மிகுதி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான லட்சுமி மந்திரம்

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ மஹாலக்ஷ்மி மஹாலக்ஷ்மி ஏஹ்யேஹி ஸர்வஸௌபாக்யம்ʼ மே தேஹி ஸ்வாஹா .....

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ மஹாலக்ஷ்மி மஹாலக்ஷ்மி ஏஹ்யேஹி ஸர்வஸௌபாக்யம்ʼ மே தேஹி ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |