എന്താണ് യുഗം?

 

യുഗത്തെപ്പറ്റി മനസിലാക്കണമെങ്കില്‍ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലെ കാലഗണനയെപ്പറ്റി മൊത്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

 

എന്താണ് കല്പം?

ഒരിക്കല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ പ്രപഞ്ചം 432 കോടി വര്‍ഷങ്ങ‍ള്‍ നിലനില്‍ക്കും. 

ഈ കാലയളവിനാണ് കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. 

ഇതിനുശേഷം നൈമിത്തിക പ്രളയം.

 

Click below to listen to Karuna Chaivan Enthu | P Jayachandran 

 

Karuna Chaivan Enthu | P Jayachandran | Irayimman Thambi |

 

എന്താണ് മന്വന്തരം?

ഒരു കല്പത്തിനുള്ളില്‍ 14 മന്വന്തരങ്ങളാണുള്ളത്.

 

എന്താണ് ചതുര്യുഗം അല്ലെങ്കില്‍ മഹായുഗം?

71 ചതുര്യുഗങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മഹായുഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ഒരു മന്വന്തരം.

കൃതയുഗം - ത്രേതായുഗം - ദ്വാപരയുഗം - കലിയുഗം ഇവ നാലും ചേര്‍ന്നതാണ് ഒരു ചതുര്യുഗം. 

ഇതിങ്ങനെ ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 

കൃതയുഗത്തിന് സത്യയുഗം എന്നും പറയും.

 

യുഗങ്ങളില്‍ എത്ര വര്‍ഷങ്ങളാണുള്ളത്?

കൃതയുഗം - 17,28,000

ത്രേതായുഗം - 12,96,000

ദ്വാപരയുഗം - 8,64,000

കലിയുഗം - 4,32,000

 

ഇപ്പോള്‍ ഏത് യുഗമാണ് നടക്കുന്നത്?

ഈ കല്പത്തിന്‍റെ പേര് ശ്വേതവരാഹകല്പം. 

ഇതില്‍ ഏഴാമത് മന്വന്തരമായ വൈവസ്വതമന്വന്തരത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചതുര്യുഗമാണിപ്പോള്‍. 

നമ്മളിപ്പോള്‍ കലിയുഗത്തിലാണ്. 

ഇതാരംഭിച്ച വര്‍ഷം 3102 BC. 

കലിയുഗത്തിന്‍റെ അവസാനം 4,28,899 AD യില്‍.

2021 AD യില്‍ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് 1,96,08,53,123 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

 

Yuga time

Recommended for you

കുടുംബത്തില്‍ ഐക്യം തേടി പ്രാര്‍ഥന

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize