రక్షణ కోసం సూర్య గాయత్రి మంత్రం

ఓం అశ్వధ్వజాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి. తన్నః సూర్యః ప్రచోదయాత్......

ఓం అశ్వధ్వజాయ విద్మహే పాశహస్తాయ ధీమహి.
తన్నః సూర్యః ప్రచోదయాత్..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |