தேவி மாஹாத்மியம் - அத்தியாயம் மூண்று

57.1K

Comments

4b73v

வியாஸர் வேதத்தை நான்கு பாகமாக ஏன் பிரித்தார்?

1. எளிதாகப் படிப்பதற்காக. 2. யாகம் செய்யும் முறையின் அடிப்படையிலும் வேதத்தை அவ்வாறு நான்காகப் பிரித்தார். வேதவியாஸர் வேதத்தின் ஒரு சிறு பகுதியைத் தான் அவ்வாறு நான்காக யாகம் செய்வதற்காகப் பிரித்தார் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு யஜ்ஞமாத்ரிக வேதம் என்று பெயர்.

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் யார்?

மகாமுனி வியாஸர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் வேதவியாஸர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

Quiz

ராமசரிதமானஸின் முதல் குரு யார்?

ௐ ருʼஷிருவாச . நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ . ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் . ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ . யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ . தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வ....

ௐ ருʼஷிருவாச .
நிஹன்யமானம்ʼ தத்ஸைன்யமவலோக்ய மஹாஸுர꞉ .
ஸேனானீஶ்சிக்ஷுர꞉ கோபாத்³யயௌ யோத்³து⁴மதா²ம்பி³காம் .
ஸ தே³வீம்ʼ ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே(அ)ஸுர꞉ .
யதா² மேருகி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்க³ம்ʼ தோயவர்ஷேண தோயத³꞉ .
தஸ்ய சி²த்வா ததோ தே³வீ லீலயைவ ஶரோத்கரான் .
ஜகா⁴ன துரகா³ன்பா³ணைர்யந்தாரம்ʼ சைவ வாஜினாம் .
சிச்சே²த³ ச த⁴னு꞉ ஸத்³யோ த்⁴வஜம்ʼ சாதிஸமுச்ச்²ருʼதம் .
விவ்யாத⁴ சைவ கா³த்ரேஷு சி²ன்னத⁴ன்வானமாஶுகை³꞉ .
ஸச்சி²ன்னத⁴ன்வா விரதோ² ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதி²꞉ .
அப்⁴யதா⁴வத தாம்ʼ தே³வீம்ʼ க²ட்³க³சர்மத⁴ரோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸிம்ʼஹமாஹத்ய க²ட்³கே³ன தீக்ஷ்ணதா⁴ரேண மூர்த⁴னி .
ஆஜகா⁴ன பு⁴ஜே ஸவ்யே தே³வீமப்யதிவேக³வான் .
தஸ்யா꞉ க²ட்³கோ³ பு⁴ஜம்ʼ ப்ராப்ய பபா²ல ந்ருʼபநந்த³ன .
ததோ ஜக்³ராஹ ஶூலம்ʼ ஸ கோபாத³ருணலோசன꞉ .
சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து ப⁴த்³ரகால்யாம்ʼ மஹாஸுர꞉ .
ஜாஜ்வல்யமானம்ʼ தேஜோபீ⁴ ரவிபி³ம்ப³மிவாம்ப³ராத் .
த்³ருʼஷ்ட்வா ததா³பதச்சூ²லம்ʼ தே³வீ ஶூலமமுஞ்சத .
தேன தச்ச²ததா⁴ நீதம்ʼ ஶூலம்ʼ ஸ ச மஹாஸுர꞉ .
ஹதே தஸ்மின்மஹாவீர்யே மஹிஷஸ்ய சமூபதௌ .
ஆஜகா³ம க³ஜாரூட⁴ஶ்சாமரஸ்த்ரித³ஶார்த³ன꞉ .
ஸோ(அ)பி ஶக்திம்ʼ முமோசாத² தே³வ்யாஸ்தாமம்பி³கா த்³ருதம் .
ஹுங்காராபி⁴ஹதாம்ʼ பூ⁴மௌ பாதயாமாஸ நிஷ்ப்ரபா⁴ம் .
ப⁴க்³னாம்ʼ ஶக்திம்ʼ நிபதிதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ரோத⁴ஸமன்வித꞉ .
சிக்ஷேப சாமர꞉ ஶூலம்ʼ பா³ணைஸ்தத³பி ஸாச்சி²னத் .
தத꞉ ஸிம்ʼஹ꞉ ஸமுத்பத்ய க³ஜகும்பா⁴ந்தரே ஸ்தி²த꞉ .
பா³ஹுயுத்³தே⁴ன யுயுதே⁴ தேனோச்சைஸ்த்ரித³ஶாரிணா .
யுத்⁴யமானௌ ததஸ்தௌ து தஸ்மாந்நாகா³ன்மஹீம்ʼ க³தௌ .
யுயுதா⁴தே(அ)திஸம்ʼரப்³தௌ⁴ ப்ரஹாரைரதிதா³ருணை꞉ .
ததோ வேகா³த் க²முத்பத்ய நிபத்ய ச ம்ருʼகா³ரிணா .
கரப்ரஹாரேண ஶிரஶ்சாமரஸ்ய ப்ருʼத²க் க்ருʼதம் .
உத³க்³ரஶ்ச ரணே தே³வ்யா ஶிலாவ்ருʼக்ஷாதி³பி⁴ர்ஹத꞉ .
த³ந்தமுஷ்டிதலைஶ்சைவ கராலஶ்ச நிபாதித꞉ .
தே³வீ க்ருத்³தா⁴ க³தா³பாதைஶ்சூர்ணயாமாஸ சோத்³த⁴தம் .
பா³ஷ்கலம்ʼ பி⁴ந்தி³பாலேன பா³ணைஸ்தாம்ரம்ʼ ததா²ந்த⁴கம் .
உக்³ராஸ்யமுக்³ரவீர்யம்ʼ ச ததை²வ ச மஹாஹனும் .
த்ரிநேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ஜகா⁴ன பரமேஶ்வரீ .
பி³டா³லஸ்யாஸினா காயாத் பாதயாமாஸ வை ஶிர꞉ .
து³ர்த⁴ரம்ʼ து³ர்முக²ம்ʼ சோபௌ⁴ ஶரைர்னின்யே யமக்ஷயம் .
ஏவம்ʼ ஸங்க்ஷீயமாணே து ஸ்வஸைன்யே மஹிஷாஸுர꞉ .
மாஹிஷேண ஸ்வரூபேண த்ராஸயாமாஸ தான் க³ணான் .
காம்ʼஶ்சித்துண்ட³ப்ரஹாரேண கு²ரக்ஷேபைஸ்ததா²பரான் .
லாங்கூ³லதாடி³தாம்ʼஶ்சான்யான் ஶ்ருʼங்கா³ப்⁴யாம்ʼ ச விதா³ரிதான் .
வேகே³ன காம்ʼஶ்சித³பராந்நாதே³ன ப்⁴ரமணேன ச .
நி꞉ஶ்வாஸபவனேனான்யான்பாதயாமாஸ பூ⁴தலே .
நிபாத்ய ப்ரமதா²னீகமப்⁴யதா⁴வத ஸோ(அ)ஸுர꞉ .
ஸிம்ʼஹம்ʼ ஹந்தும்ʼ மஹாதே³வ்யா꞉ கோபம்ʼ சக்ரே ததோ(அ)ம்பி³கா .
ஸோ(அ)பி கோபான்மஹாவீர்ய꞉ கு²ரக்ஷுண்ணமஹீதல꞉ .
ஶ்ருʼங்கா³ப்⁴யாம்ʼ பர்வதானுச்சாம்ʼஶ்சிக்ஷேப ச நநாத³ ச .
வேக³ப்⁴ரமணவிக்ஷுண்ணா மஹீ தஸ்ய வ்யஶீர்யத .
லாங்கூ³லேனாஹதஶ்சாப்³தி⁴꞉ ப்லாவயாமாஸ ஸர்வத꞉ .
து⁴தஶ்ருʼங்க³விபி⁴ந்நாஶ்ச க²ண்ட³ம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ யயுர்க⁴னா꞉ .
ஶ்வாஸானிலாஸ்தா꞉ ஶதஶோ நிபேதுர்னப⁴ஸோ(அ)சலா꞉ .
இதி க்ரோத⁴ஸமாத்⁴மாதமாபதந்தம்ʼ மஹாஸுரம் .
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸா சண்டி³கா கோபம்ʼ தத்³வதா⁴ய ததா³கரோத் .
ஸா க்ஷிப்த்வா தஸ்ய வை பாஶம்ʼ தம்ʼ ப³ப³ந்த⁴ மஹாஸுரம் .
தத்யாஜ மாஹிஷம்ʼ ரூபம்ʼ ஸோ(அ)பி ப³த்³தோ⁴ மஹாம்ருʼதே⁴ .
தத꞉ ஸிம்ʼஹோ(அ)ப⁴வத்ஸத்³யோ யாவத்தஸ்யாம்பி³கா ஶிர꞉ .
சி²னத்தி தாவத் புருஷ꞉ க²ட்³க³பாணிரத்³ருʼஶ்யத .
தத ஏவாஶு புருஷம்ʼ தே³வீ சிச்சே²த³ ஸாயகை꞉ .
தம்ʼ க²ட்³க³சர்மணா ஸார்த⁴ம்ʼ தத꞉ ஸோ(அ)பூ⁴ன்மஹாக³ஜ꞉ .
கரேண ச மஹாஸிம்ʼஹம்ʼ தம்ʼ சகர்ஷ ஜக³ர்ஜ ச .
கர்ஷதஸ்து கரம்ʼ தே³வீ க²ட்³கே³ன நிரக்ருʼந்தத .
ததோ மஹாஸுரோ பூ⁴யோ மாஹிஷம்ʼ வபுராஸ்தி²த꞉ .
ததை²வ க்ஷோப⁴யாமாஸ த்ரைலோக்யம்ʼ ஸசராசரம் .
தத꞉ க்ருத்³தா⁴ ஜக³ன்மாதா சண்டி³கா பானமுத்தமம் .
பபௌ புன꞉ புனஶ்சைவ ஜஹாஸாருணலோசனா .
நனர்த³ சாஸுர꞉ ஸோ(அ)பி ப³லவீர்யமதோ³த்³த⁴த꞉ .
விஷாணாப்⁴யாம்ʼ ச சிக்ஷேப சண்டி³காம்ʼ ப்ரதி பூ⁴த⁴ரான் .
ஸா ச தான்ப்ரஹிதாம்ʼஸ்தேன சூர்ணயந்தீ ஶரோத்கரை꞉ .
உவாச தம்ʼ மதோ³த்³தூ⁴தமுக²ராகா³குலாக்ஷரம் .
தே³வ்யுவாச .
க³ர்ஜ க³ர்ஜ க்ஷணம்ʼ மூட⁴ மது⁴ யாவத்பிபா³ம்யஹம் .
மயா த்வயி ஹதே(அ)த்ரைவ க³ர்ஜிஷ்யந்த்யாஶு தே³வதா꞉ .
ருʼஷிருவாச .
ஏவமுக்த்வா ஸமுத்பத்ய ஸாரூடா⁴ தம்ʼ மஹாஸுரம் .
பாதே³னாக்ரம்ய கண்டே² ச ஶூலேனைனமதாட³யத் .
தத꞉ ஸோ(அ)பி பதா³க்ராந்தஸ்தயா நிஜமுகா²த்ததா³ .
அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸீத்³தே³வ்யா வீர்யேண ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ .
அர்த⁴நிஷ்க்ராந்த ஏவாஸௌ யுத்⁴யமானோ மஹாஸுர꞉ .
தயா மஹாஸினா தே³வ்யா ஶிரஶ்சி²த்த்வா நிபாதித꞉ .
ததோ ஹாஹாக்ருʼதம்ʼ ஸர்வம்ʼ தை³த்யஸைன்யம்ʼ நநாஶ தத் .
ப்ரஹர்ஷம்ʼ ச பரம்ʼ ஜக்³மு꞉ ஸகலா தே³வதாக³ணா꞉ .
துஷ்டுவுஸ்தாம்ʼ ஸுரா தே³வீம்ʼ ஸஹதி³வ்யைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ .
ஜகு³ர்க³ந்த⁴ர்வபதயோ நந்ருʼதுஶ்சாப்ஸரோக³ணா꞉ .
மார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வந்தரே தே³வீமாஹாத்ம்யே த்ருʼதீய꞉ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |