വിജയകരമായ ഭരണാധികാരിയാകാൻ ചൊവ്വ ഗായത്രി മന്ത്രം

42.2K

Comments

wji5b

ആരാണ് ബാദരായണന്‍?

വ്യാസമഹര്‍ഷിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാദരായണന്‍. ബദരീമരങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നിരുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.

ഏത് കടലിലാണ് ദ്വാരക മുങ്ങിയത്?

അറബിക്കടലില്‍.

Quiz

എന്താണ് കുഴിക്കാട്ട് പച്ച ?

ഓം അംഗാരകായ വിദ്മഹേ ഭൂമിപാലായ ധീമഹി| തന്നഃ കുജഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം അംഗാരകായ വിദ്മഹേ ഭൂമിപാലായ ധീമഹി|
തന്നഃ കുജഃ പ്രചോദയാത്|

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |