தேவி மாஹாத்மியம் - சாபோத்தாரசம் மற்றும் உத்கீளன மந்திரங்கள்

ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் க்³லாம் க்³லீம் சண்டி³கே தே³வி ஶாபானுக்³ரஹம் குரு குரு ஸ்வாஹா. ௐ ஶ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸப்தஶதிசண்டி³கே உத்கீலனம் குரு குரு ஸ்வாஹா.....

ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் க்³லாம் க்³லீம் சண்டி³கே தே³வி ஶாபானுக்³ரஹம் குரு குரு ஸ்வாஹா.
ௐ ஶ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஸப்தஶதிசண்டி³கே உத்கீலனம் குரு குரு ஸ்வாஹா.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |