விநாயகர், துர்கா, க்ஷேத்ரபாலர், வாஸ்து புருஷன், ருத்ரா, இந்திரன், மிருத்யு மற்றும் அக்னி ஆகியோரின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

ௐ க³ணானாம்ʼ த்வா க³ணபதிம்ʼ ஹவாமஹே கவிம்ʼ கவீநாமுபவஶ்ரவஸ்தமம். ஜ்யேஷ்ட²ராஜம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந꞉ ஶ்ருʼண்வன்னூதிபி⁴꞉ ஸீத³ ஸாத³னம்.. ஜாதவேத³ஸே ஸுனவாம ஸோமமராதீயதோ நி த³ஹாதி வேத³꞉. ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி து³ர்கா³னி விஶ்வ....

ௐ க³ணானாம்ʼ த்வா க³ணபதிம்ʼ ஹவாமஹே கவிம்ʼ கவீநாமுபவஶ்ரவஸ்தமம்.
ஜ்யேஷ்ட²ராஜம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந꞉ ஶ்ருʼண்வன்னூதிபி⁴꞉ ஸீத³ ஸாத³னம்..
ஜாதவேத³ஸே ஸுனவாம ஸோமமராதீயதோ நி த³ஹாதி வேத³꞉.
ஸ ந꞉ பர்ஷத³தி து³ர்கா³னி விஶ்வா நாவேவ ஸிந்து⁴ம்ʼ து³ரிதாத்யக்³னி꞉..
க்ஷேத்ரஸ்ய பதினா வயம்ʼ ஹிதேனேவ ஜயாமஸி.
கா³மஶ்வம்ʼ போஷயித்ன்வா ஸ நோ ம்ருʼடா³தீத்³ருʼஶே..
வாஸ்தோஷ்பதே ப்ரதி ஜானீஹ்யஸ்மான் ஸ்வாவேஶோ அனமீவோ ப⁴வா ந꞉.
யத்த்வேமஹே ப்ரதி தன்னோ ஜுஷஸ்வ ஶன்ன ஏதி⁴ த்³விபதே³ ஶம்ʼ சதுஷ்பதே³..
வாஸ்தோஷ்பதே ஶக்³மயா ஶம்ʼஸதா³ தே ஸக்ஷீமஹி ரண்வயா கா³துமத்யா.
ஆ வ꞉ க்ஷேம உத யோகே³ வரன்னோ யூயம்ʼ பாத ஸ்வஸ்திபி⁴꞉ ஸதா³ ந꞉..
வாஸ்தோஷ்பதே ப்ர தரணோ ந ஏதி⁴ கோ³பி⁴ரஶ்வேபி⁴ரிந்தோ³.
அஜராஸஸ்தே ஸக்²யே ஸ்யாம பிதேவ புத்ரான் ப்ரதி நோ ஜுஷஸ்வ..
அமீவஹா வாஸ்தோஷ்பதே விஶ்வா ரூபாண்யாவிஶன்.
ஸகா² ஸுஷேவ ஏதி⁴ ந꞉..
த்ர்யம்ப³கம்ʼ யஜாமஹே ஸுக³ந்தி⁴ம்ʼ புஷ்டிவர்த⁴னம்.
உர்வாருகமிவ ப³ந்த⁴னான்ம்ருʼத்யோர்முக்ஷீய மா(அ)ம்ருʼதாத்..
யத இந்த்³ர ப⁴யாமஹே ததோ நோ அப⁴யம்ʼ க்ருʼதி⁴.
மக⁴வஞ்ச²க்³தி⁴ தவ தன்ன ஊதயே விட்³விஶோ விம்ருʼதோ⁴ ஜஹி..
ஸ்வஸ்திதா³ விஶஸ்பதிர்வ்ருʼத்ரஹா வி ம்ருʼதோ⁴ வஶீ.
வ்ருʼஷேந்த்³ர꞉ புர ஏது ந꞉ ஸ்வஸ்திதா³ அப⁴யங்கர꞉..
யேதே ஸஹஸ்ரமயுதம்ʼ பாஶா ம்ருʼத்யோ மர்த்யாய ஹந்தவே.
தான் யஜ்ஞஸ்ய மாயயா ஸர்வானவ யஜாமஹே.
மூர்தா⁴னந்தி³வோ அரதிம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யா வைஶ்வானரம்ருʼதாய ஜாதமக்³னிம்.
கவிம்ʼ ஸம்ராஜமதிதி²ம்ʼ ஜனாநாமாஸன்னா பாத்ரம்ʼ ஜனயந்த தே³வா꞉..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |