³ விவ்யாத⁴ ஶூலேன வேகா³வித்³தே⁴ன சண்டி³கா .
பி⁴ன்னஸ்ய தஸ்ய ஶூலேன ஹ்ருʼத³யாந்நி꞉ஸ்ருʼதோ(அ)பர꞉ .
மஹாப³லோ மஹாவீர்யஸ்திஷ்டே²தி புருஷோ வத³ன் .
தஸ்ய நிஷ்க்ராமதோ தே³வீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வனவத்தத꞉ .
ஶிரஶ்சிச்சே²த³ க²ட்³கே³ன ததோ(அ)ஸாவபதத்³பு⁴வி .
தத꞉ ஸிம்ʼஹஶ்சகா²தோ³க்³ரத³ம்ʼஷ்ட்ராக்ஷுண்ணஶிரோத⁴ரான் .
அஸுராம்ʼஸ்தாம்ʼஸ்ததா² காலீ ஶிவதூ³தீ ததா²பரான் .
கௌமாரீஶக்திநிர்பி⁴ன்னா꞉ கேசின்னேஶுர்மஹாஸுரா꞉ .
ப்³ரஹ்மாணீமந்த்ரபூதேன தோயேனான்யே நிராக்ருʼதா꞉ .
மாஹேஶ்வரீத்ரிஶூலேன பி⁴ன்னா꞉ பேதுஸ்ததா²பரே .
வாராஹீதுண்ட³கா⁴தேன கேசிச்சூர்ணீக்ருʼதா பு⁴வி .
க²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ ச சக்ரேண வைஷ்ணவ்யா தா³னவா꞉ க்ருʼதா꞉ .
வஜ்ரேண சைந்த்³ரீஹஸ்தாக்³ரவிமுக்தேன ததா²பரே .
கேசித்³வினேஶுரஸுரா꞉ கேசிந்நஷ்டா மஹாஹவாத் .
ப⁴க்ஷிதாஶ்சாபரே காலீஶிவதூ³தீம்ருʼகா³தி⁴பை꞉ .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே நவம꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |