बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए शिव मंत्र

ॐ नमः पशुपतये ॐ नमो भूताधिपतये ॐ नमो रुद्राय ललखड्गरावण विहर विहर सर सर नृत्य नृत्य स्मशानभस्माञ्चितशरीराय घण्टाकपालमालाधराय व्याघ्रचर्मपरिधानाय शशाङ्ककृतशेखराय कृष्णसर्पयज्ञोपवीतिने चल चल वल्ग वल्ग अनिवर्तिकपालिने हन ....

ॐ नमः पशुपतये ॐ नमो भूताधिपतये ॐ नमो रुद्राय ललखड्गरावण विहर विहर सर सर नृत्य नृत्य स्मशानभस्माञ्चितशरीराय घण्टाकपालमालाधराय व्याघ्रचर्मपरिधानाय शशाङ्ककृतशेखराय कृष्णसर्पयज्ञोपवीतिने चल चल वल्ग वल्ग अनिवर्तिकपालिने हन हन भूतान् त्रासय त्रासय मण्डलमध्ये घट्ट घट्ट रुद्राङ्कुशेन समयं प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय चण्डाऽसिधाराधिपतिः रुद्र आज्ञापयति स्वाहा।

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |