रघुपति राघव राजा राम - राम धुन

 

रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम|
सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालग्राम|
भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जनप्रिय सीताराम|
जानकीरमणा सीताराम जयजय राघव सीताराम|
रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम|
रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम|

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |