நிலம் மற்றும் சொத்து பெறுவதற்கு பூ சூக்தம்

ௐ பூ⁴மிர்பூ⁴ம்னா த்³யௌர்வரிணா(அ)ந்தரிக்ஷம்ʼ மஹித்வா . உபஸ்தே² தே தே³வ்யதி³தே(அ)க்³னிமந்நாத³-மந்நாத்³யாயாத³தே⁴ .. ஆ(அ)யங்கௌ³꞉ ப்ருʼஶ்நிரக்ரமீ த³ஸனன்மாதரம்புன꞉ . பிதரம்ʼ ச ப்ரயந்த்ஸுவ꞉ .. த்ரிக³ம்ʼஶத்³தா⁴ம விராஜதி வாக்பதங....

ௐ பூ⁴மிர்பூ⁴ம்னா த்³யௌர்வரிணா(அ)ந்தரிக்ஷம்ʼ மஹித்வா . உபஸ்தே² தே
தே³வ்யதி³தே(அ)க்³னிமந்நாத³-மந்நாத்³யாயாத³தே⁴ .. ஆ(அ)யங்கௌ³꞉ ப்ருʼஶ்நிரக்ரமீ
த³ஸனன்மாதரம்புன꞉ . பிதரம்ʼ ச ப்ரயந்த்ஸுவ꞉ .. த்ரிக³ம்ʼஶத்³தா⁴ம
விராஜதி வாக்பதங்கா³ய ஶிஶ்ரியே . ப்ரத்யஸ்ய வஹ த்³யுபி⁴꞉ .. அஸ்ய
ப்ராணாத³பானத்யந்தஶ்சரதி ரோசனா . வ்யக்²யன் மஹிஷ꞉ ஸுவ꞉ ..
யத்த்வா க்ருத்³த⁴꞉ பரோவபமன்யுனா யத³வர்த்யா . ஸுகல்பமக்³னே தத்தவ
புனஸ்த்வோத்³தீ³பயாமஸி .. யத்தே மன்யுபரோப்தஸ்ய ப்ருʼதி²வீமனுத³த்⁴வஸே . ஆதி³த்யா
விஶ்வே தத்³தே³வா வஸவஶ்ச ஸமாப⁴ரன் ..
மனோ ஜ்யோதிர் ஜுஷதாம் ஆஜ்யம்ʼ விச்சி²ன்னம்ʼ யஜ்ஞꣳ ஸம் இமம்ʼ த³தா⁴து .
ப்³ருʼஹஸ்பதிஸ் தனுதாம் இமம்ʼ நோ விஶ்வே தே³வா இஹ மாத³யந்தாம் ..
ஸப்த தே அக்³னே ஸமித⁴꞉ ஸப்த ஜிஹ்வா꞉ ஸப்த 3 ருʼஷய꞉ ஸப்த தா⁴ம ப்ரியாணி .
ஸப்த ஹோத்ரா꞉ ஸப்ததா⁴ த்வா யஜந்தி ஸப்த யோநீர் ஆ ப்ருʼணஸ்வா க்⁴ருʼதேன ..
புனர் ஊர்ஜா நி வர்தஸ்வ புனர் அக்³ன இஷாயுஷா .
புனர் ந꞉ பாஹி விஶ்வத꞉ ..
ஸஹ ரய்யா நி வர்தஸ்வாக்³னே பின்வஸ்வ தா⁴ரயா .
விஶ்வப்ஸ்னியா விஶ்வதஸ் பரி ..
லேக꞉ ஸலேக꞉ ஸுலேகஸ் தே ந ஆதி³த்யா ஆஜ்யம்ʼ ஜுஷாணா வியந்து கேத꞉ ஸகேத꞉ ஸுகேதஸ் தே ந ஆதி³த்யா ஆஜ்யம்ʼ ஜுஷாணா வியந்து விவஸ்வாꣳ அதி³திர் தே³வஜூதிஸ் தே ந ஆதி³த்யா ஆஜ்யம்ʼ ஜுஷாணா வியந்து ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |