தேவி மாஹாத்மியம் - அர்கலா மற்றும் கீலக ஸ்தோத்திரங்கள்

57.2K
1.1K

Comments

bxc5k
வேததாராவின் தாக்கம் மாற்றம் கொண்டது. என் வாழ்க்கையில் நேர்மறைக்காக மனமார்ந்த நன்றி. 🙏🏻 -Harini

பயனுள்ள மந்திரம் 👍 -சரோஜினி மூர்த்தி

அறிவு செழிக்கும் இணையதளம் -சுவேதா முரளிதரன்

மிகவும் சாந்தமான மந்திரம் 😌 -கந்தசாமி

மிக மிக நல்ல மந்திரம் 😊 -வசந்தகுமார்

Read more comments

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இறுதி சடங்குகள் எவ்வாறு செய்யப்பட்டது?

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது உடலை குஜராத்தின் வெராவல் அருகே பால்கா தீர்த்தத்தில் விட்டுச் சென்றார். அதன் பிறகு பகவான் வைகுண்டம் சென்றார். இறைவனின் உடல் பால்கா தீர்த்தத்தில் அவரது அன்பு நண்பன் அர்ஜுனனால் தகனம் செய்யப்பட்டது.

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் யார்?

மகாமுனி வியாஸர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் வேதவியாஸர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

Quiz

ஜராசந்தனை வதம் செய்தது யார்?

அதா²(அ)ர்க³லாஸ்தோத்ரம் அஸ்ய ஶ்ரீ-அர்க³லாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉. அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉. ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா. ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉. ௐ நமஶ்சண்டி³காயை. ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப....

அதா²(அ)ர்க³லாஸ்தோத்ரம்
அஸ்ய ஶ்ரீ-அர்க³லாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய. விஷ்ணு-ர்ருஷி꞉.
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉. ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீர்தே³வதா.
ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீதயே ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நமஶ்சண்டி³காயை.
ஜயந்தீ மங்க³லா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலினீ.
து³ர்கா³ ஶிவா க்ஷமா தா⁴த்ரீ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே.
மது⁴கைடப⁴வித்³ராவிவிதா⁴த்ருவரதே³ நம꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
மஹிஷாஸுரநிர்நாஶவிதா⁴த்ரிவரதே³ நம꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
வந்தி³தாங்க்⁴ரியுகே³ தே³வி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ரக்தபீ³ஜவதே⁴ தே³வி சண்ட³முண்ட³விநாஶினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
அசிந்த்யரூபசரிதே ஸர்வஶத்ருவிநாஶினி .
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
நதேப்⁴ய꞉ ஸர்வதா³ ப⁴க்த்யா சாண்டி³கே து³ரிதாபஹே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஸ்துவத்³ப்⁴யோ ப⁴க்திபூர்வம் த்வாம் சண்டி³கே வ்யாதி⁴நாஶினி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
சண்டி³கே ஸததம் யே த்வாமர்சயந்தீஹ ப⁴க்தித꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம் தே³ஹி தே³வி பரம் ஸுக²ம்.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
விதே⁴ஹி த்³விஷதாம் நாஶம் விதே⁴ஹி ப³லமுச்சகை꞉.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
விதே⁴ஹி தே³வி கல்யாணம் விதே⁴ஹி பரமாம் ஶ்ரியம்.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
வித்³யாவந்தம் யஶஸ்வந்தம் லக்ஷ்மீவந்தம் ஜனம் குரு.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ப்ரசண்ட³தை³த்யத³ர்பக்⁴னே சண்டி³கே ப்ரணதாய மே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
சதுர்பு⁴ஜே சதுர்வக்த்ரஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
க்ருஷ்ணேன ஸம்ஸ்துதே தே³வி ஶஶ்வத்³ப⁴க்த்யா த்வமம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஹிமாசலஸுதாநாத²ஸம்ஸ்துதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
ஸுரா(அ)ஸுரஶிரோரத்னனிக்⁴ருஷ்டசரணே(அ)ம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
இந்த்³ராணீபதிஸத்³பா⁴வபூஜிதே பரமேஶ்வரி.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
தே³வி ப⁴க்தஜனோத்³தா³மத³த்தானந்தோ³த³யே(அ)ம்பி³கே.
ரூபம் தே³ஹி ஜயம் தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி.
புத்ரான் தே³ஹி த⁴னம் தே³ஹி ஸர்வகாமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே.
பத்னீம் மனோரமாம் தே³ஹி மனோவ்ருத்தானுஸாரிணீம்.
தாரிணி து³ர்க³ஸம்ஸாரஸாக³ரஸ்யாசலோத்³ப⁴வே.
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் படி²த்வா து மஹாஸ்தோத்ரம் படே²ன்னர꞉.
ஸ து ஸப்தஶதீஸங்க்²யாவரமாப்னோதி ஸம்பதா³ம்.
மார்கண்டே³யபுராணே அர்க³லாஸ்தோத்ரம்.
அத² கீலகஸ்தோத்ரம்
அஸ்ய ஶ்ரீகீலகமந்த்ரஸ்ய ஶிவ-ருஷி꞉. அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉.
ஶ்ரீமஹாஸரஸ்வதீ தே³வதா. ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ப்ரீத்யர்த²ம்
ஸப்தஶதீபாடா²ங்க³ஜபே விநியோக³꞉.
ௐ நமஶ்சண்டி³காயை.
ௐ மார்கண்டே³ய உவாச .
விஶுத்³த⁴ஜ்ஞானதே³ஹாய த்ரிவேதீ³தி³வ்யசக்ஷுஷே.
ஶ்ரேய꞉ப்ராப்திநிமித்தாய நம꞉ ஸோமார்த⁴தா⁴ரிணே.
ஸர்வமேதத்³ வினா யஸ்து மந்த்ராணாமபி கீலகம்.
ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸததம் ஜப்யதத்பர꞉.
ஸித்³த்⁴யந்த்யுச்சாடநாதீ³னி வஸ்தூனி ஸகலான்யபி.
ஏதேன ஸ்துவதாம் தே³வீம் ஸ்தோத்ரமாத்ரேண ஸித்⁴யதி.
ந மந்த்ரோ நௌஷத⁴ம் தத்ர ந கிஞ்சித³பி வித்³யதே.
வினா ஜப்யேன ஸித்³தே⁴ன ஸர்வமுச்சாடநாதி³கம்.
ஸமக்³ராண்யபி ஸித்⁴யந்தி லோகஶங்காமிமாம் ஹர꞉.
க்ருத்வா நிமந்த்ரயாமாஸ ஸர்வமேவமித³ம் ஶுப⁴ம்.
ஸ்தோத்ரம் வை சண்டி³காயாஸ்து தச்ச கு³ஹ்யம் சகார ஸ꞉.
ஸமாப்திர்ன ச புண்யஸ்ய தாம் யதா²வன்னிமந்த்ரணாம்.
ஸோ(அ)பி க்ஷேமமவாப்னோதி ஸர்வமேவ ந ஸம்ஶய꞉.
க்ருஷ்ணாயாம் வா சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம் வா ஸமாஹித꞉.
த³தா³தி ப்ரதிக்³ருஹ்ணாதி நான்யதை²ஷா ப்ரஸீத³தி.
இத்த²ம் ரூபேண கீலேன மஹாதே³வேன கீலிதம்.
யோ நிஷ்கீலாம் விதா⁴யைனாம் நித்யம் ஜபதி ஸுஸ்பு²டம்.
ஸ ஸித்³த⁴꞉ ஸ க³ண꞉ ஸோ(அ)பி க³ந்த⁴ர்வோ ஜாயதே வனே.
ந சைவாப்யக³தஸ்தஸ்ய ப⁴யம் க்வாபி ஹி ஜாயதே.
நாபம்ருத்யுவஶம் யாதி ம்ருதோ மோக்ஷமாப்னுயாத்.
ஜ்ஞாத்வா ப்ராரப்⁴ய குர்வீத ஹ்யகுர்வாணோ வினஶ்யதி.
ததோ ஜ்ஞாத்வைவ ஸம்பன்னமித³ம் ப்ராரப்⁴யதே பு³தை⁴꞉.
ஸௌபா⁴க்³யாதி³ ச யத்கிஞ்சித்³ த்³ருஶ்யதே லலனாஜனே.
தத்ஸர்வம் தத்ப்ரஸாதே³ன தேன ஜாப்யமித³ம் ஶுப⁴ம்.
ஶனைஸ்து ஜப்யமானே(அ)ஸ்மின் ஸ்தோத்ரே ஸம்பத்திருச்சகை꞉.
ப⁴வத்யேவ ஸமக்³ராபி தத꞉ ப்ராரப்⁴யமேவ தத்.
ஐஶ்வர்யம் தத்ப்ரஸாதே³ன ஸௌபா⁴க்³யாரோக்³யஸம்பத³꞉.
ஶத்ருஹானி꞉ பரோ மோக்ஷ꞉ ஸ்தூயதே ஸா ந கிம் ஜனை꞉.
ப⁴க³வத்யா꞉ கீலகஸ்தோத்ரம்.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |