കലയിലെ വിജയത്തിനായുള്ള ചന്ദ്ര ഗായത്രി മന്ത്രം

ഓം നിശാകരായ വിദ്മഹേ കലാനാഥായ ധീമഹി| തന്നഃ സോമഃ പ്രചോദയാത്|....

ഓം നിശാകരായ വിദ്മഹേ കലാനാഥായ ധീമഹി|
തന്നഃ സോമഃ പ്രചോദയാത്|

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |