శక్తి కోసం రాహు గాయత్రీ మంత్రం

ఓం శిరోరూపాయ విద్మహే ఛాయాసుతాయ ధీమహి. తన్నో రాహుః ప్రచోదయాత్.....

ఓం శిరోరూపాయ విద్మహే ఛాయాసుతాయ ధీమహి.
తన్నో రాహుః ప్రచోదయాత్.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |