उप प्रागाद्देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । दहन्न् अप द्वयाविनो यातुधानान् किमीदिनः ॥१॥ प्रति दह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः । प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥२॥ या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे । या रसस्य हरण....

उप प्रागाद्देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः ।
दहन्न् अप द्वयाविनो यातुधानान् किमीदिनः ॥१॥
प्रति दह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः ।
प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥२॥
या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे ।
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥
पुत्रमत्तु यातुधानीः स्वसारमुत नप्त्यम् ।
अधा मिथो विकेश्यो वि घ्नतां यातुधान्यो वि तृह्यन्तामराय्यः ॥४॥

upa praagaaddevo agnee rakshohaameevachaatanah' .
dahann apa dvayaavino yaatudhaanaan kimeedinah' ..1..
prati daha yaatudhaanaan prati deva kimeedinah' .
prateecheeh' kri'shnavartane sam daha yaatudhaanyah' ..2..
yaa shashaapa shapanena yaagham mooramaadadhe .
yaa rasasya haranaaya jaatamaarebhe tokamattu saa ..3..
putramattu yaatudhaaneeh' svasaaramuta naptyam .
adhaa mitho vikeshyo vi ghnataam yaatudhaanyo vi tri'hyantaamaraayyah' ..4..

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902