రక్షణ కోసం అంగారక గాయత్రీ మంత్రం

ఓం అంగారకాయ విద్మహే శక్తిహస్తాయ ధీమహి| తన్నో భౌమః ప్రచోదయాత్|....

ఓం అంగారకాయ విద్మహే శక్తిహస్తాయ ధీమహి|
తన్నో భౌమః ప్రచోదయాత్|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |