ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ

ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನೋ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ......

ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ಧೀಮಹಿ . ತನ್ನೋ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |