చదువులో విజయం కోసం సరస్వతి మంత్రం

 

Saraswati Mantra

 

ఓం వాం శ్రీం హ్రీం స్ఫ్యేం హ్యౌం స్వాహా.....

ఓం వాం శ్రీం హ్రీం స్ఫ్యేం హ్యౌం స్వాహా.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |