వరుణసూక్తం

100.9K
1.4K

Comments

q2vem
ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

ಈ ಮಂತ್ರವು ನನಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

✨ మీ మంత్రం వినడం చాలా శక్తివంతంగా ఉంది. -ఇంపల్లి సతీష్

Read more comments

Knowledge Bank

హనుమాన్ జీ ఏ లక్షణాలు లేదా సద్గుణాలను సూచిస్తాడు?

హనుమాన్ జీ భక్తి, విధేయత, ధైర్యం, బలం, వినయం మరియు నిస్వార్థతకు ప్రతీక. ఇది మీ స్వంత జీవితంలో ఈ సద్గుణాలను పొందుపరచడానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి మీకు స్ఫూర్తినిస్తుంది మరియు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది

స్వర్గలోకంలో ఎవరైనా ఎంతకాలం ఉండగలరు?

మహాభారతం 3.191 ప్రకారం, స్వర్గలోకంలో ఉండే కాలం వ్యక్తి భూమిపై చేసిన మంచి పనుల పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భూమిపై ఉన్న వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తి చేసిన మంచి పనులను గుర్తు చేసుకోవడం మర్చిపోయినప్పుడు, అతన్ని స్వర్గలోకం నుండి బయటకు పంపించేస్తారు.

Quiz

అథర్వవేదంలోని పైప్పలాడ శాఖకు చెందిన వారు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు?

ఉదు॑త్త॒మం వ॑రుణ॒పాశ॑మ॒స్మదవా॑ధ॒మం విమ॑ధ్య॒మꣳ శ్ర॑థాయ . అథా॑ వ॒యమా॑దిత్యవ్ర॒తే తవానా॑గసో॒ అది॑తయే స్యామ . అస్త॑భ్నా॒ద్॒ ద్యామృ॑ష॒భో అం॒తరి॑క్ష॒మమి॑మీత వరి॒మాణం॑ పృథి॒వ్యా ఆసీ॑ద॒ద్విశ్వా॒ భువ॑నాని స॒మ్రాడ్వి....

ఉదు॑త్త॒మం వ॑రుణ॒పాశ॑మ॒స్మదవా॑ధ॒మం విమ॑ధ్య॒మꣳ శ్ర॑థాయ .
అథా॑ వ॒యమా॑దిత్యవ్ర॒తే తవానా॑గసో॒ అది॑తయే స్యామ .
అస్త॑భ్నా॒ద్॒ ద్యామృ॑ష॒భో అం॒తరి॑క్ష॒మమి॑మీత వరి॒మాణం॑ పృథి॒వ్యా
ఆసీ॑ద॒ద్విశ్వా॒ భువ॑నాని స॒మ్రాడ్విశ్వేత్తని॒ వరు॑ణస్య వ్ర॒తాని॑ .
యత్కించే॒దం వ॑రుణ॒దైవ్యై॒ జనే॑ఽభిద్రో॒హం మ॑ను॒ష్యా᳚శ్చరామసి .
అచి॑త్తీయత్తవ॒ ధర్మా॑ యుయోపి॒మ మా న॒స్తస్మా॒దేన॑సో దేవ రీరిషః ..
కి॒త॒వాసో॒ యద్రి॑రి॒పుర్న దీ॒వి యద్వా॑ఘా స॒త్యము॒తయన్న వి॒ద్మ .
సర్వా॒ తా విష్య॑ శిథి॒రేవ॑ దే॒వథా॑ తే స్యామ వరుణప్రి॒యాసః॑ ..
అవ॑ తే॒ హేడో॑ వరుణ॒ నమో॑భి॒రవ॑య॒జ్ఞేభి॑రీమహే హ॒విర్భిః॑ .
క్షయ॑న్న॒స్మభ్య॑మసురప్రచేతో॒ రాజ॒న్నేనాꣳ॑సిశిశ్రథః కృ॒తాని॑ ..
తత్వా॑యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒స్తదాశా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ .
అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ధ్యురు॑శꣳస॒ మా న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ..

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |