समृद्धि के लिए वास्तु पुरुष मंत्र

ॐ श्रीशाय नमः। ॐ धीशाय नमः। ॐ सुगेहेशाय नमः। ॐ भाग्यदय नमः। ॐ भूतिदायकाय नमः। ॐ गोत्रपालाय नमः। ॐ क्षेत्रपालाय नमः। ॐ पशुपालाय नमः। ॐ वसुप्रदाय नमः। ॐ सौख्यदाय नमः। ॐ शुभदाय नमः। ॐ शर्मणे नमः। ॐ स....

ॐ श्रीशाय नमः।
ॐ धीशाय नमः।
ॐ सुगेहेशाय नमः।
ॐ भाग्यदय नमः।
ॐ भूतिदायकाय नमः।
ॐ गोत्रपालाय नमः।
ॐ क्षेत्रपालाय नमः।
ॐ पशुपालाय नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ सौख्यदाय नमः।
ॐ शुभदाय नमः।
ॐ शर्मणे नमः।
ॐ सर्वमङ्गलकारकाय नमः।
ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदाय नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ सर्वलोकहितङ्कराय नमः।
ॐ गृहाध्यक्षाय नमः।
ॐ वनाध्यक्षाय नमः।
ॐ दुर्गाध्यक्षाय नमः।
ॐ पुराधिपाय नमः।
ॐ ग्रामाधिवासिने नमः।
ॐ शैलेशाय नमः।
ॐ राष्ट्रधारिणे नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ जलस्थानप्रियाय नमः।
ॐ हृद्याय नमः।
ॐ देवायतनशङ्कराय नमः।
ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः।
ॐ पूज्याय नमः।
ॐ प्रसन्नशरणोदयाय नमः।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
ॐ विश्वममूर्तये नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ भुवनमोदकाय नमः।
ॐ ब्रह्माण्डनायकाय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ ब्रह्मेशानहरिप्रियाय नमः।
ॐ अग्निशीर्षाय नमः।
ॐ अनिलवक्त्राय नमः।
ॐ दित्यंबुदाधिपनेत्राय नमः।
ॐ जयन्तादितिकर्णाय नमः।
ॐ सोमार्कभुजरञ्जिताय नमः।
ॐ महेन्द्रचरकोरस्थाय नमः।
ॐ पृथ्वीधरार्यमास्तनाय नमः।
ॐ सत्यादिदेवबाहवे नमः।
ॐ रुद्रादिकरमण्डिताय नमः।
ॐ अजहृदे नमः।
ॐ वरुणोरवे नमः।
ॐ मित्रोदरविराजिताय नमः।
ॐ पित्र्यङ्घ्रिद्वयोपेताय नमः।
ॐ सुग्रीवचरणाय नमः।
ॐ एकाशीतिपदोत्पन्नाय नमः।
ॐ चतुःषष्टिपदाय नमः।
ॐ षोडशपदभूयिष्ठाय नमः।
ॐ शतपदाभिधाय नमः।
ॐ वराय नमः।
ॐ ग्रामार्वणहिताय नमः।
ॐ भद्राय नमः।
ॐ क्षेत्रार्वणवशिने नमः।
ॐ गृहार्वणविरूप्याय नमः।
ॐ दिगर्वणप्रभाविताय नमः।
ॐ प्राचीमुखाय नमः।
ॐ वारुणास्याय नमः।
ॐ दक्षिणोन्मुखाय नमः।
ॐ कौबेरीमुखवर्तिने नमः।
ॐ यथाकालप्रवर्तकाय नमः।
ॐ कुक्षिस्थशम्भुप्रणयिने नमः।
ॐ ध्वजाय शुभकृते नमः।
ॐ गजाय सुखदायिने नमः।
ॐ सिंहाय जयदायकाय नमः।
ॐ वृषभाय प्रियाय नमः।
ॐ इतराय विप्रियाय नमः।
ॐ प्राचीस्थायिने नमः।
ॐ वह्निपाकाय नमः।
ॐ याम्यशायिने नमः।
ॐ जलाशनाय नमः।
ॐ नैर्ऋतिस्थहेतिधानाय नमः।
ॐ वायवीयपशुप्रभवे नमः।
ॐ धयेशदिग्धनागाराय नमः।
ॐ ईशान्यार्चनतत्पराय नमः।
ॐ ग्रहमित्राय नमः।
ॐ दिक्पतये नमः।
ॐ तारानुगुणवर्तनाय नमः।
ॐ सुविधिप्रदानुकूलिने नमः।
ॐ शुभराशिनिवर्धनाय नमः।
ॐ शकारसप्तकश्रेष्ठाय नमः।
ॐ स्थिरलग्नवशिने नमः।
ॐ शुभवासरपूज्याय नमः।
ॐ पञचभूतहितायतये नमः।
ॐ पाञ्चालादिकवाटाय नमः।
ॐ तत्तद्दिग्द्वारशोभिताय नमः।
ॐ भूशय्यानिरताय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ भूशुद्धिप्रियदायकाय नमः।
ॐ शल्योन्मूलनप्रीताय नमः।
ॐ स्वादूदकनिधिप्रदाय नमः।
ॐ वन्यादिपञ्चकोन्मुक्ताय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वरमुहूर्त्तकाय नमः।
ॐ सद्वृक्षनिर्मितद्वाराय नमः।
ॐ सत्कर्मपरितोषिताय नमः।
ॐ अक्षयानन्दजनकाय नमः।
ॐ पुत्रपौत्रादिवर्धकाय नमः।
ॐ कालप्रियाय नमः।
ॐ कालनाथाय नमः।
ॐ कालोपासनतत्पराय नमः।
ॐ आद्यन्तरहिताय नमः।
ॐ नित्यवृद्धिपरायणाय नमः।
ॐ सत्ययुगसमुत्पन्नाय नमः।
ॐ विधिज्ञाय नमः।
ॐ सत्यधर्मविदे नमः।
ॐ वास्तुदेवाय नमः।
ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः।
ॐ महाबलसमन्विताय नमः।
ॐ गुडान्नादाय नमः।
ॐ दोषहारिणे नमः।
ॐ शान्तिकर्मप्रियाय नमः।
ॐ गुणिने नमः।
ॐ नित्यस्वापविलोलाय नमः।
ॐ भुवनमङ्गलकारकाय नमः।
ॐ वास्तोष्पतये नमः।

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |