ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕ್ಷೀರಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನಶ್ಚಂದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್|....

ಓಂ ಕ್ಷೀರಪುತ್ರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಮೃತತತ್ತ್ವಾಯ ಧೀಮಹಿ|
ತನ್ನಶ್ಚಂದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |