ശക്തിക്കായി രാഹു ഗായത്രി മന്ത്രം

56.7K

Comments

aG234

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

എന്താണ് ഭഗവതി എന്നതിന്‍റെ അര്‍ഥം?

ഐശ്വര്യം, ധര്‍മ്മം, യശസ്സ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവയാറിനേയും ഭഗങ്ങള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത്.

Quiz

ഗുരുവായൂരില്‍ ഭഗവാന്‍റെ എത്ര ഭാവങ്ങളാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ?

ഓം ശിരോരൂപായ വിദ്മഹേ ഛായാസുതായ ധീമഹി. തന്നോ രാഹുഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം ശിരോരൂപായ വിദ്മഹേ ഛായാസുതായ ധീമഹി.
തന്നോ രാഹുഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |