భూమి మరియు ఆస్తి పొందడం కోసం భూ సూక్తం

30.8K

Comments

d3zsh
ఈ మంత్రం నా ఆత్మకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 -కావ్య

🙌 దేవుని మంత్రాలు నాకు ఉత్తేజాన్ని ఇస్తాయి, ధన్యవాదాలు. -vijay shankar

ఈ మంత్రాలు నాకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇస్తాయి. -గొల్లపూడి సాయిరాం

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం -Tirumalareddy Siva Rama Krishna Reddy

దేవుని మంత్రాల కోసం ధన్యవాదాలు, అవి నా ఆత్మను ఉత్తేజింపజేస్తాయి. 🙌 -కలికిరి సాంబశివ

Read more comments

ధృతరాష్ట్రునికి ఎంతమంది పిల్లలు?

కురు రాజు అయిన ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం 102 మంది పిల్లలు. అతనికి కౌరవులు అని పిలువబడే వంద మంది కుమారులు, దుశ్శాల అనే కుమార్తె మరియు గాంధారి దాసి నుండి జన్మించిన యుయుత్సుడు అనే మరో కుమారుడు ఉన్నారు. మహాభారతంలోని పాత్రల గురించి అర్థం చేసుకోవడం, దాని గొప్ప కథనం పట్ల మీ ప్రశంసలను మరింతగా పెంచుతుంది

దేవతల పురోహితుడు

బృహస్పతి దేవతల గురువు మరియు పురోహితుడు. వారు దేవతలకు యజ్ఞాలు మరియు ఇతర ధార్మిక కర్మలను నిర్వహిస్తారు. ఆయనను దేవగురు అని కూడా పిలుస్తారు. పురాణాలు మరియు వేద సాహిత్యంలో బృహస్పతిని జ్ఞానం మరియు విద్యా దేవతగా భావిస్తారు, మరియు ఆయన దేవతలకు ధర్మ మరియు నీతి బోధిస్తారు. బృహస్పతి గ్రహాలలో ఒకరిగా కూడా పరిగణించబడతారు మరియు ఆయనను గురువు అని పిలుస్తారు. బృహస్పతి గురించి చాలా వేద మరియు పురాణ గ్రంథాలలో దేవతల ప్రధాన పురోహితుడు అని ప్రస్తావన ఉంది.

Quiz

శకుని జన్మస్థలం?

ఓం భూమిర్భూమ్నా ద్యౌర్వరిణాఽన్తరిక్షం మహిత్వా . ఉపస్థే తే దేవ్యదితేఽగ్నిమన్నాద-మన్నాద్యాయాదధే .. ఆఽయంగౌః పృశ్నిరక్రమీ దసనన్మాతరంపునః . పితరం చ ప్రయంత్సువః .. త్రిగంశద్ధామ విరాజతి వాక్పతంగాయ శిశ్రియే . ప్రత్యస్య వహ ....

ఓం భూమిర్భూమ్నా ద్యౌర్వరిణాఽన్తరిక్షం మహిత్వా . ఉపస్థే తే
దేవ్యదితేఽగ్నిమన్నాద-మన్నాద్యాయాదధే .. ఆఽయంగౌః పృశ్నిరక్రమీ
దసనన్మాతరంపునః . పితరం చ ప్రయంత్సువః .. త్రిగంశద్ధామ
విరాజతి వాక్పతంగాయ శిశ్రియే . ప్రత్యస్య వహ ద్యుభిః .. అస్య
ప్రాణాదపానత్యంతశ్చరతి రోచనా . వ్యఖ్యన్ మహిషః సువః ..
యత్త్వా క్రుద్ధః పరోవపమన్యునా యదవర్త్యా . సుకల్పమగ్నే తత్తవ
పునస్త్వోద్దీపయామసి .. యత్తే మన్యుపరోప్తస్య పృథివీమనుదధ్వసే . ఆదిత్యా
విశ్వే తద్దేవా వసవశ్చ సమాభరన్ ..
మనో జ్యోతిర్ జుషతాం ఆజ్యం విచ్ఛిన్నం యజ్ఞꣳ సం ఇమం దధాతు .
బృహస్పతిస్ తనుతాం ఇమం నో విశ్వే దేవా ఇహ మాదయంతాం ..
సప్త తే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వాః సప్త 3 ఋషయః సప్త ధామ ప్రియాణి .
సప్త హోత్రాః సప్తధా త్వా యజంతి సప్త యోనీర్ ఆ పృణస్వా ఘృతేన ..
పునర్ ఊర్జా ని వర్తస్వ పునర్ అగ్న ఇషాయుషా .
పునర్ నః పాహి విశ్వతః ..
సహ రయ్యా ని వర్తస్వాగ్నే పిన్వస్వ ధారయా .
విశ్వప్స్నియా విశ్వతస్ పరి ..
లేకః సలేకః సులేకస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు కేతః సకేతః సుకేతస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు వివస్వాꣳ అదితిర్ దేవజూతిస్ తే న ఆదిత్యా ఆజ్యం జుషాణా వియంతు ..

Mantras

Mantras

మంత్రాలు

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |