ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಹು ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶೂಲಧರಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತನ್ನೋ ರಾಹುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.....

ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಶೂಲಧರಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನೋ ರಾಹುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |