చదువులో విజయం కోసం సరస్వతి మంత్రం

13.0K

Comments

4tskk
మీరు అనుగ్రహించిన చదువు వల్ల అన్నం తింటున్నాము తల్లి. కృతజ్ఞతలు తల్లి.🙏 -Parsharamulu

O చదువుల తల్లి సరస్వతి మాత నమోన్నమః🙏 -Gopikrishna

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా | యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా | సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా | -Prasadkumar

చదువుల్లా తల్లి సరస్వతి దేవి మీ ఆశిశులు నాకు ఎప్పటికీ ఉండాలి తల్లి🙏 -Shailaja

----- ॐ ----- శుక్లాం బ్రహ్మ-విచార-సార-పరమామ్ ఆద్యాం జగద్-వ్యాపినీం వీణాపుస్తకధారిణీం అభయదాం జాద్ద్యా-అంధకారా-అపహామ్ | హస్తే స్ఫాటికమాలికాం విదధతీం పద్మాసనే సంస్థితాం -devaraju

Read more comments

వ్యాసుడు వేదాన్ని నాలుగు భాగాలుగా ఎందుకు విభజించాడు?

1.నేర్చుకునే సౌలభ్యం కోసం. 2.యజ్ఞాలలో వాటి అన్వయం ఆధారంగా వేదం విభజించబడింది మరియు సంకలనం చేయబడింది. వేదవ్యాసుడు యజ్ఞాలు చేయడంలో ఉపయోగపడే వేదాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే విభజించి సంగ్రహించాడని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని యజ్ఞమాత్రికవేదం అంటారు.

భక్తి గురించి శ్రీ అరబిందో -

భక్తి అనేది బుద్ధికి సంబంధించినది కాదు, హృదయానికి సంబంధించినది; అది పరమాత్మ కోసం ఆత్మ వాంఛ

Quiz

కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి నాంది పలికే శంఖంను మొదట పూరించినది ఎవరు?

ఓం వాం శ్రీం హ్రీం స్ఫ్యేం హ్యౌం స్వాహా.....

ఓం వాం శ్రీం హ్రీం స్ఫ్యేం హ్యౌం స్వాహా.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |