உங்களை இனிமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மாற்ற மந்திரம்

இயம் வீருன் மது⁴ஜாதா மது⁴னா த்வா க²நாமஸி . மதோ⁴ரதி⁴ ப்ரஜாதாஸி ஸா நோ மது⁴மதஸ்க்ருதி⁴ ..1.. ஜிஹ்வாயா அக்³ரே மது⁴ மே ஜிஹ்வாமூலே மதூ⁴லகம் . மமேத³ஹ க்ரதாவஸோ மம சித்தமுபாயஸி ..2.. மது⁴மன் மே நிக்ரமணம் மது⁴மன் மே பராயணம் . வாச....

இயம் வீருன் மது⁴ஜாதா மது⁴னா த்வா க²நாமஸி .
மதோ⁴ரதி⁴ ப்ரஜாதாஸி ஸா நோ மது⁴மதஸ்க்ருதி⁴ ..1..
ஜிஹ்வாயா அக்³ரே மது⁴ மே ஜிஹ்வாமூலே மதூ⁴லகம் .
மமேத³ஹ க்ரதாவஸோ மம சித்தமுபாயஸி ..2..
மது⁴மன் மே நிக்ரமணம் மது⁴மன் மே பராயணம் .
வாசா வதா³மி மது⁴மத்³பூ⁴யாஸம் மது⁴ஸந்த்³ருஶ꞉ ..3..
மதோ⁴ரஸ்மி மது⁴தரோ மது³கா⁴ன் மது⁴மத்தர꞉ .
மாமித்கில த்வம் வனா꞉ ஶாகா²ம் மது⁴மதீமிவ ..4..
பரி த்வா பரிதத்னுனேக்ஷுணாகா³மவித்³விஷே .
யதா² மாம் கமின்யஸோ யதா² மன் நாபகா³ அஸ꞉ ..5..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |