படிப்பில் வெற்றி பெற ஹயக்ரீவ மந்திரம்

95.5K
1.1K

Comments

x68xb
மகிழ்ச்சியளிக்கும் வெப்ஸைட் -தேவிகா

எனது பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவுகிறது 🙏 -மாலா தர்மலிங்கம்

மிக பயனுள்ள மந்திரம் 😊 -கிருஷ்ணன்

மிக இதமான மற்றும் சாந்தமானது 😌 -ரம்யா

மிக மிக நல்ல மந்திரம் 😊 -வசந்தகுமார்

Read more comments

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

ராஜசூய யாகம் மற்றும் வாஜபேய​ யாகம்

ஒரு க்ஷத்திரியன் ராஜசூய யாகத்தைச் செய்து அரசராகிறார், மற்றும் ஒரு அரசர் வாஜபேய​ யாகத்தைச் செய்து சக்கரவர்த்தியாகிறார்.

Quiz

Who translated Mahabharata into Tamil?

ஞானானந்தா³ய வித்³மஹே வாகீ³ஶ்வராய தீ⁴மஹி . தன்னோ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரசோத³யாத் ......

ஞானானந்தா³ய வித்³மஹே வாகீ³ஶ்வராய தீ⁴மஹி . தன்னோ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரசோத³யாத் ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |