విజయవంతమైన పాలకుడు కావడానికి అంగారక గాయత్రీ మంత్రం

101.2K

Comments

e8ddc
Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Good Spiritual Service -Rajaram.D

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Read more comments

వేదవ్యాసుని తల్లిదండ్రులు ఎవరు?

పరాశర ఋషి మరియు సత్యవతి.

భీష్మాచార్య ఎవరి అవతారం?

భీష్మాచార్య అష్ట - వసువులు లో ఒకరి అవతారం

Quiz

విశ్వామిత్రుడు ఏ దేశానికి రాజు?

ఓం అంగారకాయ విద్మహే భూమిపాలాయ ధీమహి| తన్నః కుజః ప్రచోదయాత్|....

ఓం అంగారకాయ విద్మహే భూమిపాలాయ ధీమహి|
తన్నః కుజః ప్రచోదయాత్|

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |