Ganesha Beeja Mantra

Click here for audio

गणपतिबीजमन्त्रः

अस्य श्री गणपतिबीजमन्त्रस्य
गणकऋषिः
निचृद्गायत्रीच्छन्दः
गणपतिर्देवता
गणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः

करन्यासः

गाम् - अंगुष्ठाभ्यां नमः
गीम् - तर्जनीभ्यां नमः
गूम् - मध्यमाभ्यां नमः
गैम् - अनामिकाभ्यां नमः
गौम् - कनिष्ठिकाभ्यां नमः
गः - करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

अङ्गन्यासः

गाम् - हृदयाय नमः
गीम् - शिरसे स्वाहा
गूम् - शिखायै वषट्
गैम् - कवचाय हुं
गौम् - नेत्रत्रयाय वौषट्
गः - अस्त्राय फट्

ध्यानम्

रक्तो रक्ताङ्गरागांशुक - कुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि -
र्नेत्रैर्युक्तस्त्रिभिर्वामन - करचरणो बीजपूरात्तनासः।
हस्ताग्राक्लिप्त - पाशाङ्कुशवरदो नागवक्त्रोऽहिभूषो
देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्नराजः॥

मानसपूजा

वम् - अबात्मना जलं कल्पयामि
लम् - पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि
हम् - आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि
यम् - वाय्वात्मना धूपं कल्पयामि
रम् - अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि
ठ्वम् - अमृतात्माना नैवेद्यं कल्पयामि

मन्त्रः

ॐ गम्

उत्तरन्यासः

गाम् - अंगुष्ठाभ्यां नमः
गीम् - तर्जनीभ्यां नमः
गूम् - मध्यमाभ्यां नमः
गैम् - अनामिकाभ्यां नमः
गौम् - कनिष्ठिकाभ्यां नमः
गः - करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

गाम् - हृदयाय नमः
गीम् - शिरसे स्वाहा
गूम् - शिखायै वषट्
गैम् - कवचाय हुं
गौम् - नेत्रत्रयाय वौषट्
गः - अस्त्राय फट्

गणकऋषिः
निचृद्गायत्रीच्छन्दः
गणपतिर्देवता

रक्तो रक्ताङ्गरागांशुक - कुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि -
र्नेत्रैर्युक्तस्त्रिभिर्वामन - करचरणो बीजपूरात्तनासः।
हस्ताग्राक्लिप्त - पाशाङ्कुशवरदो नागवक्त्रोऽहिभूषो
देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्नराजः॥

वम् - अबात्मना जलं कल्पयामि
लम् - पृथिव्यात्मना गन्धं कल्पयामि
हम् - आकाशात्मना पुष्पं कल्पयामि
यम् - वाय्वात्मना धूपं कल्पयामि
रम् - अग्न्यात्मना दीपं कल्पयामि
ठ्वम् - अमृतात्माना नैवेद्यं कल्पयामि

मया कृतम् इदं जपम् ॐ तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु

ganapatibeejamantrah'

asya shree ganapatibeejamantrasya
ganakari'shih'
nichri'dgaayatreechchhandah'
ganapatirdevataa
ganapatipreetyarthe jape viniyogah'

karanyaasah'

gaam - angusht'haabhyaam namah'
geem - tarjaneebhyaam namah'
goom - madhyamaabhyaam namah'
gaim - anaamikaabhyaam namah'
gaum - kanisht'hikaabhyaam namah'
gah' - karatalakarapri'sht'haabhyaam namah'

anganyaasah'

gaam - hri'dayaaya namah'
geem - shirase svaahaa
goom - shikhaayai vashat'
gaim - kavachaaya hum
gaum - netratrayaaya vaushat'
gah' - astraaya phat'

dhyaanam

rakto raktaangaraagaamshuka - kusumayutastundilashchandramauli -
rnetrairyuktastribhirvaamana - karacharano beejapooraattanaasah'.
hastaagraaklipta - paashaankushavarado naagavaktro'hibhoosho
devah' padmaasano vo bhavatu natasuro bhootaye vighnaraajah'..

maanasapoojaa

vam - abaatmanaa jalam kalpayaami
lam - pri'thivyaatmanaa gandham kalpayaami
ham - aakaashaatmanaa pushpam kalpayaami
yam - vaayvaatmanaa dhoopam kalpayaami
ram - agnyaatmanaa deepam kalpayaami
t'hvam - amri'taatmaanaa naivedyam kalpayaami

mantrah'

om gam

uttaranyaasah'

gaam - angusht'haabhyaam namah'
geem - tarjaneebhyaam namah'
goom - madhyamaabhyaam namah'
gaim - anaamikaabhyaam namah'
gaum - kanisht'hikaabhyaam namah'
gah' - karatalakarapri'sht'haabhyaam namah'

gaam - hri'dayaaya namah'
geem - shirase svaahaa
goom - shikhaayai vashat'
gaim - kavachaaya hum
gaum - netratrayaaya vaushat'
gah' - astraaya phat'

ganakari'shih'
nichri'dgaayatreechchhandah'
ganapatirdevataa

rakto raktaangaraagaamshuka - kusumayutastundilashchandramauli -
rnetrairyuktastribhirvaamana - karacharano beejapooraattanaasah'.
hastaagraaklipta - paashaankushavarado naagavaktro'hibhoosho
devah' padmaasano vo bhavatu natasuro bhootaye vighnaraajah'..

vam - abaatmanaa jalam kalpayaami
lam - pri'thivyaatmanaa gandham kalpayaami
ham - aakaashaatmanaa pushpam kalpayaami
yam - vaayvaatmanaa dhoopam kalpayaami
ram - agnyaatmanaa deepam kalpayaami
t'hvam - amri'taatmaanaa naivedyam kalpayaami

mayaa kri'tam idam japam om tat sat brahmaarpanamastu

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446