வருண சூக்தம்

71.4K

Comments

bjapi
பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

நன்மைகள் நிறைந்த மந்திரம் -காயத்திரி சிவசுப்பிரமணியன்

இது சாமானியர்களுக்கு ஓரு பொக்கிஷம் -முரளிதரன்

இது எனது பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்க உதவுகிறது 🙏 -கீர்த்தனா

எனது பிரச்சினைகளுக்கு நிவாரணம் தேவை 🙏 -தேவி கண்ணன்

Read more comments

Knowledge Bank

ரிஷிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை என்ன?

ரிஷி என்பவர் முழு ஞானம் அடைந்தவர் ஆவார். அவரின் ஞானத்தின் வெளிப்பாடே மந்திரங்கள் ஆகும். முனிவர் என்பவர் ஞானம், புத்திக்கூர்மை மற்றும் நிலையான புத்தி உள்ளவர் ஆவார். முனிவர்களும் தாம் கூறும் கூற்றில் நிதானம் உள்ளவர்கள் ஆவார்.

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

Quiz

இவற்றில் எது ப்ரஸ்தான த்ரயீயின் பகுதி இல்லை?

உது³॑த்த॒மம் வ॑ருண॒பாஶ॑ம॒ஸ்மத³வா॑த⁴॒மம் விம॑த்⁴ய॒மꣳ ஶ்ர॑தா²ய . அதா²॑ வ॒யமா॑தி³த்யவ்ர॒தே தவானா॑க³ஸோ॒ அதி³॑தயே ஸ்யாம . அஸ்த॑ப்⁴னா॒த்³॒ த்³யாம்ரு॑ஷ॒போ⁴ அ॒ந்தரி॑க்ஷ॒மமி॑மீத வரி॒மாணம்॑ ப்ருதி²॒வ்யா ஆஸீ॑த³॒த்³விஶ்வா....

உது³॑த்த॒மம் வ॑ருண॒பாஶ॑ம॒ஸ்மத³வா॑த⁴॒மம் விம॑த்⁴ய॒மꣳ ஶ்ர॑தா²ய .
அதா²॑ வ॒யமா॑தி³த்யவ்ர॒தே தவானா॑க³ஸோ॒ அதி³॑தயே ஸ்யாம .
அஸ்த॑ப்⁴னா॒த்³॒ த்³யாம்ரு॑ஷ॒போ⁴ அ॒ந்தரி॑க்ஷ॒மமி॑மீத வரி॒மாணம்॑ ப்ருதி²॒வ்யா
ஆஸீ॑த³॒த்³விஶ்வா॒ பு⁴வ॑னானி ஸ॒ம்ராட்³விஶ்வேத்தனி॒ வரு॑ணஸ்ய வ்ர॒தானி॑ .
யத்கிஞ்சே॒த³ம் வ॑ருண॒தை³வ்யை॒ ஜனே॑(அ)பி⁴த்³ரோ॒ஹம் ம॑னு॒ஷ்யா᳚ஶ்சராமஸி .
அசி॑த்தீயத்தவ॒ த⁴ர்மா॑ யுயோபி॒ம மா ந॒ஸ்தஸ்மா॒தே³ன॑ஸோ தே³வ ரீரிஷ꞉ ..
கி॒த॒வாஸோ॒ யத்³ரி॑ரி॒புர்ன தீ³॒வி யத்³வா॑கா⁴ ஸ॒த்யமு॒தயன்ன வி॒த்³ம .
ஸர்வா॒ தா விஷ்ய॑ ஶிதி²॒ரேவ॑ தே³॒வதா²॑ தே ஸ்யாம வருணப்ரி॒யாஸ॑꞉ ..
அவ॑ தே॒ ஹேடோ³॑ வருண॒ நமோ॑பி⁴॒ரவ॑ய॒ஜ்ஞேபி⁴॑ரீமஹே ஹ॒விர்பி⁴॑꞉ .
க்ஷய॑ன்ன॒ஸ்மப்⁴ய॑மஸுரப்ரசேதோ॒ ராஜ॒ன்னேனாꣳ॑ஸிஶிஶ்ரத²꞉ க்ரு॒தானி॑ ..
தத்வா॑யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வந்த³॑மான॒ஸ்ததா³ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி⁴॑꞉ .
அஹே॑ட³மானோ வருணே॒ஹ போ³॒த்⁴யுரு॑ஶꣳஸ॒ மா ந॒ ஆயு॒꞉ ப்ரமோ॑ஷீ꞉ ..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |